3. 2. 2010

Zveme budoucí prvňáčky k zápisu


ve středu 3. února od 13 hodin do 17 hodin v pavilonu prvního stupně školy.
Náhradní termín: středa 10. února 2010 od 13 hodin do 15 hodin.

Další informace:
 zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které k 31.8.2010 dosáhlo věku 6 let, k zápisu k povinné školní docházce, (dítě, které dovrší 6 let věku v období od 1.9. 2010 do 31.12.2010, může být přijato do školy, požádají-li o to jeho zákonní zástupci a prokáže-li se, že dítě je tělesně i duševně vyspělé)
 o možnosti odkladu povinné školní docházky budete informování při zápisu
 přineste s sebou, prosím, váš občanský průkaz a rodný list dítěte
Z rozhodnutí rady městyse obdrží rodiče řádně zapsaného žáka "pastelkovné" ve výši 1.000 Kč.