31. 3. 2017

Večery s hlínou

V keramické dílně Základní školy Divišov se schází ve čtvrtek lidé s chutí tvořit z hlíny. Nápadů je hodně a první realizované výrobky jsou po přežahu. Pracujeme ze čtyř druhů hlín. Vzniklé figury, talíře, tác, nádoby a domovní znamení si všichni naglazovali, zatřeli oxidy nebo malovali engobami. Několik fotografií zde.

29. 3. 2017

Jarní vycházka

Pěkné jarní počasí a sluníčko vylákaly šesťáky do přírody. Kromě nachozených kilometrů se kochali i probouzející se květenou, pozorovali žáby a absolvovali první letošní piknik. Tak zase někdy ... Několik fotografií zde.

28. 3. 2017

Kurz první pomoci

Osmáci a deváťáci absolvovali kurz první pomoci s názvem "Základy resuscitace". První část byla teoretická, ve které žáci získali informace o důvodech resuscitace. Ve druhé části si pak každý vyzkoušel praktický nácvik: zjištění stavu základních životních funkcí a následný postup v případě zjištění jejich selhávání či selhání (nácvik přístupu k bezvědomému, uvolnění dýchacích cest a nepřímá masáž srdce). Dozvěděli se také, jak funguje mobilní aplikace Záchranka. Nakonec všichni účastníci obdrželi certifikát o absolvování kurzu. Fotografie zde.

21. 3. 2017

Biologická olympiáda

V úterý odpoledne proběhlo školní kolo Biologické olympiády kategorie C (8. a 9. třída). Na šest účastníků z devítky a na celou osmičku čekala nejprve poznávačka, potom museli všichni zvládnout test a nakonec ještě laboratorní úkol zaměřený letos na horniny organického původu. Nejlepší tři postupují do okresního kola, které se uskuteční 20. dubna na vlašimském gymnáziu. Navíc ještě musí zvládnout domácí kolo - vstupní úkol. Výsledková listina ze školního kola je zde.

20. 3. 2017

Matematický klokan

V pátek se opět po roce konala mezinárodní soutěž Matematický klokan. Zúčastnili se jí všichni žáci naší školy, kromě prvňáčků. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti. Za správnou odpověď získá soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod odečítá. Do soutěže všichni vstupují s takovým počtem bodů, kolik je v dané kategorii úloh. A jak to dopadlo? Výsledková listina z jednotlivých kategorií je zde.

19. 3. 2017

Předjaří v keramické dílně

Malí keramici s chutí modelují, z válečků tvoří nádoby i zvířátka. Z plátu vznikly kočky a obličeje. Po výpalu výrobky glazují samostatně nebo s pomoci svých učitelek. Jak se v dílně daří můžete vidět na fotografiích .

18. 3. 2017

První hodina plaveckého výcviku

Od 17. března budeme mít každý pátek mokré vyučování. Budeme se učit, jak se chovat ve vodě, potápět se, zlepšovat si své plavecké dovednosti. Druháci a třeťáci  byli rozděleni do družstev, dle svého prvního výkonu. Ukazovali, co ve vodě dokáží, pohráli si s plaveckými pomůckami, prohřáli se ve výřivce a někteří již skákali z bloků dle své odvahy a zkušeností. Jací jsme s vodou kamarádi je vidět na fotografiích.

3. 3. 2017

Zápis do I. ročníku

Podle zákona č. 561/2004 Sb. §36 a §37, ve znění novely 230/2016 Sb. vyhlašuji:

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

ve středu 19.dubna 2017 od 13 do 17 hodin v pavilonu prvního stupně školy, náhradní termín: středa 26.dubna 2017 od 15 do 16 hodin v ředitelně školy.

Další informace:
  • zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které k 31.8.2017 dosáhne věku 6 let, k zápisu k povinné školní docházce. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
  • Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 
  • přineste s sebou, prosím, Váš občanský průkaz a rodný list dítěte

1. 3. 2017

Masopust

Žáci se ve školní družině převlékli do masek a o zábavu bylo postaráno. Společně přešli na náměstí, kde k tanci i poslechu hrála kapela 5x Zavřel. Ve farské zahradě Červená Karkulka, Klaun, Mexický hudebník, Námořník a Smrtka vyzkoušeli obratnost, přesnou mušku, rychlost i postřeh všech soutěžících. Děkujeme kolegyním ze školní družiny za podařenou akci, muzikantům za písně, za občerstvení rodině Vondrákových, dětem za nadšení a masopustní tanec a v neposlední řadě patří poděkování rodičům, kteří pomáhali při přípravě, a divákům. Každá maska si odnesla balíček a zuřivý fotograf hodně fotek.