26. 12. 2023

Advent v keramické dílně 
Všem přejeme hodně příjemných chvil  při tvoření a radost z povedených výrobků. 

Jak jsme prožili advent při práci s hlínou zde

19. 12. 2023

Vánoční stromeček


       

S žáky ZŠ Divišov jsme ozdobili vánoční strom u hlavního vchodu do školy. Stěžejním mottem ozdob bylo “Jestli ti mohu něco přát”. Žáci se zamýšleli nad přáním pro druhé. Některá přání byla zcela konkrétní, např. křeček, jezdectví, jiná přání nesla v sobě podporu pro druhé, zejména “Drž se!”, “To dáš!”, ale objevila se tu i touha po lásce, štěstí a míru. Pokud vás zajímá, co žáci přejí druhým, přijďte se podívat na náš strom.


MUD Benešov

Již po druhé žáci estetické výchovy zavítali do MUD v Benešově. Tentokrát  byl program zaměřený na výstavu “Ke štěstí”, kde žáci viděli výběr děl z unikátního souboru novoročenek významných českých umělců 2. poloviny 20. století, které byly v průběhu pěti desetiletí zasílány kunsthistoriku Jiřímu Šetlíkovi. 

Výstava byla rozdělena na několik částí, všemi se  prolínala akustická složka výstavy vytvořená M.Gušterou, jenž na základě matematických principů v hudbě vytvořil skladbu dokreslující zvukově jednotlivé novoročenky v daném roce.

Z vystavených novoročenek žáci vnímali jistý smutek, ba dokonce depresi spojenou s politickým zákulisím doby a  touhou po změně, která stále nepřichází.

Po výstavě následovala výtvarná část v ateliéru, kde si žáci vytvořili vlastní novoročenku. Inspirací jim mohlo být zhlédnutí výstavy i připomenutí principu práce dle J.Koláře.

Na vzniklé Pf i celkový program se můžete podívat zde.

Nový rok je jako tabula rasa neboli nepopsaná deska a záleží na nás, jak jej uchopíme. Žákům estetické výchovy rok 2024 přinese novou životní změnu, snad pozitivní.


17. 12. 2023

Mladý chemik

V měsíci říjnu proběhlo školní kolo soutěže "Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR". Tři nejlepší žáci postoupili do druhého kola, které se uskutečnilo 12. prosince na Masarykově střední škole chemické v Praze. A jak se jim vedlo? Ondra Edr (9.B) obsadil 45. místo, Matyáš Bohuslávek (9.A) se umístil na 74. místě a Markéta Pávková (9.A) na 119. místě. Celkový počet účastníků byl 337. Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy. Výsledkovou listinu naleznete zde

14. 12. 2023

Adventní čas na hradě

 

Adventní čas si 4.A zpříjemnila návštěvou hradu v Českém Šternberku. Děti si během prohlídky připomněly vánoční tradice. Průvodkyně paní Lenka Jirsová poutavě vyprávěla trochu z historie rodiny Šternberků. Děti seznámila s jejich vánočními zvyky. Na hrad posíláme poděkování za milé přijetí. Všem předáváme vánoční náladu prostřednictvím fota. 

13. 12. 2023

Vánoční koncert

 

V den svátku svatého Mikuláše navštívili předškoláci a žáci 1. stupně ZŠ vánoční koncert v divišovské sokolovně. Cestou na koncert se děti mohly pokochat pohledem na zasněžený Divišov. Známé písničky z pohádek a filmů zazpívala zpěvačka Kateřina Ševidová s hudebním doprovodem pana Zdeňka Kopeckého. Děti se s nadšením zapojily do zpěvu, někteří odvážlivci byli dokonce vybráni na pódium a za svou odvahu byli odměněni fotografií s autogramem. Poslední část vystoupení byla věnována vánočním písním a koledám. Děti odcházely s vánoční náladou a už se těší na nějaké další setkání s písničkou. Jak si koncert všichni užili, se můžete podívat zde.

Velice děkujeme T.J. Sokol Divišov za bezplatné poskytnutí sokolovny.

12. 12. 2023

Závěrečný taneční věneček

 


V pondělí 11.prosince čekal na všechny tanečníky dlouho očekávaný  věneček. V slavnostně připravené sokolovně se sešli nejen žáci osmé a devátých tříd, ale také jejich rodiče, kamarádi a někteří učitelé. Celého večera se ujal pan Maršálek, který všechny seznamoval s tanci, které se  naučili. Nenápadně občas poradil, jak se k tanci postavit, kterou nohou vykročit... Postupně všichni vystřídali několik tanečníků, nechybělo sólo s učiteli ani s rodiči. 

