8. 12. 2023

Hrátky se sněhem

S žáky 7. ročníku jsme využili bohaté sněhové nadílky.
V rámci hodiny výtvarné výchovy se žáci přesunuli do venkovního
“ateliéru” , kde si vyzkoušeli tvořit díla jako sochaři. Základním
materiálem jim byl sníh, pomůckami jejich ruce, lopaty a přírodniny, které
byly k dispozici v okolí. Tvořilo se ve skupinách a fantazii se meze
nekladly, a tak mohla vzniknout řadu originálních výtvorů, které
můžete vidět spolu s jejich tvůrci zde.
Od klasických podob sněhuláků, přes různé podoby lidské postavy
až po zvířecí sochy, stíhačku a stavbu mostu, která zvládla i zátěžovou zkoušku :)
Je pravdou, že slunce nás potěší, ale sníh nás rozradostní, nadšené
tvoření žáků je toho důkazem.

6. 12. 2023

Cesta z pekla do nebe

V úterý 5. prosince si děti ve škole užily netradiční dopoledne. Žáci devátých ročníků si pro ně totiž připravili zážitkovou stezku, kterou museli projít, aby se nakonec mohli setkat se sv. Mikulášem. Děti nejprve putovaly peklem, kde se někteří podepisovali krví, mohli zajít do ďábelského fotokoutku nebo navštívili čertovského kadeřníka. Ti odvážnější si troufli dokonce i čistit čertům špinavé boty. Tajným průchodem se pak dostali po schodech až do nebe. Tam na ně čekali andělé, s nimiž si zazpívali koledy a zahráli na hudební nástroje. Odsud vedla cesta za sv. Mikulášem, který si s dětmi popovídal a rozdal jim drobné dárečky. Fotografie z akce najdete zde a z fotokoutku zde.

3. 12. 2023

Soutěž odborných dovedností v Benešově

Dne 29. 11. 2023 se někteří žáci z 9.A a 9.B zúčastnili Soutěže odborných dovedností, kterou každoročně pořádá ISŠT Benešov. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích : Mladý automechanik a Mladý elektrikář. První místo obsadil žák naší školy Richard Hejduk z 9. B. a to v kategorii Mladý automechanik. Tímto moc gratulujeme!


2. 12. 2023

Tento týden se rozhodlo celkem 28 žáků z 8. a 9. ročníků, že se zúčastní školního kola dějepisné olympiády. Tématem pro tento rok bylo: „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko).  Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.” Do okresního kola, které se bude konat v lednu v Benešově, postupují celkem tři studenti naší školy. 

1. místo: Lukáš Žoček  /9.A. /

2. místo: Ondřej Edr /9.B./

3. místo: Markéta Pávková / 9.A. /

Všem zúčastněným děkujeme a postupujícím přejeme hodně štěstí!

28. 11. 2023

Debata s Janem Foukalem

V pátek 24. listopadu žáky 9. ročníku navštívil režisér a dokumentarista Jan Foukal. Přiblížil jim režisérskou práci jako tzv. desetiboj, který v sobě snoubí literární, divadelní a hudební složku spolu s fotografickou, kompoziční, ale i produkční. Pokusil se nastínit nejen rozdíl mezi dokumentárním a hraným filmem, ale i to, že tato hranice se stírá, ba i vzájemně prolíná, což vede dokonce i u odborné poroty ke zrušení kategorie dokumentárního filmu.


Další částí debaty byl rozbor filmových scén z filmu J. Foukala, které žáci viděli. Povídalo se o motivaci k natočení filmu s trempskou tematikou, o stěžejním momentu tohoto dokumentu, diskutovalo se také o tom, která scéna má v sobě autenticitu a která je zčásti hraná. Dalším tématem byla např. důležitost výběru místa pro romanci Marťanské lodě i symboliky některých momentů ve filmu. Dotkli se i problematiky mediální gramotnosti v podobě dobrovolné ztráty soukromí influencera.


Závěrem této debaty si žáci sami vyzkoušeli natočit krátký film. Na jedné straně byli režiséři a kameramani, kteří měli pracovat s kamerou, světlem, prostorem a střihem, a na straně druhé herci, již si měli připravit text. Natočené video poté konzultovali s panem režisérem.


Režisérství je královská umělecká disciplína a naši “deváťáci” mají na něj díky Janu Foukalovi o něco širší úhel pohledu.
20. 11. 2023

Stávka 27.11.2023


Vážení rodiče,na dnešním jednání se zaměstnanci školy dohodli, že se připojí k jednodenní výstražné stávce, kterou vyhlásil na pondělí 27.11.2023 Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství. V tento den bude celá škola uzavřena, včetně školní družiny a školní jídelny, protože nebude možné zabezpečit provoz ani v minimálním rozsahu.

