22. 12. 2008

Vánoční Praha


Poslední školní den před prázdninami se žáci II. stupně již tradičně vydali do Prahy. Tentokrát jsme nejprve navštívili vánoční výstavu ve Valdštejnském paláci, a pak jsme procházkou došli až na Staroměstské náměstí, kde jsme si prohlédli letošní vánoční strom a ochutnali některé vánoční dobroty, jako pražené kaštany či staročeská trdla. Fotky z tohoto výletu jsou k nahlédnutí ve fotogalerii.

19. 12. 2008

PF 2009

Vážení návštěvníci, přejeme vám pohodové vánoční svátky, v novém roce jen vše dobré, veselou mysl a pevné zdraví.

11. 12. 2008

Školní projekt "Slušné chování a tolerance"

Vážení,
v poslední době se množí případy agresivního chování, pošťuchování, vulgarních projevů  a neukázněnosti žáků. Rádi bychom konec roku prožili spíše v klidu a pohodě. 
Z tohoto důvodu jsme připravili kampaň "kodexu chování", ve škole jsme vyvěsili informační letáky a  každý žák jej dostane domů. Třídní učitelé se žáky proberou jednotlivé body. 
Rádi bychom požádali i Vás rodiče, zda byste mohli se svými dětmi o těchto bodech pohovořit.
Děkuji za pomoc a spolupráci. 

19. 11. 2008

Časopis sedmáků

Sedmáci si na hodinách informatiky zpracovali vlastní časopis. Jistě bychom na něm našli nějaké " mouchy", ale třeba pro vás bude inspirací k vlastní tvorbě. Přečíst si jej můžete zde.

14. 11. 2008

Certifikát Recyklohraní

Naše škola obdržela certifikát zapojení školy do projektu Recyklohraní společnosti ASEKOL, která se zabývá sběrem a recyklací elektrozařízení a baterií.

12. 11. 2008

Volba nové školské rady

Na základě zákona 561/2004 Sb. proběhnou dne 20.11.2008 volby zákonných zástupců do školské rady . Volby proběhnou na rodičovských schůzkách, kde zákonný zástupce (dle volebního řádu ) obdrží hlasovací lístek, na kterém zaškrtne dva kandidáty. Hlasovací lístek poté odevzdá do hlasovacího boxu.

9. 11. 2008

Obři a mimozemšťané v naší škole

Ve čtvrtek 6.11. do naší školy zavítaly nevšední bytosti. Nejprve to byli obři, kteří se vrhli na I. stupeň,a pak mimozemšťané, kteří se chtěli seznámit s žáky II. stupně. Všichni s námi komunikovali pouze v angličtině :-)To vše v rámci divadelních představení Jackie and the Giant a The Alien Grammar Show v podání společnosti The Bear Educational Theatre.Představení se velmi povedlo - prohlédněte si fotogalerii.

4. 11. 2008

Beseda s panem starostou a jeho kolegy

V pátek 31. 10. 2008 pozvaly děti ze 4. třídy starostu městyse Divišov pana Eichlera, zástupce starosty a zároveň ředitele ZŠ Divišov pana Lungu a paní Marešovou na besedu do své třídy. Děti si pro ně připravily dotazy týkající se městyse Divišov, jejich školy i dalších témat, které je zajímaly. Hosté se snažili dotazy pečlivě zodpovědět. Panu starostovi i jeho kolegům děkujeme za pěkné odpovědi i za dárečky, které si pro děti připravili.

30. 10. 2008

Zasedání školského parlamentu ze dne 30.10.2008

Ve čtvrtek 30.10. proběhlo první zasedání školského parlamentu zástupců tříd v tomto školním roce. Zástupci byli seznámeni s právy a povinnostmi, poté měli vyjádřit své názory na panelu formou nalepovacích štítků. Jak to dopadlo se podívejte zde . Na některé náměty budeme reagovat ihned (př. v sobotu budou instalovány nové tabule do 2. a 5. třídy), některé se pokusíme realizovat v průběhu příštího kalendářního roku.