V druhé polovině žáci poděkovali nejen p. Maršálkovi, ale také svým třídním učitelkám. Pak už ze všech postupně opadla tréma a na tvářích se objevilo ještě více spokojených úsměvů. Na závěr se všichni společně vyfotili a plni dojmů odcházeli domů. Byl to moc příjemný večer. Děkujeme. 

V bohaté fotogalerii M. Benákové se určitě najde každý. 11. 12. 2023

Olympiáda v českém jazyce


 Minulý týden proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zadané úkoly si zkusilo vyřešit 16 žáků z 8. a 9. ročníku. Nejlépe se vedlo žákyním z 9.A - 1. místo: Markéta Pávková, 2. místo: Adéla Balážová a 3. místo Lucie Tománková. První dvě postupují do okresního kola, kde jim budeme držet palce. 

8. 12. 2023

Hrátky se sněhem

S žáky 7. ročníku jsme využili bohaté sněhové nadílky. V rámci hodiny výtvarné výchovy se žáci přesunuli do venkovního “ateliéru”, kde si vyzkoušeli tvořit díla jako sochaři. Základním materiálem jim byl sníh, pomůckami jejich ruce, lopaty a přírodniny, které byly k dispozici v okolí. Tvořilo se ve skupinách a fantazii se meze nekladly, a tak mohla vzniknout řada originálních výtvorů, které můžete vidět spolu i s jejich tvůrci zde.

Od klasických podob sněhuláků přes různé podoby lidských postav až po zvířecí sochy, stíhačku a stavbu mostu, který zvládl i zátěžovou zkoušku. :) 

Je pravdou, že slunce nás potěší, ale sníh nás rozradostní, neboť nadšené tvoření žáků je toho důkazem.6. 12. 2023

Cesta z pekla do nebe

V úterý 5. prosince si děti ve škole užily netradiční dopoledne. Žáci devátých ročníků si pro ně totiž připravili zážitkovou stezku, kterou museli projít, aby se nakonec mohli setkat se sv. Mikulášem. Děti nejprve putovaly peklem, kde se někteří podepisovali krví, mohli zajít do ďábelského fotokoutku nebo navštívili čertovského kadeřníka. Ti odvážnější si troufli dokonce i čistit čertům špinavé boty. Tajným průchodem se pak dostali po schodech až do nebe. Tam na ně čekali andělé, s nimiž si zazpívali koledy a zahráli na hudební nástroje. Odsud vedla cesta za sv. Mikulášem, který si s dětmi popovídal a rozdal jim drobné dárečky. Fotografie z akce najdete zde a z fotokoutku zde.

3. 12. 2023

Soutěž odborných dovedností v Benešově

Dne 29. 11. 2023 se někteří žáci z 9.A a 9.B zúčastnili Soutěže odborných dovedností, kterou každoročně pořádá ISŠT Benešov. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích : Mladý automechanik a Mladý elektrikář. První místo obsadil žák naší školy Richard Hejduk z 9. B. a to v kategorii Mladý automechanik. Tímto moc gratulujeme!


2. 12. 2023

Tento týden se rozhodlo celkem 28 žáků z 8. a 9. ročníků, že se zúčastní školního kola dějepisné olympiády. Tématem pro tento rok bylo: „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko).  Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.” Do okresního kola, které se bude konat v lednu v Benešově, postupují celkem tři studenti naší školy. 

1. místo: Lukáš Žoček  /9.A. /

2. místo: Ondřej Edr /9.B./

3. místo: Markéta Pávková / 9.A. /

Všem zúčastněným děkujeme a postupujícím přejeme hodně štěstí!

28. 11. 2023

Debata s Janem Foukalem

V pátek 24. listopadu žáky 9. ročníku navštívil režisér a dokumentarista Jan Foukal. Přiblížil jim režisérskou práci jako tzv. desetiboj, který v sobě snoubí literární, divadelní a hudební složku spolu s fotografickou, kompoziční, ale i produkční. Pokusil se nastínit nejen rozdíl mezi dokumentárním a hraným filmem, ale i to, že tato hranice se stírá, ba i vzájemně prolíná, což vede dokonce i u odborné poroty ke zrušení kategorie dokumentárního filmu.


Další částí debaty byl rozbor filmových scén z filmu J. Foukala, které žáci viděli. Povídalo se o motivaci k natočení filmu s trempskou tematikou, o stěžejním momentu tohoto dokumentu, diskutovalo se také o tom, která scéna má v sobě autenticitu a která je zčásti hraná. Dalším tématem byla např. důležitost výběru místa pro romanci Marťanské lodě i symboliky některých momentů ve filmu. Dotkli se i problematiky mediální gramotnosti v podobě dobrovolné ztráty soukromí influencera.


