14. 12. 2009

Ředitelské volno 21.12.-22.12.2009

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel školy z technických a organizačních důvodů  ředitelské volno ve dnech 21.12. a 22.12. 2009.

10. 12. 2009

Turnaj ve stolní tenise

Ve dnech 12.12. a 13.12.2009  proběhne v tělocvičně školy turnaj ve stolním tenise (v sobotu žáci, v neděli dospělí). Z tohoto důvodu bude tělocvična pro ostatní cvičence zavřená. Děkujeme za pochopení.
(ilustr. foto)

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Tento týden proběhlo školní kolo Olympiády v čj, kterého se zúčastnilo 14 žáků z 8. a 9. třídy. Na 1. místě se umístili se stejným počtem hlasů David Znamenáček (9. tř.) a Tereza Pošvecová (8. tř.). Zadání ke zhlédnutí zde

4. 12. 2009

III. fáze projektu "Slušné chování a tolerance"


Téměř po roce pro žáky vyhlašujeme třetí fázi projektu "Slušné chování a tolerance" a to od pondělí 7.12. do pátku 11.12.2009 . 
Tato fáze projektu je opět vedena formou celoškolní soutěže, do níž každý žák školy přináší 1 bod (tj. celkem k dispozici 169 bodů). 
V případě porušení některého z pravidel, bude žákovi odebrán bod (to i opakovaně: znamená to, že některý žák svou nedisciplinovaností může z celkového počtu odebrat více bodů).
Je snahou aby ostatní žáci působili na své spolužáky tak, aby nebyl důvod bod odebrat. V případě, že se žákům školy podaří do pátku 11.12. do 13 hodin uchovat alespoň jeden bod, bude jejich snaha hodnocena jako úspěšná. V tomto případě ředitel školy, jako odměnu za snahu žáků, vyhlásí na dny 21.-22.12.2009 ředitelské volno. Evidenci odebraných bodů budou provádět vyučující. Aktuální bodový stav bude k dispozici na webových stránkách vždy v 15:30 daného dne.

1. 12. 2009

Vycházky se sedmáky


Sedmá třída v rámci přírodopisného semináře pozoruje některé organismy také v terénu. Ve fotogalerii jsou k nahlédnutí fotky ze dvou takových vycházek. První část je z jarní vycházky zaměřené na živočichy žijící v hasičské nádrži a při druhé jsme pozorovali stromy v okolí školy na podzim.