26. 5. 2016

Ekocentrum Vlašim-2.A a 2.B

Dnes jsme již po několikáté navštívili Vlašim. V EKOCENTRU se 2.A dozvěděla více informací o půdě a 2.B si vyzkoušela upéct vlastní chléb. Krásný výlet jsme zakončili posezením v cukrárně. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

24. 5. 2016

ZOO Jihlava 3. a 4. třída

Dne 19. 5. podnikla 3. a 4. třída výlet do jihlavské ZOO. Během jednoho dne jsme se ocitli v různých koutech naší planety. Viděli jsme australskou klokaní farmu, tropický prales Jižní Ameriky, prošli jsme kočičí dům s různými "šelmičkami", děti pobavili kočkodani, kteří předváděli svá akrobatická čísla ve větvoví a hodně času jsme strávili pozorováním surikat, které jsou hned u hlavního vstupu do ZOO. Děti se občerstvily v KataBARu a užily si dlouhý tobogán v zadní části ZOO v PraLEZu. Cestu zpět někteří prospali a jiní s napětím sledovali výsledky hokejového zápasu USA - ČR. Fotky z výletu zde.

18. 5. 2016

Osmička na jarních cestách


S vrcholícím jarem se žáci 8. třídy naší školy dvakrát vydali na cesty. Nejprve jsme 21. dubna vyrazili výhradně pěšky do blízkého okolí, abychom v předvečer Dne Země pozorovali a zažili jarní krajinu na trase Divišov – Dalovy – Lbosín – školní naučná stezka – rozhledna Špulka – zámek Třebešice – Litichovice – Divišov. A na svátek sv. Jana Nepomuckého 16. května jsme se všemi dostupnými hromadnými po(d)zemními dopravními prostředky vypravili do Prahy. Tam nás čekala pěší trasa Hlavní nádraží – Nuselský most – Vyšehrad (kasematy a podzemní sál Gorlice, Čertovy sloupy, Vyšehradský hřbitov a Slavín, vyhlídka nad Vyšehradskou skálou) – celnice na Výtoni a dále tramvají, lanovkou, pěšky a metrem bloudění v bludišti na Petříně – řetězová recitace části sbírky Máj Karla Hynka Máchy u jeho sochy na Újezdě – Václavské náměstí – Hlavní nádraží. Během dne se střídalo slunečné počasí s deštěm a kroupami, ale to nám nevadilo. Fotografie z putování kolem Divišova najdete zde a exkurzi do Prahy zde.

16. 5. 2016

Drželi rytmus s Čistou řekou Sázavou 2016

V říjnu loňského roku se deváťáci zapojili do projektu Čistá řeka Sázava, který pořádala společnost Posázaví o.p.s. Jejich úkolem bylo vytvořit praktický vzdělávací materiál, který by zábavnou, ale přitom účinnou formou přiblížil každému, kdo o to stojí, řeku Sázavu se všemi jejími krásami, přírodními zákonitostmi i problémy. Během pěti měsíců vytvořili deváťáci hru "Cesta Posázavím". Pracovali opravdu svědomitě, pilně a s nadšením. Než svůj výtvor odevzdali porotě, tak si ho ozkoušeli u mladších spolužáků. I když nevyhráli hlavní cenu, tak za svoje úsilí získali finanční příspěvek na školní výlet. Zde si můžete prohlédnout materiály, které během tvoření vznikly: fotkydoprovodný text, video

10. 5. 2016

O veliké řepě

Dnes 10. května si prvňáci zahráli pohádku. Jak to s řepou dopadne, jsme všichni věděli, ale přesto to byla legrace, viz foto.