Závěrem této debaty si žáci sami vyzkoušeli natočit krátký film. Na jedné straně byli režiséři a kameramani, kteří měli pracovat s kamerou, světlem, prostorem a střihem, a na straně druhé herci, již si měli připravit text. Natočené video poté konzultovali s panem režisérem.


Režisérství je královská umělecká disciplína a naši “deváťáci” mají na něj díky Janu Foukalovi o něco širší úhel pohledu.
20. 11. 2023

Stávka 27.11.2023


Vážení rodiče,na dnešním jednání se zaměstnanci školy dohodli, že se připojí k jednodenní výstražné stávce, kterou vyhlásil na pondělí 27.11.2023 Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství. V tento den bude celá škola uzavřena, včetně školní družiny a školní jídelny, protože nebude možné zabezpečit provoz ani v minimálním rozsahu.

Požadavky a cíle stávky

Požadavky:
• Zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy.
• Zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024.
• Nepřipustit snížení platů nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024.
Cíl stávky:
• Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek.
• Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly.
• Nechceme, aby z prostředků na platy byly hrazeny dávky v nemoci.

V příloze rovněž přikládáme dopis předsedy ČMOS PŠ.

Děkuji za pochopení
Petr Lunga
ředitel

19. 11. 2023

Armádní muzeum Žižkov - 6., 7. a 8. ročník


 Ve čtvrtek 16. listopadu žáci 6., 7. a 8. ročníku navštívili zrekonstruované Armádní muzeum Žižkov. Expozice je členěna na sedm částí (vojenské dějiny českých zemí od 6. století po současnost). Každý ročník si vybral určité období dějin a to prozkoumával. Některé třídy se rozhodly, že se do muzea ještě vrátí a budou v bádání pokračovat ve vyšších ročnících. Poté směřovaly kroky žáků na Národní třídu, kde si připomněli výročí 17. listopadu a události s tím spojené. Fotografie z exkurze si můžete prohlédnut zde

8. 11. 2023

Prvňáci z 1.B se "zabydlují" ve škole


Malí prvňáci jsou ve škole už třetí měsíc. Za tu dobu  toho spoustu podnikli a hodně se naučili. Na začátku  s nimi chodili do školy plyšáci, aby začátek školní docházky dobře zvládli. Velmi brzy se začali učit,  jak spolupracovat ve skupinkách - například když společně vyráběli pro myšky komůrky se zásobami na zimu nebo společně plnili zadanou práci. 
Když bylo venku ještě teplo, byly děti několikrát na hřišti, kde si společně pohrály. Také si měřily náladu a většina ji měla opravdu výbornou, jak je vidět na fotce, kde všichni stojí na lavicích. Když ve třídě padne na děti únava, tak se protáhnou a zacvičí si. Mezi povedené akce patřil Halloween, kde byla spousta legrace při soutěžích, které pro všechny děti ze školy připravili deváťáci. Moc děkujeme! A toto úterý obě první třídy navštívily loutkové představení Zapomenutá pohádka v Bystřici, které bylo moc pěkné. Fotky z 1.B jsou pro zájemce ke shlédnutí zde .

Prvňáci v divadle


Do Divadla u Jelena v Bystřici přijel Teátr Pavla Šmída se Zapomenutou pohádkou. 
My jsme mohli sledovat  příběh o království, kde vládla lež a nenávist. V pohádce to dobře dopadlo, nad dvouhlavou saní zvítězily společně Pravda a Láska.  Žáci si prakticky vyzkoušeli, jak se při představení mají chovat a na co by neměli zapomínat, že mnoho věcí dokážeme, když je děláme společně.


31. 10. 2023

Halloween ve škole

Poslední říjnový den je v anglicky mluvících zemích vždy tradičně spjat s oslavami Halloweena. My sice nejsme anglicky mluvící země, ale děti se již od třetí třídy učí anglicky mluvit. A aby se s touto tradicí žáci blíže seznámili, připravili si pro ně deváťáci zábavný program, který se nesl právě v duchu tohoto lidového svátku. Děti plnily různé úkoly a nakonec dostaly malou odměnu. Masek byla plná škola a mohli jste je potkat dokonce i v kuchyni. Deváťákům děkujeme za uspořádání akce a našim šikovným kuchařkám za vynikající oběd! Foto zde.

19. 10. 2023

Taneční pokračují

 


Taneční pomalu pokračují, dnes si všichni zatančili již potřetí. Zopakovali blues, jive, country tanec a naučili se mazurku. Všichni dělají velké pokroky, což si můžete prohlédnout zde. Závěrečný věneček je naplánován na pondělí 11. prosince v 18 hodin. 

18. 10. 2023

MUD Benešov V rámci výuky estetické výchovy jsme s žáky zavítali na animační program v MUD Benešov.

