7. 4. 2021

Podrobnosti k provozu školy a testování žáků 1. - 5. tříd od 12.4.2021

Vážení rodiče,

na níže uvedeném odkazu přikládáme podrobnosti k provozu a testování ve škole od 12.4.2021.

PODROBNOSTI ZDE.

Dále Vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, který nám pomůže v organizaci výuky a testování žáků.

DOTAZNÍK ZDE.

Děkuji za pomoc

Petr Lunga

 

29. 3. 2021

Biologická olympiáda

 


Dnes se v naší virtuální škole uskutečnilo školní kolo biologické olympiády. Stejně jako v minulých letech žáci museli zvládnout poznávačku 30 organismů, test teoretických znalostí a laboratorní úkol. Všechny úkoly museli vypracovat v online prostoru, včetně laboratorní práce. Takže letos prověřili nejen své přírodovědné znalosti, ale také práci s počítačem. 

Úkol to byl nelehký, časové náročný, ale všichni zúčastnění se s tím vypořádali výborně. Velmi jim děkujeme za ochotu naučit se něco nového. Ukázali, že dokážou být velmi samostatní a pracovití. 

A jak to dopadlo? V kategorii D ( 6. a 7. třídy) vyhrála  Aneta Procházková ze 7.B a v kategorii C ( 8. a 9. třídy) zvítězil Jindřich Urban z 9. třídy. Velmi vítězům gratulujeme a budeme jim 1.5. držet palce v krajském kole. 

Výsledková listina a fotografie zde. 

22. 3. 2021

Zápis žáků do 1. ročníku 2021/2022

 Vážení rodiče, dovolujeme si Vás informovat o způsobu zápisu dětí do naší základní školy.

Na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 ze dne 5. 3. 2021 bude zápis probíhat následujícím způsobem. 


Termín zápisů do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 

Zápis dětí do 1. třídy školního roku 2021/2022 bude probíhat od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021 pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte do základní školy (bez osobní přítomnosti dětí).


Pro koho je zápis povinný? 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které k 31.8.2021 dosáhne věku 6 let, k zápisu k povinné školní docházce. 

 • dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 • není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a současně odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.


Jaká jsou kritéria pro přijetí na Základní školu Divišov, okres Benešov?

1. Přednostně budou přijati žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy Divišov, příspěvkové organizace, stanoveném Obecně závaznou vyhláškou Městyse Divišov č.1/2018 vymezující školské obvody základních škol tzv. spádový obvod

2. V případě volné kapacity školy bude možno přijmout i žáky s trvalým pobytem mimo školský obvod.


Odklad povinné školní docházky 

Lze uskutečnit rozhodnutím ředitele školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa. 


Jak odevzdat žádost o přijetí nebo žádost o odklad? 

Doručení do školy je možné následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy (ID schránky: gcbmhby)

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (lunga@zsdivisov.cz)

3. poštou doporučeně a napsat na obálku ZÁPIS (na adresu: ZŠ Divišov, Na Sadech 260, 257 26 Divišov) 

4. osobně k rukám ředitele školy po předchozí telefonické domluvě (602 103 641).


Každé žádosti, kterou škola obdrží, přidělí identifikační číslo. Toto číslo bude sděleno přímo zákonným zástupcům. Pod tímto identifikačním číslem bude založen spis žáka. Na internetových stránkách školy bude po ukončení správního řízení zveřejněn seznam přijatých žáků. K žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání je nutné přiložit prostou kopii rodného listu dítěte. 

Přílohy:

Vzory formulářů - Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Vzory formulářů - Žádost o odklad povinné školní docházky18. 3. 2021


Každý rok se účastníme okresního kola v Olympiádě z anglického jazyka. Letos tomu nebylo jinak, i když soutěž probíhala netradičně - on-line. Byla to nová zkušenost nejen pro žáky, ale i učitele. 

Vítězem této soutěže v kategorii ZŠ II.A. se stal Matěj Mišovic z 9. třídy.  

Matěji, gratulujeme!

2. 3. 2021

Zeměpisná olympiáda 2021

Také letos měli možnost žáci 2. stupně zúčastnit se zeměpisné olympiády. Po základním školním kole, kterého se zúčastnilo 11 soutěžících, se jich do okresního kola odhodlalo šest. V kategorii A (6. třída) se umístili Jakub Šetek (6. místo), Matyáš Bohuslávek (11. a nejlepší v písemném testu) a Lukáš Žoček (13.). V kategorii B (7. třída) obsadil Matouš Roubiczek 3. místo (a postupuje do krajského kola), kategorie C (8. a  9. třída) Jindřich Urban (11.) a Veronika Houžvičková (16.).
Blahopřejeme a děkujeme všem soutěžícím za účast. Matoušovi držíme palce v krajském koleÚčastí v předmětových soutěžích si žáci rozšiřují svoje znalosti a dovednosti a při postupu do vyšších kol poznají, že být nejlepší ve třídě zdaleka neznamená být nejlepší mezi nejlepšími. Ti nejúspěšnější si navíc polepší u přijímacího řízení na střední školu. 

