21. 3. 2017

Biologická olympiáda

V úterý odpoledne proběhlo školní kolo Biologické olympiády kategorie C (8. a 9. třída). Na šest účastníků z devítky a na celou osmičku čekala nejprve poznávačka, potom museli všichni zvládnout test a nakonec ještě laboratorní úkol zaměřený letos na horniny organického původu. Nejlepší tři postupují do okresního kola, které se uskuteční 20. dubna na vlašimském gymnáziu. Navíc ještě musí zvládnout domácí kolo - vstupní úkol. Výsledková listina ze školního kola je zde.

20. 3. 2017

Matematický klokan

V pátek se opět po roce konala mezinárodní soutěž Matematický klokan. Zúčastnili se jí všichni žáci naší školy, kromě prvňáčků. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti. Za správnou odpověď získá soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod odečítá. Do soutěže všichni vstupují s takovým počtem bodů, kolik je v dané kategorii úloh. A jak to dopadlo? Výsledková listina z jednotlivých kategorií je zde.

19. 3. 2017

Předjaří v keramické dílně

Malí keramici s chutí modelují, z válečků tvoří nádoby i zvířátka. Z plátu vznikly kočky a obličeje. Po výpalu výrobky glazují samostatně nebo s pomoci svých učitelek. Jak se v dílně daří můžete vidět na fotografiích .

18. 3. 2017

První hodina plaveckého výcviku

Od 17. března budeme mít každý pátek mokré vyučování. Budeme se učit, jak se chovat ve vodě, potápět se, zlepšovat si své plavecké dovednosti. Druháci a třeťáci  byli rozděleni do družstev, dle svého prvního výkonu. Ukazovali, co ve vodě dokáží, pohráli si s plaveckými pomůckami, prohřáli se ve výřivce a někteří již skákali z bloků dle své odvahy a zkušeností. Jací jsme s vodou kamarádi je vidět na fotografiích.

3. 3. 2017

Zápis do I. ročníku

Podle zákona č. 561/2004 Sb. §36 a §37, ve znění novely 230/2016 Sb. vyhlašuji:

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

ve středu 19.dubna 2017 od 13 do 17 hodin v pavilonu prvního stupně školy, náhradní termín: středa 26.dubna 2017 od 15 do 16 hodin v ředitelně školy.

Další informace:
  • zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které k 31.8.2017 dosáhne věku 6 let, k zápisu k povinné školní docházce. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
  • Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 
  • přineste s sebou, prosím, Váš občanský průkaz a rodný list dítěte

1. 3. 2017

Masopust

Žáci se ve školní družině převlékli do masek a o zábavu bylo postaráno. Společně přešli na náměstí, kde k tanci i poslechu hrála kapela 5x Zavřel. Ve farské zahradě Červená Karkulka, Klaun, Mexický hudebník, Námořník a Smrtka vyzkoušeli obratnost, přesnou mušku, rychlost i postřeh všech soutěžících. Děkujeme kolegyním ze školní družiny za podařenou akci, muzikantům za písně, za občerstvení rodině Vondrákových, dětem za nadšení a masopustní tanec a v neposlední řadě patří poděkování rodičům, kteří pomáhali při přípravě, a divákům. Každá maska si odnesla balíček a zuřivý fotograf hodně fotek.

21. 2. 2017

Zeměpisná olympiáda 2017

Také letos se žáci 2. stupně naší školy účastnili zeměpisné olympiády. Základem školního kola byla práce s atlasem. Nejlépe se se zadáním vyrovnali: Sára Znamenáčková (6. třída), Robert Jan Daněk (7.), Lukáš Pohůnek (9.) a Jakub Pokorný (9.). Okresní kolo se uskutečnilo 21. 2. 2017 ve Vlašimi. Lukáš s Jakubem se umístili na 17. a 18. místě v kategorii C, Sára na 12. místě (kat. A) a Robert na 13. místě (kat. B). Blahopřejeme a děkujeme všem soutěžícím za účast ve školním kole a finalistům za reprezentaci školy.

20. 2. 2017

Lyžařský kurz 2017 za námi

V termínu od 12.2.-18.2.2017 proběhl ve skiareálu Paseky nad Jizerou a v okolí lyžařský kurz. Přihlásilo se do něj 44 dětí z 5. až 9. třídy. Hlavním cílem bylo užít si hory, naučit se, případně zdokonalit se ve sjezdovém lyžování, jízdě na snowboardu a také ochutnat atmosféru putování horskou krajinou na běžkách. Pro někoho byla tato zkušenost novinkou, jiní se ukázali jako zkušení horalové. Naše škola se ubytovala v horské chatě U Pašeráka  a je třeba říct, že to byla výborná volba. Milý personál, domácí kuchyně, útulné pokojíky pro děti, společenská místnost pro další aktivity: to vše přispělo k výborné náladě po celou dobu kurzu. V týdnu jsme měli i milou návštěvu záchranáře z Horské služby, který dětem se zaujetím přiblížil svoji práci. Naštěstí jsme jeho služby nemuseli využít na svahu. Kurz velmi rychle utíkal a poslední večer jsme ho zakončili soutěží Tvoje tvář má známý hlas (doporučuji se podívat na zajímavá videa ve fotogalerii:-) a následnou diskotékou. Atmosféra byla opravdu veselá a děti si ji řádně užily. Tímto děkuji všem účastníkům, jak žákům tak jejich vedoucím za velmi vydařené hory. Zde podrobná fotogalerie včetně videí (fotogalerie bude postupně doplňována).

15. 2. 2017

Olympiáda v anglickém jazyce

Vynikajícího úspěchu v okresním kole olympiády v anglickém jazyce dosáhl žák deváté třídy Tomáš Nožka. V konkurenci nejlepších žáků z ostatních škol obsadil 4. místo. Gratulujeme a děkujeme  za vzornou reprezentaci naší školy. Výsledková listina zde. 

12. 2. 2017

Dílna opět otevřena!

Vymalovaná, uklizená třída přivítala po půlroční pauze děti, které mají chuť tvořit z keramické hlíny. Čtyři kroužky začaly probíhat v týdnu od 6. února 2017. Přehled, kdy tvoříme. Pokud chcete nahlédnout do dílny a vidět i první výrobky, které malí keramici vymodelovali,  máte příležitost zde.

Zároveň chceme nabídnout Večerní keramiku pro dospělé, více  informací na plakátu.