Požadavky a cíle stávky

Požadavky:
• Zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy.
• Zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024.
• Nepřipustit snížení platů nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024.
Cíl stávky:
• Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek.
• Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly.
• Nechceme, aby z prostředků na platy byly hrazeny dávky v nemoci.

V příloze rovněž přikládáme dopis předsedy ČMOS PŠ.

Děkuji za pochopení
Petr Lunga
ředitel

19. 11. 2023

Armádní muzeum Žižkov - 6., 7. a 8. ročník


 Ve čtvrtek 16. listopadu žáci 6., 7. a 8. ročníku navštívili zrekonstruované Armádní muzeum Žižkov. Expozice je členěna na sedm částí (vojenské dějiny českých zemí od 6. století po současnost). Každý ročník si vybral určité období dějin a to prozkoumával. Některé třídy se rozhodly, že se do muzea ještě vrátí a budou v bádání pokračovat ve vyšších ročnících. Poté směřovaly kroky žáků na Národní třídu, kde si připomněli výročí 17. listopadu a události s tím spojené. Fotografie z exkurze si můžete prohlédnut zde

8. 11. 2023

Prvňáci z 1.B se "zabydlují" ve škole


Malí prvňáci jsou ve škole už třetí měsíc. Za tu dobu  toho spoustu podnikli a hodně se naučili. Na začátku  s nimi chodili do školy plyšáci, aby začátek školní docházky dobře zvládli. Velmi brzy se začali učit,  jak spolupracovat ve skupinkách - například když společně vyráběli pro myšky komůrky se zásobami na zimu nebo společně plnili zadanou práci. 
Když bylo venku ještě teplo, byly děti několikrát na hřišti, kde si společně pohrály. Také si měřily náladu a většina ji měla opravdu výbornou, jak je vidět na fotce, kde všichni stojí na lavicích. Když ve třídě padne na děti únava, tak se protáhnou a zacvičí si. Mezi povedené akce patřil Halloween, kde byla spousta legrace při soutěžích, které pro všechny děti ze školy připravili deváťáci. Moc děkujeme! A toto úterý obě první třídy navštívily loutkové představení Zapomenutá pohádka v Bystřici, které bylo moc pěkné. Fotky z 1.B jsou pro zájemce ke shlédnutí zde .

Prvňáci v divadle


Do Divadla u Jelena v Bystřici přijel Teátr Pavla Šmída se Zapomenutou pohádkou. 
My jsme mohli sledovat  příběh o království, kde vládla lež a nenávist. V pohádce to dobře dopadlo, nad dvouhlavou saní zvítězily společně Pravda a Láska.  Žáci si prakticky vyzkoušeli, jak se při představení mají chovat a na co by neměli zapomínat, že mnoho věcí dokážeme, když je děláme společně.


31. 10. 2023

Halloween ve škole

Poslední říjnový den je v anglicky mluvících zemích vždy tradičně spjat s oslavami Halloweena. My sice nejsme anglicky mluvící země, ale děti se již od třetí třídy učí anglicky mluvit. A aby se s touto tradicí žáci blíže seznámili, připravili si pro ně deváťáci zábavný program, který se nesl právě v duchu tohoto lidového svátku. Děti plnily různé úkoly a nakonec dostaly malou odměnu. Masek byla plná škola a mohli jste je potkat dokonce i v kuchyni. Deváťákům děkujeme za uspořádání akce a našim šikovným kuchařkám za vynikající oběd! Foto zde.

19. 10. 2023

Taneční pokračují

 


Taneční pomalu pokračují, dnes si všichni zatančili již potřetí. Zopakovali blues, jive, country tanec a naučili se mazurku. Všichni dělají velké pokroky, což si můžete prohlédnout zde. Závěrečný věneček je naplánován na pondělí 11. prosince v 18 hodin. 

18. 10. 2023

MUD Benešov V rámci výuky estetické výchovy jsme s žáky zavítali na animační program v MUD Benešov.

Na žáky čekala řada aktivit v podobě výtvarného ateliéru, kde se teoreticky i prakticky seznámili s činností Jiřího a Běli Kolářových. Osvojili si pojmy jako je koláž, roláž, muchláž, asambláž a vše propojili ve svých výtvarných počinech.

Dále na žáky čekala návštěva galerijních prostor a přiblížení pojmu design a proces jeho vzniku. Pracovalo se linkou, emocemi a vytvořením návrhu své vlastní nádoby. 

Závěrem jsme ještě zavítali do prostor, kde je výstava současného expresivně tvořícího autora.