Krátká fotogalerie.

28. 10. 2008

Ve čtvrtek 16.10. 2008 navštívili žáci 8. a 9. třídy Židovské muzeum v Praze. Sami si připravili v rámci programu Badatel prezentace k událostem židovského roku a prohlédli si Židovský hřitov a některé synagogy. Fotky ve fotogalerii.

21. 10. 2008

Lyžařský výcvikový kurz 2009

Žáci sedmé a osmé třídy se v únoru 2009 mohou zúčastnit LVK, i v tomto školním roce pojedeme s cestovní agenturou Amart do Hotelu Zoja na úpatí Černé hory v Krkonoších. Výhodou je trvale přistavený autobus pouze pro náš hotel, který nás každý den doveze až pod sjezdovku. Podrobnosti zde .

6. 10. 2008

Recyklohraní

Naše škola se zapojila do projektu zpětného odběru drobného elektrozařízení a akumulátorů. Tento odpad můžete zdarma vhazovat do připravených nádob ve vestibulu školy.

Recyklohraní je školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice.

17. 9. 2008

Informace pro rodiče a žáky

Vzhledem k nepříznivé epidemilogické situaci žloutenky typu A v Praze  a okolí, vydal JUDr. Ivo Krýsa, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, následující informaci.

Počínaje dnem 19.9. zavádíme ve škole zvýšená preventivní opatření, sociální zařízení bude ošetřeno chloraminem, žáci budou vyzvání k umývání rukou před obědem, v umývárně budou připravena mýdla a papírové ručníky. Žádáme žáky, aby toto opatření brali vážně a před jídelnou se chovali ukázněně.
Tato opatření potrvají do do pominutí epidemie žloutenky typu A.
Současně doporučujeme rodičům možnost očkování proti této chorobě (prosíme kontaktujte ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte).

16. 9. 2008

Probíhá úprava webových stránek

Vážení návštěvníci, v současné době probíhá úprava našich webových stránek, omlouváme se za případné potíže s prohlížením jejich obsahu. Případné potíže či náměty, prosím, směřujte na info@zsdivisov.cz.
Webové stránky by po úpravě měly být jednodušší a přehlednější.

1. 9. 2008

Školní rok 2008/2009 zahájen


Vážení rodiče, milí žáci, dovolte nám, abychom vás přivítali na prahu nového školního roku. Nový rok zahájí škola s některými personálními změnami. Na místo ředitele školy byl, po panu Mgr. Františku Bejblovi, jmenován Mgr. Petr Lunga a funkci zástupce ředitele bude vykonávat Mgr. Zuzana Šturcová.

Vstupujeme společně do druhého roku, ve kterém budeme učit podle vlastního školního vzdělávacího programu "Venkov výhodou".

Letos si jej poprvé vyzkouší žáci prvního a šestého ročníku, žáci druhých a sedmých a tříd v něm budou pokračovat. Hodnocení výsledků vzdělávání se bude více opírat i o sebehodnocení žáků, co se jim podařilo, jak využívají svoje schopnosti a jakým dovednostem se naučili.

Přeji všem, ať se vám školní rok vydaří a můžeme jej v červnu 2009 zhodnotit jako úspěšný.

24. 6. 2008

Dne 19.6.08 si vyšly děti 1. a 2. třídy turistickou stezkou do Českého Šternberka. Cestou viděly mnoho přírodních zajímavostí a užily si plno legrace. Líbil se jim pohled z hladomorny i dravci na hradním nádvoří. Další napoví foto.