Na žáky čekala řada aktivit v podobě výtvarného ateliéru, kde se teoreticky i prakticky seznámili s činností Jiřího a Běli Kolářových. Osvojili si pojmy jako je koláž, roláž, muchláž, asambláž a vše propojili ve svých výtvarných počinech.

Dále na žáky čekala návštěva galerijních prostor a přiblížení pojmu design a proces jeho vzniku. Pracovalo se linkou, emocemi a vytvořením návrhu své vlastní nádoby. 

Závěrem jsme ještě zavítali do prostor, kde je výstava současného expresivně tvořícího autora.

Celým animačním programem nás provázeli dva lektoři, kteří se snažili přiblížit jak umělce tak i smyl jejich prací i to co je vlastně muzeum a galerie a jaký je jejich rozdíl.

Pro všechny z žáků to byla první návštěva tohoto muzea umění a podle reakcí jistě ne poslední. Podívejte se jak si animační program žáci užili.

Umění nás vede k prožitku a vnímání světa jinak, žákům estetické výchovy jistě prožitek z animačního programu umožnil dívat se na věci kolem sebe z řady pohledů.

13. 10. 2023

Akční Vyšehrad


Žáci 6.B a 7. třídy se ve středu 11. října vydali za krásného, téměř letního počasí na pražský Vyšehrad, jenž je opředen mnoha pověstmi a tajemstvími. Celá exkurze se vymykala klasickému průvodcovství a naopak probíhala formou interaktivní soutěže a bojovky. 


Hned na začátku plánované akce na nás u Táborské brány čekal úžasný pan Nebeský, který dokázal svým přístupem po celou dobu vycházky zaujmout všechny děti a udržet jejich pozornost.


V první části programu se obě třídy rozdělily do týmů, které mezi sebou soutěžily ve svých znalostech, názorech a nechyběly ani jejich vlastní postřehy. Otázky byly zaměřeny na přemýšlení a konstrukci různých hypotéz. Legendy se prolínaly s doloženými dějinami a naopak. Za správné odpovědi vždy soutěžící obdrželi několik zlaťáků. V závěrečné části proběhla ve velmi rychlém tempu “bojovka” podle mapek  s indiciemi. Nakonec všechny týmy byly vyhodnoceny a odměněny sladkostmi. 


Program byl velmi poutavý, zajímavý, naučný a rozhodně předčil naše očekávání, neboť děti ve vzdělávání našly zábavu. Fotky si prohlédněte zde.


9. 10. 2023

8. roč. - Národní muzeum, 9. roč. - Pečkův palác, Národní památník hrdinů Heydrichiády

 

Ve čtvrtek 5.10. se osmáci a deváťáci vydali na exkurzi do Prahy. 
9. třídy navštívily Pečkův palác, známý též pod názvem Pečkárna. Jedná se novoklasicistickou budovu, kterou postavil pražský bankéř a vrchní finanční rada dr. Julius Petschek pro potřeby své banky  Budovu ihned po nacistické okupaci v roce 1939 zabralo gestapo. Z "pečkárny" řídilo gestapo po šest let teror proti českému národu.
Další naše kroky směřovaly do Resslovy ulice, kde jsme navštívili pravoslavný chrám svatého Cyrila a Metoděje, který je známý jako úkryt parašutistů. 
Cílem 8. ročníku  byla nová budova Národního muzea, kde si žáci prohlédli expozici věnovanou 20. století. Také se stačili podívat na výstavu o pravěku a nejvzácnější vystavovaný exponát - věstonickou venuši. Fotografie zde

6. 10. 2023

5.B Výtvarný happening

Ve čtvrtek si žáci z 5.B vyzkoušeli tvořit venku pomíjivé umění.  Pracovali s křídami, vlastní fantazií a prostorovou představou. Zadání jejich úkolu znělo " vytvořte obraz jehož součástí budete i vy". Po seznámení s tématem začali žáci ve dvojicích, jedné trojici a někdo i sám, rozmýšlet téma a způsob zpracování jejich obrazu. Vyměřili si prostor, tak aby se tam vešli, rozplánovali, kde v obrazu se budou nacházet a pak již se za pomocí kříd vrhli na ztvárnění. Objevila se řada originálních námětu od sportovní tématiky (házení míče na koš, skoku do plaveckého bazénu), přes tématiku dovolenkovou (pláž s houpací sítí, moře se žralokem), a téma všedních dnů  (zmokl jsem, pohoda na pohovce); až po snové tématiky - let s balónky v oblacích, uvězněni v láhvi s nálevem) a jedno téma tragičtějšího rázu (autonehoda).

Jak žáci pracovali a jak se jim vydařila jejich díla, se můžete podívat zde

Tvořivost pohání lidské dějiny kupředu a našim žákům rozhodně nechybí. Posuďte sami.

