9. 9. 2020

Povinnost nošení roušek ve společných prostorech

Omezení akcí v souvislosti s zvýšeným výskytem nemoci COVID-19 - Praha Klánovice

Vážení rodiče,
kvůli zhoršující se epidemiologické situaci budou roušky povinné od 10. 9. 2020 uvnitř budov  v celé ČR – nařízení ministra zdravotnictví ČR.
Od čtvrtka 10.9.2020 bude mít každý žák ve škole aspoň 2 roušky  na den (náhradní roušky budou mít žáci v igelitovém sáčku). Do budovy školy bude možné vstoupit jen s rouškou nebo respirátorem.

2. 9. 2020

Nový "trojúhelník"


Podařilo se nám získat dotaci ve výši 468 690 Kč na realizaci projektu "Přírodní zahrada v trojúhelníku". Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky. Celý prostor trojúhelníku by se měl proměnit na místo k odpočinku, ale i sloužit jako třída. Zde je několik fotografií, jak to v trojúhelníku vypadalo v zimě a jak to vypadá nyní. Věříme, že se do realizace projektu zapojí i někteří rodiče a žáci a navážeme tak na společná sobotní dopoledne před školou. Vždyť někteří rodiče si přáli, abychom v něčem podobném pokračovali. A co by v trojúhelníku mělo vzniknou? Podívejte se na popis projektu a projektovou dokumentaci. Termíny plánovaných brigád se vždy včas dozvíte. Těšíme se na další společná setkání.    

ZAČÍNÁME ...


Všem pevné zdraví a dostatek chuti do učení. 

Foto-procházka školou pro všechny :-)

Škola bez dětí , ale nachystaná. Vyplouváme do dalšího školního roku. 

Těšíme se na žáky ve třídách! 

Ať nám to vydrží, co nejdéle.

22. 6. 2020

Astronomická olympiáda 2019/2020

Venuše u Plejád (foto: Jimmy Westlake)
Již devátým rokem se žáci naší školy účastní Astronomické olympiády, soutěže zaměřené na vesmír a kosmonautiku. Základní kolo absolvovalo 69 dětí, v krajském kole se rozhodlo pokračovat 12 dětí. Tam se velmi pěkně umístili Aneta Procházková (6.B), Matouš Roubiczek (6.B), Eliška Urbanová (7.) a Jindřich Urban (8.), zároveň dosáhli ve svých kategoriích pořadí v první pětadvacítce na celostátní úrovni. Starší kategorie měla také možnost účastnit se mezinárodní online soutěže na estonských serverech, čehož z naší školy využil jeden žák. Účastí v předmětových soutěžích si žáci rozšiřují svoje znalosti a dovednosti a při postupu do vyšších kol poznají, že být nejlepší ve třídě neznamená být nejlepší mezi nejlepšími. Úplnou výsledkovou listinu krajského kola najdete zde, celorepublikové pořadí zde a mezinárodní soutěž zde.

5. 6. 2020

Ukončení sběrů

Několik let jsme společně sbírali víčka od pet lahví a hliník. Děkujeme všem, kteří se do této akce zapojili. V posledních letech jsme vše předávali rodičům Verunky, která trpí DMO. Její rodiče spolupracovali s firmou, která jim za to vyplácena finanční hotovost. Vlivem koronavirové krize tato spolupráce bohužel skončila. Z tohoto důvodu končíme v naší škole se sběrem hliníku i víček od pet lahví. Pokud máte ještě něco doma nasbíraného, doneste to, prosím, do školy nejdéle do pátku 19. června. Děkujeme za pochopení.