9. 5. 2016

Netradiční přírodopis

V pátek 6. 5. nás ve škole navštívila naše bývalá žákyně Iva Malátová, aby nás seznámila se svými poznatky ze studia na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity. Protože v osmé třídě se žáci právě věnují orgánovým soustavám člověka, byla tato prezentace vhodným doplněním učiva. Iva nám přinesla několik vlastnoručně vyrobených trvalých preparátů živočišných tkání ( např.  plíce, varle, krev, střevo), ale také několik fotografií pořízených při pozorování fluorescenčním mikroskopem. Nejzajímavější ale bylo vyprávění, jak preparáty vyráběla, jak probíhá výuka, praktická cvičení a také pitvy. Pro budoucí deváťáky mohou být tyto zkušenosti vhodnou motivací při volbě své střední školy. Ivě tímto velmi děkujeme a přejeme jí hodně štěstí při studiu. Foto zde. 

23. 4. 2016

Den Země

Tradičně v modré barvě si žáci naší školy v pátek 22. dubna připomněli Den Země. Výukové programy pro jednotlivé třídy si připravili deváťáci a jejich úkolem bylo i dohlížet na správné plnění zadaných  úkolů. Ani v letošním roce tak nechybělo pexeso, puzzle, třídění odpadků, poznávání živočichů a mnoho dalších. "Modré" fotografie si můžete prohlédnout zde.

18. 4. 2016

Dobrodružství v Bílkovicích

Jarní období je pro přírodovědce vždy tím nejnapínavějším, a tak jsme se vydali se sedmáky pozorovat, jak se příroda probouzí a hlavně zjistit, jaké živočichy můžeme potkat při cestě z Divišova do Bílkovic. Výprava začala u divišovského koupadla, kde jsme sice viděli jen několik ropuch obecných a skokanů hnědých, ale zato hodně jejich vajíček. Při cestě lesem a podél Divišovského potoka jsme narazili na další vajíčka, ale i na vylíhlé pulce. V Bílkovicích jsme začali pátrat v nově vybudovaných tůních. Vody zde bylo opravdu hodně, přivítala nás labuť krotká, kachny divoké a objevili jsme i očekávané pulce obojživeníků. "Obojživelníky" se stali i někteří sedmáci. Na závěr nás Jakub K. zavedl na místo, kde se zabydlela větší kolonie nutrií. Trému z nás rozhodně neměli, a tak jsme měli možnost si je dokonale prohlédnout, krmit je a dokonce si z blízka prohlédnout i mláďata.
Na fotografiích a videích se tam s námi můžete vydat také. ( videa J. Kuthan, foto I. Lungová)

11. 4. 2016

Čistá řeka Sázava 2016

Další ročník (11.) máme úspěšně za sebou. Naše škola se již tradičně připojila k dobrovolníkům na 1. úseku čištění a to od Podsadovského mlýna u Kácova po Malovidy u Českého Šternberka. Na svém úseku jsme sebrali, i přes nepřízeň počasí, více než 3 tuny odpadků. Může nás však těšit, a na tom se shodli všichni účastníci, že odpadků po březích Sázavy rapidně ubývá, k čemuž i tento projekt, jak věříme, přispívá. Děkuji všem dobrovolníkům a dalším členům týmu za perfektní organizaci a práci při úklidu. Více informací a fotek naleznete na stránkách projektu a na facebookovém profilu.

Naše fotky
Video 1
Video 2
Z tisku..

7. 4. 2016

Osmá třída – Strážci památek Posázaví

V letošním roce se žáci 8. třídy zapojili do soutěže "Strážci památek 2016", kterou v rámci projektu "Po cestách a hradech doby Karla IV." organizuje Posázaví o.p.s. V první fázi vypracovali písemný příběh čerpaný z literatury či osobního vyprávění o známé osobnosti regionu Posázaví, přičemž nesměli použít informace z internetu. Psali o Alžbětě Sternbergové, Jaroslavu Simandlovi, Bohuslavu Zavřelovi a Zdeňku Pekárkovi. Žijící osobnosti sami vyzpovídali, o J. Simandlovi si povídali s jeho vnučkou Alenou Růžkovou a společně se vyfotografovali. A nyní se chystají na vytvoření krátké propagační videopozvánky vybrané památky na území regionu Posázaví.