5. 10. 2023

Taneční 2023


Ten, kdo dnes v odpoledních hodinách projížděl kolem divišovské sokolovny, si jistě všiml osmáků a deváťáků, kteří netrpělivě čekali na svou první lekci předtaneční výchovy. Jejich kurz začal tím, že si vysvětlili základní pravidla etikety, jak požádat o tanec a vyzkoušeli si i své první taneční krůčky. Podívejte se, jak to všem slušelo zde.

3. 10. 2023

6.A - Škola mladých archeologů


 Dnes se žáci 6.A stali na chvíli archeology. Nejdříve se seznámili s tím, co vše práce archeologů obnáší a potom si sami některé činnosti vyzkoušeli. Umleli si mouku, snažili se zakreslit část kostry na milimetrový papír, zařadili pravěké nádoby do určitého období a sami rozbitou keramiku slepili dohromady. Celé dopoledne se nám vydařilo, počasí nám přálo i na krátkou procházku Prahou. Fotky z našeho bádání zde

31. 8. 2023

Zahájení školního roku

Vážení rodiče, kolegové a milí žáci,dovoluji si vám zaslat informace o zahájení školního roku 2023/2024.
Slavnostní zahájení proběhne v pondělí 4.9.2023 od 8 hodin v tělocvičně školy. Poté půjdou žáci se svými třídními učiteli do tříd, kde budou seznámeni s rozvrhem hodin, školním řádem, dalšími dokumenty a převezmou si připravené pomůcky a sešity.
Vzhledem k náročné celkové modernizaci školní kuchyně, která bude kompletně dokončena 8.9.2023 se v prvním týdnu nebude vařit. Z tohoto důvodu bude výuka ve škole zkrácena pouze na dopolední vyučovaní, tzn.:

1.A, 1.B, 2. třída končí v 11:30, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B dle rozvrhu bez úterního odpoledního vyučování, 5.A dle rozvrhu bez středečního odpoledního vyučování, 5.B dle rozvrhu bez čtvrtečního odpoledního vyučování, 6.A, 6.B, 7., 8., 9.A, 9.B končí vždy po 5 vyučovací hodině, tj. ve 12:25.

Školní družina je 4.9.2023 v provozu od 6:30 do 13:00, další dny již od 6:30 do 17:00.

Děkujeme za pochopení a věříme, že celková modernizace kuchyně přispěje ke zkvalitnění školního stravování a zlepší komfort kuchařek.

Od pondělí 11.9.2023 bude již probíhat výuka dle rozvrhu a v provozu bude také školní jídelna.

S pozdravem
Mgr. Petr Lunga
ředitel

30. 6. 2023

Momentky z 8. B

 

V tomto školním roce jsme si v 8. B užili spoustu zábavy. Zavzpomínali jsme na to, jak jsme si hrávali v družině, vyrazili jsme na koupaliště, proběhli jsme se v zámeckém parku ve Vlašimi, tančili jsme a bylo nám spolu hezky. Na fotky se podívejte zde.

28. 6. 2023

Závěrečná akce deváťáků

Deváťáci mají za sebou další vydařenou akci. Tentokrát se pustili do organizace velkého fotbalového turnaje. Každá třída nominovala své družstvo a ta potom bojovala ve třech kategoriích o vítězství. O zajímavé fotbalové momenty nebyla nouze. Letos poprvé se turnaj konal na dvou hřištích současně. Předání cen vítězům proběhne tento pátek v tělocvičně. Fotografie najdete zde

27. 6. 2023

Čtvrťáci na Českém Šternberku


Žáky čekalo cestou do Českého Šternberka několik zastavení spojených s úkolem, mlsáním a luštěním tajenky. Na hradě jsme si prohlédli výstavu a poslechli vyprávění ilustrátorky Lucie Seifertové. Každý si vyzkoušel udělat malé leporelo z doby husitské. 4.A si prošla s průvodkyní L. Jirsovou místnosti, kde žil rod Šternberků a 4.B si zařádila na návštěvě u spolužačky. Jak se nám den vydařil můžete vidět zde.Deváťáci a kros

Poslední úterý v tomto školním roce se deváťáci společně pustili do tradičního terénního běhu, tzv.  Divišovského krosu. Pro ostatní žáky naší školy si připravili zhruba 1,5 km dlouhý okruh. Během něho se závodníci pustili do plnění různých úkolů, které na ně čekaly na sedmi stanovištích. Všem organizátorům i účastníkům patří velký dík, že to vše zvládli. Na fotografie z vydařené akce se můžete podívat zde

26. 6. 2023

Vybavení kuchyně ZŠ Divišov

V rámci projektu byla kuchyň základní školy vybavena moderní a kvalitní myčkou na nádobí včetně příslušenství sloužící pro 297 žáků, navštěvující základní školu. Přínosem je modernizace vybavení kuchyně, zefektivnění práce zaměstnanců kuchyně, rychlejší odmývání nádobí a úspora vody.23. 6. 2023

Dny s deváťáky

Další akcí, kterou si pro mladší spolužáky připravili deváťáci, byly tematické dny. V pondělí jsme mohli vidět některé kluky převlečené za děvčata a obráceně. Ve středu následoval den bez školních tašek. Kreativita žáků byla překvapující a vymysleli opravdu originální náhradu, v čem do školy donést své pomůcky. V pátek se pak někteří hodili do gala a do lavic vyrazili ve společenském. Děkujeme všem, kteří se do nějakého dne zapojili. Fotografie zde.  