21. 6. 2008

Výlet do Lešan a Ratají nad Sázavou

S cílem poznat část posázaví se vydala 5. a 6. třída na svůj školní výlet. Nejprve jsme navštívili vojenské muzeum v Lešanech. Pak jsme se přesunuli do Ratají nad Sázavou, kde jsme si s odborným výkladem p. Vošvrdy prohlédli unikátní vodní elektrárnu. Někteří si tady možná poprvé uvědomili, že elektřinu nestačí jen zapnout, ale že je nutné ji nejprve vyrobit. Zpátky jsme se vydali vlakem do Č. Šternberka, kde jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna se vydala do Divišova autobusem a druhá šla pěšky Stezkou rytíře Šice. Domů jsme dorazili sice unaveni, ale myslím, že spokojeni. Fotky z výletu jsou zde.

19. 6. 2008

6. a 7. třída v Liberci


Žáci sedmé a šesté třídy vyjeli na školní výlet do Liberce. Nejprve jsme navštívili nově otevřený IQ park, který je součástí zábavného centra Babylon. Všichni jsme si vyzkoušeli celou řadu pokusů, experimentů, vyhráli si s vodou, obřími bublinami apod. Po malé přestávce na oběd jsme se autobusem přesunuli k lanovce na Ještěd. Z této 1012 m.n.m. vysoko umístěné rozhledny jsme se kochali úžasným pohledem do okolí. Zpátky k autobusu jsme se vydali nenáročnou turistickou stezkou a pak už nás čekala jen cesta domů.Fotky zde.

13. 6. 2008

Výlet 8. třídy


12. - 13.6. 2008 se 8. třída vydala na výlet s překvapením. Ve Sport-areálu Samopše jsme si to všichni užili, našli nové známé, zasportovali si, pobavili se a také něco poznali. Nahlédni do fotogalerie.

5. 6. 2008

STÁVKA 9.6.2008

Zaměstnanci školy se dne 9.6.2008 připojí k jednodenní stávce pracovníků ve školství. V tento den bude škola úplně uzavřená a žáci nebudou vpuštěni do budovy školy. Omlouváme se všem, kterým tento protest způsobí problémy, nicméně reakce vlády na minulou stávku byla minimální.


Důvodem vyhlášení stávkové pohotovosti je:
- nedostatečná výše navrženého navýšení objemu mzdových prostředků
- skutečnost, že případné navýšení mezd by se netýkalo nepedagogických pracovníků

Navržené posílení rozpočtu o 0,5 miliardy Kč znamená navýšení o 130 Kč měsíčně v celoročním vyjádření pro každého zaměstnance RgŠ.

Dopis

Mgr. Františka Dobšíka,

předsedy Českomoravského odborového svazu pracovníků školství


Vážení rodiče,

chci Vás informovat o důvodech, které přiměly Českomoravský odborový svaz pracovníků školství vyhlásit, v tomto školním roce již podruhé, jednodenní stávku, a to na pondělí 9. června 2008.

Jsme znepokojeni skutečností, že na pořízení materiálního vybavení škol, jako jsou učebnice a učební pomůcky, citelně chybějí finanční prostředky. Oproti loňskému roku se vlivem inflace výrazně propadly reálné platy pedagogů i provozních a správních zaměstnanců. Postoj vlády k této, dnes již kritické, situaci ve školství je takový, že nám nezbývá než protestovat.


Vyčerpali jsme všechny prostředky, kterými jsme upozorňovali na problematický stav ve financování škol. Od ledna letošního roku jsme mnohokrát jednali s ministrem školství. Výsledkem téměř půlročního vyjednávání je posílení rozpočtu ministerstva školství o 0,5 miliardy korun, které jsou navíc určené pouze pro pedagogické pracovníky. Toto navýšení však neřeší snížení reálných platů zaměstnanců ve školství. Navrhované opatření navíc neodstraňuje nedostatek finančních prostředků na vybavení škol. V období reformy vzdělávání řada ředitelů a ředitelek škol se potýká s nedostatkem učebnic pro výuku. O možnosti pořizovat moderní učebnice, nové školní pomůcky a zajišťovat rozvoj škol se dá obtížně hovořit.


