18. 5. 2022

Židovské město - exkurze 8. ročník

V pondělí 16. 5. měli žáci osmých tříd možnost seznámit se s židovskou kulturou, tradicemi a prohlédnout si městskou čtvrť Josefov v Praze. Celý program začal přednáškou v Židovském muzeu, poté se třídy rozdělily a prošly si čtvrť, navštívily Starý židovský hřbitov, Staronovou synagogu a Klausovu synagogu. V poledne jsme se vydali přes Staroměstské náměstí Celetnou ulicí k Prašné bráně, Obecnímu domu, Národní bance a procházku skončili u Hlavního nádraží, kde na nás čekal autobus. Cestou dvojice žáků připomínaly ostatním památky a události z našich dějin. Foto k nahlédnutí.


 

9. 5. 2022

 Koncentrační tábor Mauthausen + Linec


V pátek, dne 6.5., jsme se vydali na zahraniční exkurzi do Rakouska. Navštívili jsme koncentrační tábor Mauthausen, který patří spolu s pobočnými tábory k největším pracovním táborům své doby. Byl primárně určen na vyhlazování nepohodlné inteligence pomocí otrocké práce v žulových kamenolomech. Připomněli jsme si tragické lidské osudy nejen českých hrdinů, kteří pomáhali při atentátu na Heydricha a za tento čin byli v říjnu 1942 popraveni právě v Mauthausenu. Při prohlídce jsme se dozvěděli, jak tábor vznikl a jak fungoval. Vstoupili  jsem do budov, kde vězni žili. Navštívili jsme muzeum.

Po prohlídce koncentračního tábora v Mauthausenu jsme se přesunuli do Lince, kde jsme navštívili Ars Electronicu - muzeum budoucnosti :-). Dále následovala prohlídka historického centra města. Výlet jsme si užili a dozvěděli se spoustu zajímavého. Foto zde


5. 5. 2022

Honba za pokladem

V úterý 26. 4. se děti staly námořníky a vydaly se po moři na nebezpečnou cestu za pokladem. Během cesty zdárně splnily různé matematické úkoly a odměnou jim byl zlatý poklad. Na foto z cesty se můžete podívat zde: 1.A  a 1.B
 

27. 4. 2022

Biologická olympiáda


 Dalšího úspěchu v soutěžích dosáhli žáci 7.A, kteří postoupili do okresního kola Biologické olympiády v kategorii D. Michal Strnad se umístil na výborném 6. místě a Markéta Pávková dokonce na 2. místě, takže postoupila do krajského kola. Oběma gratulujeme a Markétě držíme palce v dalším kole. Výsledková listina z okresního kola k nahlédnutí zde

16. 4. 2022

Děti dětem

Vážení rodiče, milí žáci, 

dospělí po celé České republice se snaží pomoci válkou zasažené Ukrajině. Na naší škole pomáhali se svolením Vás, rodičů, naši žáci. Věnovali svou hračku dětem, které o všechno přišly. Ve spolupráci se školou v Teplýšovicích vybrali a zabalili 105 hraček. Ty jsme odvezli do Šatníku Praha. Moc děkujeme nejen všem štědrým dárcům, ale i dětem, které pracovaly na výběru hraček. Někteří naši dárci se postavili před objektiv Františka  Urbana. fotky k nahlédnutí
 

 

13. 4. 2022

Další úspěchy v olympiádách

Tento týden se konalo okresní kolo Biologické olympiády kategorie C (8. a 9. třída) a okresní kolo Matematické olympiády, které se zúčastnili žáci a žákyně z osmých tříd. Obě olympiády byly pro naše žáky úspěšné. V biologii se Veronika Houžvičková z 9. třídy umístila na pěkném 6. místě, Klára Vildomcová (8.A) na 7. místě a Aneta Procházková (8.B) na 12. místě. V matematice se na děleném 2.- 3. místě umístil Štěpán Plachý (8.A) a na děleném 4. - 5. místě Adam Cieslar (8.A). Oba se stali úspěšnými řešiteli ve své kategorii. Pěkný výsledek mají i na děleném 10.- 13. místě Zdeňka Hurdová a Natálie Koutníková (obě z 8. B). 

Děkujeme moc za výbornou reprezentaci školy. Výsledkové listiny zde: biologická a matematická.

8. 4. 2022

Velikonoční program v ekocentru

 

30.3. se vypravili druháci na pestrý program do ekocentra. Seznámili se s tradicemi a symboly Velikonoc. Napekli si jidáše, vytvořili pampelišky, zazpívali si a zahráli pro radost. Nadýchali velikonoční atmosféru a čerstvý vzduch ve vlašimském parku. Jak si druháci užili, zde ke zhlédnutí.