6. a 7. třída v Praze

 

Ke konci školního roku vyrazili žáci šestého a sedmého ročníku na výlet do Prahy. Jejich putování začalo svačinou ve Valdštejnské zahradě, potom se stali badateli v Národním pedagogickém muzeu, kde si mohli vyzkoušet i psaní brkem.  Po této zkušenosti jsou všichni rádi, že píší "propiskami". Pak se třídy rozdělily a sedmáci vyjeli na Petřín, šesťáci šli přes Kampu do Resslovy ulice a připomněli si okolnosti atentátu na R. Heydricha. Všichni se zase sešli na Václavském náměstí, kde si rádi dali něco studeného. Počasí nám opravdu přálo. Foto zde.

19. 6. 2023

Cyklisté z 9.B

Deváťáci z béčka vyrazili na svůj závěrečný pětidenní výlet na kolech. V pondělí museli došlapat do Benešova a potom ještě z Veselí nad Lužnicí dojet do Sportkempu Doubí u Opatovického rybníka nedaleko Třeboně, který se stal jejich dočasným domovem. V nohách měli 50 km a kolo se stalo jejich kamarádem. V dalších dnech se vždy pořádně nasnídali a vyráželi po CHKO Třeboňsko poznávat nová místa. Kochali se krásnou přírodou a rybníky, navštívili Suchdol nad Lužnicí, Schwarzenberskou hrobku, objeli Svět nebo se projeli po hrázi největšího rybníka Rožmberk. Někteří si ověřili své dovednosti ve skateparku, na workoutovém hřišti nebo na paddleboardu. Při prohlídce pivovaru Regent se dozvěděli něco z jeho historie, jak je to s výrobou piva a ochutnali pivní limonádu. Společný čas trávili u rybníka, došlo na hry, relax. V pátek ráno ještě museli šlápnout do pedálů, ujet 30 km do Veselí a v pořádku dorazit do Divišova. Počasí jim opravdu přálo a společné dny utekly jako voda. Deváťákům zůstalo mnoho zážitků  a cyklistických kilometrů. I přes počáteční obavy to zvládli úplně všichni. Fotky si můžete prohlédnout zde

17. 6. 2023

Výprava na hrad

 V závěru školního roku jsme s 2. A a 2. B navštívili hrad Český Šternberk. Počasí nám přálo, a tak jsme si užili pěkný den. Prohlédli jsme si krásné prostory hradu i hladomornu. Poděkování patří paní Měchurové a slečně Retychové za poutavé provedení hradem. Foto zde.

15. 6. 2023

Poslední výpal v peci

 


Školní rok uběhl rychle i v keramické dílně. Tvořili nejen děti, ale i dospělí. Vznikly malé i poměrně složité výrobky, úspěch slavila tradičně kombinace hlíny se sklem, pokusili jsme se i o skupinové  práce.

Inspirativní byla návštěva studenta umělecké školy, který zde byl na praxi. René svým aktivním přístupem obohatil naše hodiny, nadchl žáky, když vyprávěl o své škole a ročníkové práci. 

Ukázka prací zde


Třída 9. A u Máchova jezera

Na svůj závěrečný školní výlet se třída 9.A tentokrát vydala do malebného  Máchova kraje.


Přestože jsme část prvního dne strávili ve vlaku různých dopravců, jízda byla příjemná a krajina rychle ubíhala. Chatová oblast Čtyřlístek nás mile přivítala svými připravenými chatkami. Hned po ubytování jsme se vydali Jarmilinou stezkou do nedalekých Doks.

Další dny jsme využili několik turistických možností, které tento kraj nabízí. Naše putování jsme začali vyhlídkovou okružní plavbou po jezeře, poté jsme zavítali do Máchova muzea v Doksech, kde mají výstavu nejen věnovanou tomuto básníkovi, ale také se zde dozvíte něco o rybách a místních rybnících. Zvládli jsme také projít celou Máchovu stezku, odkud jsme zaznamenali krásný pohled na hrad Bezděz, a nezapomněli jsme se ani zastavit u Jarmiliny skály. Náš romantický výlet jsme zakončili prohlídkou nejpůsobivějšího skalního hradu Sloup. 