Vážení rodiče,

jsme si vědomi, že stávkou některým z Vás zkomplikujeme Vaši rodinnou situaci. Chceme Vás ujistit, že si v žádném případě nebereme Vaše děti jako rukojmí. Není nám lhostejná budoucnost Vašich dětí. Usilujeme o zajištění kvalitního vzdělávání, ale to bez dostatku finančních prostředků skutečně nelze. Určitě si společně přejeme pro Vaše děti tu nejlepší školu, moderní vybavení a zejména kvalitní učitele. Pedagogy, kteří se mohou plně věnovat výuce a nejsou nuceni přivydělávat si dalšími vedlejšími pracovními úvazky.


Dáváme hlasitě jako zaměstnanci najevo nesouhlas s přístupem vlády ke školství. Stojíme si za svými požadavky na dofinancování škol ze státního rozpočtu. Jde nám o rozvoj vzdělávání v moderních školách, uskutečňovaný vzdělanými a kvalitními učiteli.


Vážení rodiče,

žádáme Vás o porozumění.

1. 6. 2008

Dětský krabicový den 2008Nedělní odpoledne patřilo na školním hřišti dětem. Konal se zde krabicový dětský den. Dnešní oslavenci nejprve zhlédli pohádku o medvědech a poté se hned pustili do krabicových soutěží, např.: skládání krabiček, boření krabicového komínu, přenášení krabic, hod krabicí. Všichni soutěžící si na závěr vylosovali v tombole balíček plný krabiček. Více ve fotogalerii.

Večer k akci Čistá řeka Sázava 2008


V sobotu večer se někteří dobrovolníci z akce Čistá řeka Sázava 2008 zúčastnili slavnostního večera v Týnci n. S. I naše škola zde měla své zástupce. Poslechli jsme si koncert skupiny And the End, společně se podívali na fotografie a film z této akce, domů si odnesli cenu z tomboly. Panu hejtmanu Petru Bendlovi jsme se podepsali do knihy o Posázaví a společně se s ním vyfotili. Akce se vydařila. Fotografie k nahlédnutí ve fotogalerii.

31. 5. 2008

ZOO Jihlava


27.5. si prvňáci a druháci báječně užili svůj školní výlet ve sluncem zalité jihlavské zoo. Foto k nahlédnutí ...

30. 5. 2008

Den dětíDnes slavily děti od 9 hodin MDD. SDH v Divišově si pro ně připravil závod, kde si ověřily znalosti ze zdravovědy, střelbu ze vzduchovky, shazovaly kuželky, vyzkoušely si opičí dráhu, poznávaly rostliny a stopy, atd. Na hřišti byly pro děti připraveny soutěže (skoky v pytlích, hod létajícím talířem do výseče, chůze na chůdách). Na závěr byly všem dětem předány balíčky. Sponzory MDD byl Městys Divišov, SDH Divišov, SRPDŠ a Muzeum ŽŽO v Divišově. Fotografie z akce jsou na blogu družiny.

16. 5. 2008

Školní akademie


Ve středu 14.5. 2008 se v místní sokolovně uskutečnila školní akademie ke Dni matek. Každá třída se představila v krátkém vystoupení. Mohli jsme slyšet básničky, písničky, vidět scénky a tanečky. Program proložili svým vystoupením i muzikanti navštěvující ZUŠ při ZŠ Divišov. Dobrovolným vstupným a prodejem dětských výrobků jsme získali 8 695,50 Kč, které použijeme na podporu naší adoptované holčičky Raziny. Všem účastníkům děkujeme. Nahlédněte do fotogalerie.

