20. 9. 2017

Přespolní běh Vlašim

V úterý 19.9.2017 jsme se zúčastnili Přespolního běhu v krásném prostředí zámeckého parku ve Vlašimi. Mladší dívky absolvovaly trať dlouhou 1500m. Na krásném 7. místě se umístila Laura Besserová. Mladší chlapci absolvovali trať dlouhou 2000m. Nejlépe si vedl Vojta Ševčík, který obsadil 29. místo. Mladí sportovci si vyzkoušeli zase něco nového. Sice jsme nevyhráli, ale alespoň jsme se zúčastnili. Pár fotek zde.

19. 9. 2017

Den otevřených dveří

Základní škola Divišov Vás srdečně zve dne 13.října 2017 od 16 hodin na  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ u příležitosti 50 let budovy školy.

Program:
zahájení před budovou školy
výstava fotografií
tvořivé dílny
ukázky výuky, pomůcek a učebnic
prohlídka školy a nových prostor
občerstvení
setkání zaměstnanců a absolventů…

16. 9. 2017

Prezentace prázdninových deníků


Žáci třetích tříd si vyzkoušeli během dvou měsíců psát do deníku. Někdo zaznamenal stručně své nejhlavnější zážitky, ale mnozí do sešitu nakreslili obrázky, nalepili vstupenky, fotografie, vizitky... Vznikly hezké práce, kterými se pochlubili při společném vzpomínání na prázdniny. Fotografie ze třídy zde.

12. 9. 2017

Nábor nových tanečníků

Dnes navštívil naše žáky pan Jaroslav Havelka z taneční skupiny Dancing Crackers. Děti zaujalo jeho vystoupení a někteří se aktivně zapojili. Jednalo se o motivační představení a případný nábor nových tanečníků. Fotky a videa zde.

11. 9. 2017

Zahájení plavání


Máme za sebou 1. lekci plaveckého kurzu. Žáci 2. a 3. tříd byli rozřazeni do družstev podle svých plaveckých schopností. Každý musel předvést, co zvládne, překonat strach z vody, uplavat bez pomůcky dle svých sil. A pak začal trénink -splývání, nácvik plaveckého stylu, skoky z bloku, ale zbyl i čas na relaxaci ve vířivce a hry v malém bazénku.

6. 9. 2017

Slavnostní zahájení školního roku

V pondělí 4.9.2017 jsme na společném setkání žáků školy, rodičů a dalších hostů zahájili nový školní rok. Pohodový školní rok popřál  všem také starosta Městyse Divišov, pan Mgr. Zdeněk Pekárek. Školní rok 2017/2018 bude ve znamení oslav 50-ti let nové budovy školy. S kolegy připravujeme několik kulturních, sportovních a společenských akcí na kterých Vás rádi přivítáme. Informace budou včas zveřejněny.

Přeji všem úspěšný a klidný školní rok.

5. 9. 2017

Sběry pokračují ....

I v letošním školním roce budeme sbírat hliník, víčka od pet lahví, vysmažený olej, vybité baterie, drobné nefunkční elektrospotřebiče a vyřazené cartridge a tonery. Peníze získané ze sběru hliníku a víček od pet lahví věnujeme opět Verunce, která trpí DMO. Z ostatních sběrů získáváme body do školního recyklačního programu Recyklohraní. Pozornost, prosím, věnujte tomu, že hliník poznáte podle toho, že se po zmačkání nevrátí do původního stavu (nesbíráme tedy obaly od kávy, sušenek, koření, některých jogurtů, ...). Děkujeme. Leták zde.

21. 8. 2017

Zahájení školního roku 2017/2018

Vážení rodiče, milí žáci, školní rok 2017/2018 bude zahájen v pondělí 4.9.2017 v 8 hodin před hlavním vstupem do školy. Poté budou žáci ve svých třídách seznámeni s rozvrhem hodin, školním řádem a budou jim podány další informace k průběhu školního roku. Ukončení předpokládáme mezi 9:30-10:00. Další dny již budou probíhat dle rozvrhu hodin.

O prázdninách byl dokončen nový povrch v tělocvičně, opravené sociální zařízení u šaten, upravena učebna pro družinu a jedno oddělení mateřské školy. Děkuji všem co se na těchto pracích podíleli.

6. 7. 2017

Závěr školního roku

Letošní školní rok jsme již tradičně slavnostně zakončili v tělocvičně, kde byli nejprve odměněni nejlepší žáci, a pak se s námi rozloučila devátá třída. Několik fotografií z tohoto dne zde.

30. 6. 2017

Ukončení školního roku 2016/2017

Vážení rodiče, milí žáci, milé kolegyně a kolegové, přeji vám krásné a pohodové prázdniny, užijte si je ve zdraví a radosti. Petr Lunga, ředitel