V pátek ráno nás čekal už jen úklid chatek, vše zabalit a hurá domů. Byl to příjemně strávený čas. Fotky z našeho putování si můžete prohlédnout zde.


13. 6. 2023

Drahňovická mokřadla 3

 Do Drahňovic se žáci přírodopisného semináře z osmých tříd vydali letos již potřetí. Tentokrát jsme měli v plánu více se věnovat způsobům ochrany této výjimečné lokality. Počasí nám přálo, a tak jsme se tam vydali pěšky. Na místě jsme si formou her připomněli druhy rostlin a živočichů, které zde můžeme najít, vysvětlili si, co to znamená ochrana druhů, a pak se kluci pustili do výroby tzv. hadníku, neboli úkrytu pro různé druhy plazů. Mimo to jsme vylovili několik zajímavostí z tůní a odměnou byly nálezy ještě kvetoucích orchidejí - prstnatců májových. Po obědě v přírodě jsme ještě shrnuli naše poznatky, a také jsme se shodli, že Projekt Patronáty Skautského institutu, který nás na toto místo přivedl, stál za to. Díky Štěpánce Šímové už také s jistotou poznáme nejčastější rostliny kolem nás, díky za její čas. Fotografie M. Strnada a I. Lungové zde. 

12. 6. 2023

 Výlet třetích tříd za panem Ladou

Po stopách Josefa Lady jsme se vydali od kostelíka v Hrusicích. Děti očarovaly obrázky a poutavé vyprávění ze života známého malíře v jeho víkendové vile. Plni dojmů se s chutí vydaly krajinou zachycenou v jeho díle. Cesta je zavedla ke Zlenické hlásce. Užily si piknik u řeky Sázavy, která je doprovázela do Chocerad. Jak se výlet vydařil je k vidění zde.

10. 6. 2023

Děti z 5. A na školním výletě v Kácově

Ve středu 7. 6. děti z 5. A vyrazily na tři dny na školní výlet do Sporthotelu Kácov. Ačkoliv předpověď počasí nebyla příznivá, pršelo nám nakonec jen jednou a to ve čtvrtek večer ve 20. 00 hod po táboráku. Nachodili jsme spoustu kilometrů, krmili lamy, hráli mnoho her, sportovali, koupali se v bazénu a mezitím hodně jedli. Došlo i na noční diskotéku před chatkami, ke které se připojila téměř celá třída. Domů jsme se vrátili  unavení, špinaví, ale plní dojmů a zážitků. Výlet se povedl! Kdo chce vidět, jak jsme se měli, může se podívat zde.

2. 6. 2023

Jak si užít den dětí?

 

Na 1. stupni se oslavovalo dnem bez školních lavic. Na hřišti proběhlo přátelské utkání ve fotbale,   turnaj v přehazované, děti plnily úkoly na pirátské stezce a jedna třída vyrazila až do dalekých Drahňovic. 

Jak si užít den dětí, můžete vidět zde.

Osmáci na Stvořidlech

 


Poslední dva květnové dny strávili osmáci společným putováním v okolí Přírodní rezervace Stvořidla. Užili jsme si ubytování v chatkách, koupání v Sázavě, podnikli jsme túru směrem k Čertovu kameni a i když byl terén plný přírodních nástrah, cestu jsme si užili. 
Druhý den jsme se přes Sluneční zátoku Jaroslava Foglara vydali do Ledče nad Sázavou. Zde jsme navštívili hradní věž ze 13. století a náš dvoudenní výlet jsme zakončili zmrzlinou na náměstí. Oba dva dny jsme si moc užili, o čemž se můžete přesvědčit ve fotogalerii zde

Den dětí - 2. stupeň


Každoročně žáci 2. stupně slaví Den dětí pohybem. Ani letos tomu nebylo jinak a vydali se pěšky či na kole do okolí Divišova. Kudy vedly jejich cesty, se můžete podívat zde

31. 5. 2023

Když se řekne Mirakulum, ...

... tak se nám vybaví megaskluzavky, prolézačky ve výšce, chodby v podzemí, habrové bludiště, živá zvířátka, piknikové louky a další atrakce obklopené stromy.    