15. 5. 2008

MC Donald´s Cup 2008


Dne 29.4. sehráli naši mladší žáci oblastní turnaj MC Donald´s Cup 2008 ve Vlašimi. Turnaje se zúčastnilo 8 škol z vlašimska. Týmy byly rozlosovány do dvou skupin. Naši fotbalisté ve skupině nejprve porazili Trhový Štěpánov 2:1, pak prohráli s týmem ZŠ Sídliště Vlašim 0:2, ve třetím zápase skupiny přehráli ZŠ Chotýšany vysoko 12:1. Jako druhý tým skupiny svedli souboj o celkové 3. místo s druhým ve skupině B a to s týmem ZŠ Postupice. Po vyrovnaném zápase 1:1 o našem vítězství rozhodly pokutové kopy.
Více ve Fotogalerii.

28. 4. 2008

Exkurze 8. a 9. třídy do Terezína
V pondělí 28.4. 2008 jsme se vydali na exkurzi do Terezína. I když tato cesta nepatřila mezi ty nejzábavnější, věřím, že většinu z nás donutila zamyslet se nad smyslem života, na chvíli se pozastavit a připomenout si jednu z nejtragičtějších událostí našich a světových dějin. Nahlédněte do fotogalerie.

23. 4. 2008

Celoškolní projekt Den Země

V úterý 22. 4. 2008 proběhla na naší škole oslava Dne Země. Všichni se do školy vypravili v modrém oblečení. Nejprve si žáci deváté třídy připravili pro ostatní výukový program věnovaný problematice odpadů. Děti si vyzkoušely třídit odpad, odpovídaly na otázky, skládaly puzzle ... a za splnění úkolů obdržely malou odměnu. Mezitím si mohli zájemci obarvit lněnou tašku, která je určitě praktičtější a ekologičtější než taška igelitová. Po velké přestávce se většina žáků vydala uklízet odpadky v okolí školy, na začátek Divišova ve směru od dálnice a na začátek stezky. Odpadků bylo obrovské množství, alarmující bylo i složení odpadu - televizory, křesla, hasicí přístroj, matrace, sklo, pneumatiky... a hlavně obrovské množství PET lahví. Do školy jsme se všichni vraceli s pocitem, že jsme přírodě aspoň trochu pomohli. Fotografie z celé akce jsou k nahlédnutí zde.

19. 4. 2008

Výstava grafiky a fotografie v Muzeu umění v Benešově
V pátek 18. dubna 2008 žáci 8. třídy návštívili výstavu fotografie a grafiky. Zhlédli fotografie Františka Provazníka, který v současnosti žije v Třebešicích. Vyzkoušeli si, jak se připravuje zátiší pro fotografování. Fotografie z akce jsou k prohlédnutí na blogu družiny.

Projekt "Čistá řeka Sázava"

V úterý 15. 4. 2008 se zúčastnilo 17 žáků 7. třídy naší školy akce "Čistá řeka Sázava". Děti měly za úkol vyčistit levý břeh řeky Sázavy na trase Č. Šternberk - Rataje. Našly neuvěřitelné "poklady", které jim připomněly, jak bezohledně se lidé k přírodě chovají. Fotografie si můžete prohlédnout na blogu družiny.

14. 4. 2008

Den Země 2008


V úterý 22. dubna se naše škola opět připojí k oslavám Dne Země.

Opět přijdeme v nějakém modrém oblečení (tričko, kalhoty), žáci 9. třídy si pro své mladší spolužáky připravili výukový program.

Program

11. 3. 2008

Nové fotky

Minulý týden proběhl ve škole kurz pletení z pedigu a akce nazvaná " Vítání jara". Fotky z obou zdařilých akcí si prohlédněte ve fotogalerii a další na blogu družiny.

8. 2. 2008

Zápis do 1. třídy


Ve středu 6. 2. 2008 proběhl na naší škole zápis budoucích prvňáčků. Na nové žáky zde čekaly krásně vyzdobené třídy, usměvavé paní učitelky a na závěr ještě balíček plný překvapení.