Celým animačním programem nás provázeli dva lektoři, kteří se snažili přiblížit jak umělce tak i smyl jejich prací i to co je vlastně muzeum a galerie a jaký je jejich rozdíl.

Pro všechny z žáků to byla první návštěva tohoto muzea umění a podle reakcí jistě ne poslední. Podívejte se jak si animační program žáci užili.

Umění nás vede k prožitku a vnímání světa jinak, žákům estetické výchovy jistě prožitek z animačního programu umožnil dívat se na věci kolem sebe z řady pohledů.

13. 10. 2023

Akční Vyšehrad


Žáci 6.B a 7. třídy se ve středu 11. října vydali za krásného, téměř letního počasí na pražský Vyšehrad, jenž je opředen mnoha pověstmi a tajemstvími. Celá exkurze se vymykala klasickému průvodcovství a naopak probíhala formou interaktivní soutěže a bojovky. 


Hned na začátku plánované akce na nás u Táborské brány čekal úžasný pan Nebeský, který dokázal svým přístupem po celou dobu vycházky zaujmout všechny děti a udržet jejich pozornost.


V první části programu se obě třídy rozdělily do týmů, které mezi sebou soutěžily ve svých znalostech, názorech a nechyběly ani jejich vlastní postřehy. Otázky byly zaměřeny na přemýšlení a konstrukci různých hypotéz. Legendy se prolínaly s doloženými dějinami a naopak. Za správné odpovědi vždy soutěžící obdrželi několik zlaťáků. V závěrečné části proběhla ve velmi rychlém tempu “bojovka” podle mapek  s indiciemi. Nakonec všechny týmy byly vyhodnoceny a odměněny sladkostmi. 


Program byl velmi poutavý, zajímavý, naučný a rozhodně předčil naše očekávání, neboť děti ve vzdělávání našly zábavu. Fotky si prohlédněte zde.


9. 10. 2023

8. roč. - Národní muzeum, 9. roč. - Pečkův palác, Národní památník hrdinů Heydrichiády

 

Ve čtvrtek 5.10. se osmáci a deváťáci vydali na exkurzi do Prahy. 
9. třídy navštívily Pečkův palác, známý též pod názvem Pečkárna. Jedná se novoklasicistickou budovu, kterou postavil pražský bankéř a vrchní finanční rada dr. Julius Petschek pro potřeby své banky  Budovu ihned po nacistické okupaci v roce 1939 zabralo gestapo. Z "pečkárny" řídilo gestapo po šest let teror proti českému národu.
Další naše kroky směřovaly do Resslovy ulice, kde jsme navštívili pravoslavný chrám svatého Cyrila a Metoděje, který je známý jako úkryt parašutistů. 
Cílem 8. ročníku  byla nová budova Národního muzea, kde si žáci prohlédli expozici věnovanou 20. století. Také se stačili podívat na výstavu o pravěku a nejvzácnější vystavovaný exponát - věstonickou venuši. Fotografie zde

6. 10. 2023

5.B Výtvarný happening

Ve čtvrtek si žáci z 5.B vyzkoušeli tvořit venku pomíjivé umění.  Pracovali s křídami, vlastní fantazií a prostorovou představou. Zadání jejich úkolu znělo " vytvořte obraz jehož součástí budete i vy". Po seznámení s tématem začali žáci ve dvojicích, jedné trojici a někdo i sám, rozmýšlet téma a způsob zpracování jejich obrazu. Vyměřili si prostor, tak aby se tam vešli, rozplánovali, kde v obrazu se budou nacházet a pak již se za pomocí kříd vrhli na ztvárnění. Objevila se řada originálních námětu od sportovní tématiky (házení míče na koš, skoku do plaveckého bazénu), přes tématiku dovolenkovou (pláž s houpací sítí, moře se žralokem), a téma všedních dnů  (zmokl jsem, pohoda na pohovce); až po snové tématiky - let s balónky v oblacích, uvězněni v láhvi s nálevem) a jedno téma tragičtějšího rázu (autonehoda).

Jak žáci pracovali a jak se jim vydařila jejich díla, se můžete podívat zde

Tvořivost pohání lidské dějiny kupředu a našim žákům rozhodně nechybí. Posuďte sami.

5. 10. 2023

Taneční 2023


Ten, kdo dnes v odpoledních hodinách projížděl kolem divišovské sokolovny, si jistě všiml osmáků a deváťáků, kteří netrpělivě čekali na svou první lekci předtaneční výchovy. Jejich kurz začal tím, že si vysvětlili základní pravidla etikety, jak požádat o tanec a vyzkoušeli si i své první taneční krůčky. Podívejte se, jak to všem slušelo zde.