Žáci 1. až 4. tříd si užili krásný den v zábavním parku v Milovicích. Každé místo bylo něčím zajímavé, poučné či lákající k ochutnání. Mnoho zůstalo neobjeveno, jedna návštěva prostě nestačí. :-)

Fotografie zde

Deváťáci na návštěvě

Ve středu 31. května se deváťáci vydali na návštěvu Senátu Parlamentu ČR, na kterou je pozval pan senátor Zdeněk Hraba. Nejprve si prohlédli Valdštejnskou zahradu a poté se přesunuli do Valdštejnského paláce a navštívili některé jeho reprezentační místnosti. Nakonec byli deváťáci přítomni na jednání Senátu, jehož se zúčastnil i pan prezident Petr Pavel. Děkujeme panu senátorovi za tuto návštěvu. Několik fotografií zde

19. 5. 2023

Akademie 2023

Vážení rodiče, kolegové, milí žáci! Myslíme si, že se akademie vydařila. Svědčí o tom i kladné reakce od diváků. Nakonec výsledná částka přesáhla 44 tisíc korun, a tak akademie splnila i svůj hlavní úkol. Na níže uvedených odkazech najdete jak fotky z generální zkoušky, tak z vystoupení. Také přidáváme odkaz na celé odpolední vystoupení, abyste se mohli ještě jednou v klidu podívat, co vše se na akci odehrálo. Velice také děkujeme T.J. Sokol Divišov za bezplatné poskytnutí
sokolovny nejen na vystoupení, ale i na zkoušky.

16. 5. 2023

Návštěva Rudolfina

 Ve čtvrtek 11.května se žáci 8.A vydali do Prahy, kde měli naplánovaný koncert vážné hudby v Rudolfinu. Čekal je pořad komponovaný na téma svobody a solidarity, který byl pojmenován Kdo se bojí filharmonie. Osmáci se nebáli a koncert moderovaný Martou Issovou si užili. V Praze si také prohlédli známá místa v historickém centru. 
Oficiální fotografie z koncertu si můžete prohlédnout zde a pár našich momentek tady

11. 5. 2023

Jaké to je ve škole?


Předškoláci navštívili čtyřikrát naší školu, aby si vyzkoušeli, jak to tady funguje. Už vědí, kde jsou  šatny, jídelna, tělocvična a družina. Společně jsme si zazpívali, započítali, poslouchali povídání, kreslili i psali. Při posledním setkání budoucí prvňáci plnili řadu úkolů pod vedením dětí z 5.A. 

Fotografie zde 

7. 5. 2023

 Exkurze Vídeň 5.5.V pátek se většina žáků ze 6. - 7. ročníků vydala na předem naplánovanou exkurzi do hlavního města Rakouska - Vídně. Po příjezdu do Vídně jsme zavítali na zámek Schönbrunn, kde jsme měli objednanou prohlídku se sluchátky v češtině. Díky tomu jsme se mohli dozvědět veškeré zajímavosti o především Františku Josefu I. a jeho překrásné ženě Alžběte Bavorské přezdívané Sissi, dále o Marii Terezii a celkově o rodu Habsburků, který zde měl letní rezidenci. Bohužel jsme uvnitř nemohli fotit, takže foto z interiéru zámku nemáme. Po prohlídce zámku jsme se vydali do okolních parků. Počasí nám opravdu přálo, takže to pro nás byla nádherná podívaná. Po obědě jsme odjížděli do historického centra města. Zde jsme procházeli s paní průvodkyní kolem řady slavných staveb jako např. Hofburg - zimní sídlo Habsburků, Karlskirche, opera, parlament, univerzita, radnice. Někteří z nás navštívili chrám sv. Štěpána. V ulici Na Příkopech jsme měli prostor nakoupit si suvenýry, dárky, občerstvení. Poté následovala cesta zpět do Divišova. Výlet jsme si užili, věřím, že většina z nás si přivezla spoustu zajímavých poznatků, zážitků. Foto z exkurze zde .

25. 4. 2023

Drahňovické mokřady 2

 Na dnešní den měli žáci přírodopisného semináře z osmých tříd naplánovanou svoji druhou návštěvu sledované lokality v Drahňovicích. Vydali jsme se hledat jarní rostliny a obojživelníky. Netušili jsme, že se díky počasí stanou skoro obojživelníci z nás. Osmáci ale ukázali opravdové zapálení pro pozorování přírody a neustálý déšť je neodradil ani od poznávání mokřadních rostlin, ani od lovu vodních živočichů. Odměnou jim byl nález samečka čolka obecného, pulců žab a několika vzácných rostlin. Jak se všem ve vodě dařilo si můžete prohlédnou zde. 

24. 4. 2023

Den Země 2023

 

Dnes jsme se ve škole sešli v modrém, abychom si připomněli Den Země. Žáci 9.A a 9.B si pro své mladší spolužáky připravili program zaměřený na problémy, které se týkají ochrany přírody, třídění odpadů a další. Rozdělili se do skupin a každá skupina si samostatně připravila program pro dvě různé třídy. Děti si vyzkoušely třídit odpad, poznávat živočichy, ověřily si své znalosti o Zemi i České republice, zahrály si různé kvízy, kahoot a v prezentacích se dozvěděly možná i něco nového.  Několik fotografií si můžete prohlédnout zde.