19. 12. 2023

MUD Benešov

Již po druhé žáci estetické výchovy zavítali do MUD v Benešově. Tentokrát  byl program zaměřený na výstavu “Ke štěstí”, kde žáci viděli výběr děl z unikátního souboru novoročenek významných českých umělců 2. poloviny 20. století, které byly v průběhu pěti desetiletí zasílány kunsthistoriku Jiřímu Šetlíkovi. 

Výstava byla rozdělena na několik částí, všemi se  prolínala akustická složka výstavy vytvořená M.Gušterou, jenž na základě matematických principů v hudbě vytvořil skladbu dokreslující zvukově jednotlivé novoročenky v daném roce.

Z vystavených novoročenek žáci vnímali jistý smutek, ba dokonce depresi spojenou s politickým zákulisím doby a  touhou po změně, která stále nepřichází.

Po výstavě následovala výtvarná část v ateliéru, kde si žáci vytvořili vlastní novoročenku. Inspirací jim mohlo být zhlédnutí výstavy i připomenutí principu práce dle J.Koláře.

Na vzniklé Pf i celkový program se můžete podívat zde.

Nový rok je jako tabula rasa neboli nepopsaná deska a záleží na nás, jak jej uchopíme. Žákům estetické výchovy rok 2024 přinese novou životní změnu, snad pozitivní.


Žádné komentáře:

Okomentovat