31. 5. 2010

Den dětí 2010

Letošní Den dětí pořádalo sdružení dětí Divišáček ve spolupráci se ZŠ Divišov 30.5. ve školní tělocvičně. Celý program nazvaný " Den plný vozítek" prověřil děti v jízdě na čemkoli. K dispozici byly tříkolky, traktůrky, odstrkávadla, minikáry, skákací míče.... , ale také chůdy. Pro starší zájemce byl k prozkoumání přistaven opravdový traktor p. Kulíka. Po splnění všech úkolů byla pro všechny děti připravena sladká odměna. Foto zde.

26. 5. 2010

Výstava keramiky

Výstavu „Keramika dospělých“ zahájili dvěma skladbami žáci ze Základní školy Divišov pod vedením Adriany Káninské. Od 30. dubna do 23. května si v divišovské synagoze návštěvníci prohlíželi věci z hlíny zrozené. Vznikaly během čtyř let, kdy se v keramické dílně ve škole scházela skupinka žen, letos i s jedním mužem a měla jedno společné – chuť tvořit něco z hlíny.
Účastnice kurzů zapůjčily své keramické hrníčky, talíře, opletené misky, květináče i s rostlinami, figurky lidí, zvířat a další dekorativní předměty. Tvořivě a poutavě je naaranžovaly, doplnily fotografiemi a bylo se na co koukat.

Součástí výstavy byla i minidílna, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet práci s hlínou a modelovali korálky. Po vypálení budou tvořit „ výstavní náhrdelník“.

Děkuji všem autorkám, organizátorce výstavy p. Famfulíkové, obci a vedení školy za podporu této aktivity. Těším se na další originální díla.

Mirka Urbanová

20. 5. 2010

Den dětí

Plakát
Sdružení dětí a mládeže DIVIŠÁČEK a ZŠ Divišov, zve všechny děti i dospělé na DĚTSKÝ DEN "plný vozítek s překvapením". V neděli 30.5.2010 od 14:30 hodin v areálu hřiště ZŠ Divišov nebo v tělocvičně ZŠ (za deště, boty na přezutí s sebou).
Program:
Netradiční soutěže a vozítka rozličná.

Vstupné dobrovolné. Srdečně zvou pořadatelé.

19. 5. 2010

Botanicus

Čtvrtek 13.5. si užily děti 3. a 4. třídy na exkurzi ve středověké vesničce řemesel v Ostré nad Labem.S prací dráteníka, hrnčíře, provazníka, mýdlaře, svíčkaře a papírníka se nejen seznámily,ale mohly si vyzkoušet výrobu provazu, mýdla, papíru,svíčky.Bavilo je i rýžování zlata, bludiště, kupodivu i mučení. Možno nahlédnout do foto.

16. 5. 2010

Solnohradsko

V pátek 14. 5. se někteří žáci naší školy zúčastnili poznávacího zájezdu okolo jezer v Solnohradsku. Počasí nám podle předpovědi nemělo přát, ale nakonec jsme téměř ani nezmokli. Mohli jsme proto obdivovat krásy kraje, který v minulosti proslul především těžbou soli. Nejprve jsme navštívili město Gmunden se zámkem Orth, který se nachází na jezeře Traunsee. Odtud jsme zamířili přes Traunkirchen k jezeru Gosausee. Toto jezero leží přímo pod štítem Dachstein, ten jsme však díky počasí bohužel neviděli. I tak byla procházka kolem tohoto jezera krásná.  Pak jsme zamířili do malebného městečka Hallstatt, které je doslova nalepené mezi horami a jezerem Hallstatter See. Poslední zastávkou byl St. Wolfgang na břehu jezera Wolfgangsee. Byla to sice jen malá část této horské oblasti, ale i tak stál výlet určitě za to - viz foto.

13. 5. 2010

Klub mladých diváků

V tomto školním roce ukončil čtvrtým (posledním) představením činnost Klub mladých diváků. Přihlášku na příští školní rok si mohou zájemci ze 6. - 8. tř. vyzvednout u Z. Šturcové. Cena 150,-/představení (vstupenka + bus) zůstává stejná díky podpoře sdružení Divišáček.

12. 5. 2010

Cyklovýlet ke Dni dětí

ZŠ Divišov pořádá pro žáky II. stupně 1.6.2010, u příležitosti Dne dětí, cyklistický výlet do okolí Divišova. Pro žáky jsou připraveny dva okruhy.