17. 4. 2019

Velký úspěch

Vynikajícího výsledku v okresním kole Biologické olympiády dosáhl Jindřich Urban ze 7. třídy. V konkurenci dalších 24 žáků z různých škol se umístil na 1. místě kategorie D a postoupil tak do krajského kola jako nejlepší.  Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a v krajském kole, které se letos koná v Mělníku, mu budeme držet palce!

16. 4. 2019

Kancelář prezidenta republiky, 7. a 8. tř.

Žáci 7. a 8. ročníku měli možnost se projít prostorami Pražského hradu, kterými chodili a chodí čeští prezidenti. Viděli dílo J. Plečnika (architekt TGM) i B. Šípka (architekt V. Havla), seděli v prezidentském kinosále, kde v minulém režimu probíhala cenzura filmů, a navštívili pracovnu/knihovnu TGM. Také si každá třída  udělala malou procházku Prahou. Vše jsme zakončili slavnostní výměnou hradní stráže, kterou jsme mohli sledovat z VIP místa přímo na 1. nádvoří. Fotografie zde

13. 4. 2019

Čistá řeka Sázava 2019

I v letošním roce se naše škola zúčastnila projektu Čistá řeka Sázava, při kterém účastníci uklízí břehy řeky z lodí. Pomáhají jim také ti, kteří jdou podél řeky po břehu. Tentokrát naší školu reprezentovalo šest osmáků, které neodradilo ani velmi chladné počasí na lodích, noční teploty kolem nuly, ani špinavá a náročná práce. Společnými silami vyčistili úsek od Střechova až do Malovid. Všichni zaslouží velkou pochvalu. Ukázali, že se na ně můžeme spolehnout. Pocit, který všichni měli, když viděli krásná čistá místa, kde už není co uklízet, za to stál.
 Jak jim to při práci a po práci v bahně slušelo, si můžete prohlédnout na fotkách I. Lungové zde a na fotkách P. Křena tady.

Druhá akce

Druhá společná akce byla ve znamení těžké práce. Úkolem dobrovolníků bylo začít pokládat dlažbu. Tatínků moc nepřišlo, tak se do toho pustily i maminky a opravdu se za svou práci nemusely vůbec stydět. Všem to šlo pěkně od ruky, i když to byla opravdu náročná a dost precizní práce. Nakonec se podařilo položit dlažbu pod budoucí geologickou expozici, dendrofon a částečně se začíná rýsovat i okraj bylinkového záhonu. Nesmíme zapomenout ani na práci "mravenečků", kteří připravili větve na benjesův plot, nalámali kůru na smyslový chodník, zasadili habry a pomáhali i při pokládce dlažby. Všem patří velký dík! Jejich dnešní úsilí si můžete prohlédnout zde.

6. 4. 2019

První akce

Máme za sebou první pracovní setkání v rámci projektu Všemi smysly. Ráno se před školou sešlo velké množství pomocníků a společně jsem se tak mohli pustit do díla. Zruční tatínci opravili zničený okraj po tarasu a pečlivě umístili kulatinu. Šikovné maminky položily mulčovací textilii, zasázely všechny keříky a ty pak zasypaly štěpkou. Mezi nimi se pohybovali "mravenečci", kteří pomáhali, kde se dalo. Výsledek jejich společné práce můžete obdivovat v reálu nebo se podívat na fotografie. Všem zúčastněným moc děkujeme za pomoc!

2. 4. 2019

Co vzniká v keramické dílně


V dílně se tvořily pravěké nádoby, zkoušely repliky postav z dávné  minulosti i současnosti. Zvířata reálná i pohádkoví draci. Vzniklo hodně nádob na jarní výsadbu a váz. Malá ukázka zde.

25. 3. 2019

Matematický klokan

V pátek se opět po roce konala mezinárodní soutěž Matematický klokan. Zúčastnili se jí všichni žáci naší školy, kromě prvňáčků. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti. Za správnou odpověď získá soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod odečítá. Do soutěže všichni vstupují s takovým počtem bodů, kolik je v dané kategorii úloh. A jak to dopadlo? Výsledková listina z jednotlivých kategorií je zde.

21. 3. 2019

Všemi smysly

Prostranství před naší školou se pomalu, ale jistě mění. Je to díky dotaci ve výši cca 410 000 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR, kterou jsme získali na základě podaného projektu Všemi smysly. Výzva byla vypsána na úpravu venkovních areálů základních škol působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí. Před školou již došlo k celkové revitalizaci pozemku a tento týden byla vysazena vrbová stavba. Postupně budou realizovány další prvky, jak je naplánováno v projektu. Výsledek by měl být spojením návrhu původníhoupraveného. Věříme, že do realizace projektu se rádi zapojí i někteří rodiče, protože to byla i jedna z podmínek pro získání dotace. Termíny a plánované práce se vždy včas dozvíte. Předem moc děkujeme za spolupráci. Fotogalerii z postupné přeměny najdete zde a bude postupně aktualizována.

18. 3. 2019

Volejbalový turnaj ve Vlašimi


Minulý čtvrtek se konalo okresní kolo ve volejbale pro 6. - 9. ročník dívek na ZŠ Vorlina ve Vlašimi. Naší školu reprezentovalo 8 dívek, kterým se podařilo v silné konkurenci vybojovat krásné 3. místo, o které svedly boj s domácí pořadatelskou školou ZŠ Vorlina.

Všem zúčastněným ještě jednou velká gratulace!!!!

11. 3. 2019

Zápis do I. ročníku 2019/2020

Podle zákona č. 561/2004 Sb. §36 a §37, v pl. znění vyhlašuji:

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 ve středu 10.dubna 2019 od 13 do 17 hodin v pavilonu prvního stupně školy, náhradní termín: středa 17.dubna 2019 od 15 do 16 hodin v ředitelně školy