28. 5. 2015

Myšky a odpady

S tematikou třídění odpadu navštívilo pět deváťáků (Míša, Jitka, Kačka, Péťa a Dan) další předškoláky z divišovské mateřské školy. I pro "Myšky" si připravili "tričkové" třídění, puzzle, pexeso, spojovačku, ... Dětem se program líbil. Podívejte se na fotky.

24. 5. 2015

Oděv našich předků

V úterý 19.5. se sedmáci vypravili na dějepisnou exkurzi do Muzea hl. m. Prahy, kde absolvovali archeologický workshop Oděv našich předků. Po krátké přednášce o historii odívání si postupně vyzkoušeli ruční tkaní, předení a karetkování. Akce se podařila, fotky zde.

Muž, který sázel stromy

Příchod jarních dnů a oslavu Dne Země si šesťáci připomněli četbou povídky francouzského spisovatele Jeana Giona: Muž, který sázel stromy. Text četli na pokračování v rámci hodin literatury. Na závěr opět výtvarně ztvárnili hlavní myšlenku díla: i prostý člověk může vytrvalostí a pílí (sázením stromů v pustině) dokázat velké věci (změnit krajinu a život ostatních lidí k lepšímu). Fotky zde.

21. 5. 2015

Berušky a odpady

Pět deváťáků (Míša, Jitka, Kačka, Péťa a Dan) se vydalo do divišovské mateřské školy za předškoláky ze třídy Berušek. Jejich úkolem bylo hravou formou seznámit děti s tříděním odpadu. Deváťáci si s nimi zahráli "tričkové třídění", připravili si pro ně pexeso, bludiště, puzzle, karty a prakticky děti vyzkoušeli i z třídění odpadu z domácnosti. Foto zde.

20. 5. 2015

Formule v páté třídě

Páťáci si o pracovních činnostech vyzkoušeli práci s potravinami a vytvořili si formuli z rohlíku a vajíčka. Podle své fantazie si jí i vyzdobili. Všem se výrobek moc povedl a některým dlouho nevydržel. Prý byl moc dobrý. :-) Na fotky se podívejte zde.

8. 5. 2015

Kulturní krajinou Divišovska

Jarní přírodou se prošli žáci a žákyně deváté a osmé třídy při terénních exkurzích, na kterých poznávali znaky kulturní krajiny Divišovska. Naše cesta vedla kolem divišovské Spravedlnosti přes Čengrovce do údolí Dolského potoka, podél kterého jsme došli až do Bílkovic, a dále kolem Oltova mlýna, proti toku náhonu a řeky Chotýšanky do bílkovického lomu. Cesta zpět vedla kolem Moravska, Litichovicemi a přes Kobylnici zpátky do Divišova. Fotoreportáž si můžete prohlédnout zde.

Cesta devítky do vesmíru a proti proudu času

Z kosmické mise i cesty do minulosti se úspěšně vrátili žáci a žákyně 9. třídy. Během fyzikálně-zeměpisné exkurze v Praze navštívili nevšední výstavu "Brána do vesmíru", kde exponáty ze sbírek americké NASA přibližují významné kroky člověka v kosmickém výzkumu včetně sovětské éry. Mohli jsme si také vyzkoušet přistání raketoplánem, montovat v simulovaném stavu beztíže nebo potrénovat orientaci v prostoru. Po úspěšném přistání zpátky na Zemi jsme zamířili proti proudu času a navštívili dobu ledovou a její živočišnou říši na výstavě "Giganti", pobloudili v zrcadlovém labyrintu a polámali si hlavy obřími hlavolamy. Povedené obrázky z exurze pořídili Terka Bárová, Terka Klecová, Štěpán Kůta, Jitka Novotná a Maruška Pekarová. Najdete je zde.
.

6. 5. 2015

výstava "Spojeni v životě i ve smrti" - 8. tř.

Osmáci se vydali po stopách Ferdinanda d´Este a jeho rodiny. Začali hned ráno krátkou prohlídkou historického centra Benešova, ekovláčkem dojeli na Konopiště, kde je výstava k připomenutí výročí sarajevského atentátu. Poté jsme využili krásného počasí, prohlédli si Růžovou zahradu a pěšky vyrazili zpět do Benešova. Fotky si prohlédněte zde.