21. 3. 2020

Zápis do I. ročníku - úpravy z důvodu epidemie COVID-19

Vážení rodiče,
na základě opatření MŠMT (celé znění zde) a v souladu s § 36 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. v platném znění bude zápis do I. ročníku probíhat následovně:
 • zápis proběhne bez přítomnosti dítěte ve škole, žádost o přijetí nebo odklad školní docházky může zákonný zástupce podat následujícím způsobem
  • e-mailem s elektronickým podpisem na adresu lunga@zsdivisov.cz
  • do datové schránky gcbmhby
  • poštou na adresu: Základní škola Divišov, okres Benešov, Na Sadech 260, 257 26 Divišov
 • příjem žádostí je stanoven na období od 1.4.2020 do 30.4.2020
 • rozhodnutí o přijetí nebo odkladu bude zasláno nejpozději do 22.5.2020 způsobem stejným jako bude doručena žádost
 • v případě žádosti o odklad je třeba rovněž doručit
  • doporučení školského poradenského zařízení
  • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
  • pokud tyto dokumenty nebudete k datu podání žádosti mít, prosím sdělte nám, kdy budou přibližně k dispozici (chápeme, že v současné situaci je nebude snadné zajistit)
Formuláře pro podání žádosti:


V případě jakýchkoliv dotazů volejte: 602 103 641 nebo pište na lunga@zsdivisov.cz

Mgr. Petr Lunga
ředitel

5. 3. 2020

Divadélko deváťáků

Skupina žáků 9. tř. si v rámci hodin estetické výchovy připravila kulisy a secvičila představení i s hudebním doprovodem pro děti 1. ročníku. Hra Budulínek Mandelinka byla vtipná a diváky pobavila. Po skončení pohádky i "herci" odpovídali na všetečné otázky prvňáčků. Foto zde

4. 3. 2020

Březen - měsíc čtenářů

Žáci prvních tříd navštívili Střediskovou knihovnu v Divišově. Hanka Marešová je provedla svým královstvím, ukázala jim jednotlivé oddělení,  řazení knih, jak si jmohou  vypůjčit a následně vrátit. Zopakovali jsme si k čemu nám knihy slouží a jak se k nim máme chovat. Na závěr si někteří prolistovali vystavené tituly nebo dali přednost pohrát si s hračkami. Fotografie z návštěvy.

Zápis do 1. ročníku

Podle zákona č. 561/2004 Sb. §36 a §37, v pl. znění vyhlašuji zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021, ve středu 1.dubna 2020 od 13 do 17 hodin v pavilonu prvního stupně školy, náhradní termín: středa 8.dubna 2020 od 14:30 do 16 hodin v ředitelně školy.

Usnesení bezpečnostní rady Středočeského kraje a doporučení MŠMT ke koronaviru


USNESENÍ
Bezpečnostní rady Středočeského kraje 

Doporučení MŠMT
Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem.

21. 2. 2020

Úspěch v okresním kole!

19. 2. proběhlo v Benešově okresní kolo Olympiády z anglického jazyka, kterého se zúčastnili i dva naši žáci. Skvělé 3. místo v kategorii 8. a 9. tříd získal Matěj Mišovic, kterému tímto gratulujeme k výbornému umístění!
Pěkného výsledku dosáhla i Eliška Urbanová. Ve své kategorii obsadila 11. místo. Oběma žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. :-)

18. 2. 2020

Pražské divadlo D21

V pondělí 3. února se žáci devátého ročníku vypravili do Prahy na divadelní představení "Válka s mloky" od Karla Čapka. Cestou do divadla jsme navštívili pomník slavného spisovatele na náměstí Míru a připomněli si jeho spojitost s divadlem na Vinohradech.
Samotné představení mělo nevšední adaptaci do prostředí kabaretu. Jednotlivé fragmenty hry tak byly pomocí kabaretních výstupů prezentovány v podobě zpěvu, tance, monologů, četby z novin či ironizujících a sarkastických scén. Celým představením provázela dominující fráze "Ach díky Bože, že nemáme mořských břehů". Strhující zpracování nenechalo netečným žádného z diváků. FOTO7. 2. 2020

Hurá do dílny!


Keramické kroužky ve 2. pololetí začínají:

Úterý 18. února 1. a 3. třídy, 12.30 - 14.00 h., Lucie Míková
Středa 19. února 5. třídy, 13.00 - 14.00 h., Helena Kubíková
Čtvrtek 20. února 2. třídy, 13.00 - 14.00 h., Irena Lungová
Pátek 21. února ostatní třídy, 13.00 - 14.00 h., Mirka Urbanová

Všichni si přineste pracovní - staré triko, které si označené necháte v dílně. Přejeme všem příjemné tvoření a mnoho povedených výrobků.