7. 4. 2022

Charitativní velikonoční jarmark

Vážení rodiče, milé děti, kolegyně, kolegové, zaměstnanci a přátelé školy Vaše úsilí přineslo ovoce a na charitativním velikonočním jarmarku se vybrala obdivuhodná částka 37 563,-- Kč. Velké poděkování patří jak dětem, některé tvořily velikonoční výrobky i doma, tak i zaměstnancům školy, kteří napekli mazance, moučníky, velikonoční nádivku nebo se podíleli na hladkém průběhu jarní charitativní akce. Deváťáci připravili lavice na výrobky i koutky pro dílničky. Nainstalovali poutače na jarmark a nástěnku u sochy. Nemohu opomenout vychovatelky a učitelky, které tvořily s dětmi výrobky z přírodnin, keramiky, samotvrdnoucí hmoty, atd. Výběr velikonočních předmětů byl opravdu pestrý a každý si mohl vybrat. Někteří rodiče a děti se vraceli k pokladně opakovaně.  Děti z Ukrajiny si připravily krátký program s básničkou, písničkou a tancem. Třeťáci nacvičili písničky pod vedením svých třídních učitelek. Zejména děti si užily zmrzlinový koutek a výtvarnou dílničku - malování kraslic, rodiče naopak využili občerstvení v jídelně. Nedosáhli bychom tak vysoké částky nebýt Vaší solidarity. Děkuji, moc si Vaší laskavosti vážím a beru Vaší sounáležitost jako povzbuzení do dalších dnů. Vybrané peníze zašleme na konto Člověk v tísni a budou použity na pomoc rodinám i všem potřebným, zasažených válečným konfliktem. 

https://photos.app.goo.gl/sgSMvdb4YCn6ECJK6


5. 4. 2022

Výlet do Takonína

 

V úterý 29. 3. navštívili žáčci prvních tříd Pěnkavův dvůr v Takoníně. U autobusu děti přivítal královský lékař v krásném kostýmu, který je zavedl do velikonočně vyzdobeného venkovského statku. Zde si užili dopoledne plné zábavy - zhlédli pohádku, sami se mohli vžít do role princezen, princů nebo rytířů, protože si vyzkoušeli dobové kostýmy. Dále se děti dozvěděly mnoho užitečného o chovu koní, o slavení Velikonoc v minulosti, zalétaly si na koštěti, zavíraly se v perníkové chaloupce, obdivovaly chaloupku na kuří nožce. Děti si celé dopoledne užily. Moc děkujeme rodině Pěnkavových za zábavný program. Foto zde.

2. 4. 2022

Čtvrtá akce v trojúhelníku

V sobotu 2. dubna proběhla již čtvrtá akce v trojúhelníku. Počasí bylo dost mrazivé, proto i účast byla komorní. Ale to vůbec nevadilo. Tatínci dali dohromady lavičky a vyvýšené záhony. Maminky s Cilkou přestěhovaly a uklidily všechno nářadí do domečku, položily obrubníky a částečně shrabaly trávník. Společně se pak všichni pustili do plnění záhonů zeminou. Několik fotografií je zde

Závěrečné taneční

Máme za sebou další úspěšný kurz předtaneční výchovy. Ten letošní byl nezvykle rozdělen na dvě části. Na podzim se osmáci a deváťáci naučili velkému množství tanečních kroků, ale své umění mohli ukázat až na konci března. Protože tanečníků a tanečnic bylo hodně, tak se uskutečnily i dva závěrečné slavnostní večery. Všem to moc slušelo. Zavzpomínat můžete zde (8. třídy) nebo zde (9. třída). 

1. 4. 2022

Vítězství na Olympiádě v českém jazyce


 Ve středu 30. března se konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Účastnily se ho dvě naše žákyně a výsledek je skvělý. Eliška Urbanová (9. tř.) obsadila 1. místo a bude benešovský okres reprezentovat v kole krajském. Klára Vildomcová (8.A) se umístila na děleném 4. - 5. místě. 

Děvčatům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Výsledková listina zde

24. 3. 2022

Ranní vycházka

Jaro je v plném proudu, a tak jsme se s ornitology ze sedmých tříd vydali na ranní vycházku. Snažili jsme se cestou poznat co nejvíce ptačích druhů podle zpěvu. Některé z nich jsme dokonce zaměřili i v dalekohledech. Nikomu ani nevadilo si ráno o hodinu přivstat. Čas strávený před vyučováním na čerstvém vzduchu určitě všem prospěl. A jestli si budeme pamatovat, jak se ozývá kos, pěnkava, sýkory, sojka nebo králíček, to se uvidí. Několik fotek zde. 

Diplom putoval do Divišova
Dne 16. 3. 2022 proběhlo v Benešově okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce. Naši školu tentokrát reprezentovaly Cilka Káninská (6.tř.) a Christina Bromová (8.B). Obě sice patřily ve svých kategoriích k těm mladším soutěžícím, přesto však děvčata ukázala, že se svými jazykovými dovednostmi mohou hravě konkurovat i o rok starším soupeřům z okolních škol. Cilka vybojovala pěkné 6. místo a Christa si převzala diplom za 3. místo. 

Oběma děvčatům gratulujeme k hezkému umístění a přejeme hodně štěstí při dalším studiu jazyků!

Celkové výsledky najdete zde a zde.

22. 3. 2022

Matematický klokan 2022

V pátek 18. března se všichni žáci (kromě prvňáčků) zapojili do dalšího ročníku mezinárodní soutěže "Matematický klokan". Soutěžící jsou během této soutěže rozděleni do kategorií podle věku. Ve všech kategoriích se řeší testové úlohy, přičemž si žáci vybírají jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny do třech skupin podle obtížnosti. A jak to dopadlo? Výsledky našich žáků najdete zde.