30. 1. 2008

Ukázka výrobků keramického kroužku


Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie některých nových výrobků dětí, které navštěvují keramický kroužek. Další informace o činnosti tohoto kroužku naleznete na jeho stránkách www.keramdivisov.wz.cz.

Vzpomínka na předvánoční Vídeň


14.12. 2007 vyjeli někteří žáci 2. stupně na exkurzi do předvánoční Vídně. Prohlídka začala na zámku Schonbrunn. Dále jsme se přesunuli do historického centra města, kde následovala pěší prohlídka se zastavením u císařských hrobek v Kapucínském klášteře. V odpoledních hodinách jsme se přemístili před radnici, kde se konají každoroční adventní trhy.
Více fotek ve fotogalerii.

29. 1. 2008

Zelená zahrada - učebna v přírodě


Cílem projektu bylo vybudovat přírodní učebnu v atriu školního areálu Základní školy Divišov, kterou budou využívat žáci naší školy nejen v rámci výuky (např.: přírodopis, přírodověda, prvouka výtvarná a hudební výchova), ale i ve volném čase (školní družina, společné projekty s partnerskou školou ZŠ Postupice, relaxace).
Rozpočet projektu byl stanoven na 101.500Kč (nakonec se projekt vyšplhal na částku 118.897,50 Kč). Dotace z MŠMT činila 100 tis. Kč a zbytek byla spoluúčast Základní školy Divišov. Nakoupil se venkovní dřevěný nábytek (24 ks skládacích židlí, 6 ks skládacích stolů, 4 zahradní sety), položila se pod přírodní učebnu zámková dlažba s obrubníky a nechala se zhotovit pergola (5x6m).
Celý projekt bude dokončen slavnostním otevřením v jarních měsících. Předcházet tomu bude úprava okolí přírodní učebny, kterou provedou žáci 9. třídy v rámci předmětu pěstitelské práce. Výsledky projektu jsou zveřejněny na webu školy: http://www.zsdivisov.cz/.
Učebna v přírodě má své nezastupitelné místo ve školní výuce stejně jako tělocvična nebo počítačová učebna. Doufáme, že bude využívána co nejvíce a přispěje ke zkvalitnění výuky na naší škole, protože je určitě lepší učit se o přírodě v přírodě.

21. 1. 2008

Zápis do 1. třídy


Ředitelství školy oznamuje, že zápis do 1. třídy ZŠ Divišov se koná dne 6. února od 13 do 16 hodin v pavilonu prvního stupně. Ná zápis s sebou přineste rodný list dítěte, váš doklad totožnosti, případně doklad o svěření dítěte do péče.

18. 1. 2008

Zapojeny další funkce

Také dnes se podařilo zapojit další funkce, již by měly být funkční včechny odkazy, přestože něktéré stránky nemají dosud přiřazený obsah. Nadále se budeme snažit stránky plnit a aktualizovat.

17. 1. 2008

Zprovoznění základních služeb

Dnes se podařilo zapojit několik základních služeb poskytovaných bývalými stránkami. Jedná se o suplování, rozvrhy, fotogalerii. Pro navigaci prozatím používejte vždy návrat na úvodní stránku.

16. 1. 2008

Ukončení projektu INDOŠ

Poté co MŠMT přestalo platit generálnímu dodavateli projektu INDOŠ poplakty za konektivitu několika tisíce škol, ocitly ty se před rozhodnutím, zda pokračovat u O2 za velmi nevýhodných podmínek nebo přejít k jinému providerovi. Zde však hrozí riziko, že dojde k nefunkčnosti stávající domény a tím i k nefunkčnosti webových stránek a emailových schránek. Proto jsme se rozhodli celý systém migrovat na systémy třetí strany (GOOGLE). Jelikož je tato operace poměrně složitá, budeme postupně zprovozňovat běžné služby. Prosíme nadále sledujte tento blog, kde budou poskytovány aktuální informace.