27. 2. 2021

Provoz školy od 1.3.2021

Vážení rodiče,
jak jste jistě zaznamenali, od 1.3.2021 dochází k výrazným zpřísněním proticovidových opatření. Od tohoto data budou školy uzavřeny i pro 1. a 2. třídy. Celá škola tak bohužel opět přechází na distanční výuku.
Protože jsme neobdrželi žádnou informaci ohledně školních jídelen, bude možné si pro žáky objednat dotovaný oběd formou odběru do jídlonosičů. V případě zájmu o oběd je třeba si jej objednat u vedoucí jídelny. Ostatním žákům bude automaticky odhlášen.

Přeji všem pevné nervy a hlavně zdraví

Petr Lunga
ředitel

23. 2. 2021

Ve škole...., ale teď už ne


Jsme spolu a to je výhra. Huhňáme i křičíme do roušek, zatím ještě nezpíváme, ale sněhu jsme si užili na jedničku. Fotozáznam zde. Co se učíme? Právě teď? Fakt vás to zajímá? 

Hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny, tam se píše tvrdé y. Násobilku. Na mrkanou nebo čteme z Počteníčka. 

Myslíme na Vás! Jak to zvládáte? Opatrujte se.12. 2. 2021

Provoz školy od 15.2.2021

 Vážení rodiče,

dle informace z MŠMT, bude provoz školy po 14.2.2021 ve stejném režimu jako dosud (od 15.2.- 19.2.2021 jsou jarní prázdniny).


Podrobnosti zde


V případě, že dojde ke změně podmínek budeme vás okamžitě informovat.

Petr Lunga

ředitel

30. 12. 2020

Provoz školy od 4.1.2021

Vážení rodiče,

situace kolem pandemie COVID-19 se bohužel nezlepšila a tak od pondělí 4.1.2021 bude dle nařízení vlády probíhat výuka na základních školách dle režimu PES 5.

Prezenční výuka pro 1. a 2. ročník, výuka bude každý den 4 vyučovací hodiny (tzn. výuka bude končit v 11.30), bez HV a TV. Poté žáci odcházejí dle pokynů vyučujícího na oběd, do družiny nebo domů.
Třídy se nemísí, je povinnost trvale nosit roušku (výjimkou je konzumace jídla a pití, žáci svačí v lavici na svém místě, při pití roušku smí sundat jen na nezbytnou dobu).

Pro 3. - 9. ročník bude probíhat distanční (vzdálená) výuka (dle novely školského zákona je pro žáky povinná). Informace o průběhu výuky budou dle rozvrhu v Edookitu (stejný způsob jako před Vánocemi). Žákům je umožněn odběr dotovaného oběda do kastrůlků (oběd je třeba si přihlásit u vedoucí jídelny).

Od 4.1.2021 od 7:30 bude možnost si zapůjčit notebook (do vyčerpání kapacity) na distanční výuku.

Družina: ranní od 6:30-7:30, odpolední od 11:30-16:00. Vzhledem k povinnosti nosit při veškerých aktivitách během pobytu ve škole roušku, si vás dovolujeme požádat, abyste zvážili délku pobytu dětí v družině dle vašich možností. Děkuji za pochopení.Oddělení  Třída  Vychovatelka
I. 1.B Alena Zavřelová
II. 2.A Jana Kuklová
III. 1.A Jitka Müllerová
IV. 2.B Markéta Benáková


Do nového roku přeji všem pevné zdraví a věřím, že se život vrátí do běžného stavu.Petr Lunga

ředitel

21. 11. 2020

Provoz školy od 30.11.2020

 Vážení,

na základě informací z MŠMT ohledně provozu základních škol od 30.11.2020 sdělujeme následující:
 • prezenční výuka - I. stupeň (1. - 5. ročník)
 • prezenční výuka - 9. ročník
 • rotační výuka - 6. - 8. ročník takto:
  • od 30.11.2020 - 4.12.2020 prezenčně 6.A, 6.B a 8. třída, distanční výuka 7.A a 7.B
  • od 7.12.2020 - 11.12.2020 prezenčně 7.A a 7.B,  distanční výuka 6.A, 6.B a 8. třída
  • od 14.12.2020 - 18.12.2020 prezenčně 6.A, 6.B a 8. třída, distanční výuka 7.A a 7.B
  • od 21.12.2020 - 22.12.2020  prezenčně 7.A a 7.B,  distanční výuka 6.A, 6.B a 8. třída (pokud ze strany MŠMT nedojde k prodloužení Vánočních prázdnin)
  • od 23.12.2020 - 3.1.2021 Vánoční prázdniny, další provoz dle nařízených opatření MŠMT
 • školní družina bude v provozu od 6:30-7:30 a od 11:30-16:00
  • 1. oddělení 1. ročník
  • 2. oddělení 2.ročník
  • 3. oddělení 3. ročník
  • 4. oddělení 4. ročník
 • jídelna v provozu pro žáky prezenční výuky, všem zapsaným do jídelny bude v těchto termínech automaticky oběd přihlášen, pokud o oběd nebude mít žák zájem, rodič mu jej běžným způsobem odhlásí
 • povinnost pro všechny nosit neustále roušky s výjimkou konzumace jídla a pití
 • zákaz zpěvu a sportovních činností
 • omezení mimoškolní a zájmové činnosti
 • minimalizace vzájemných kontaktů
 
Dále vás informujeme, že z důvodu personálních změn dojde od 30.11.2020 k částečné změně rozvrhu hodin (změna se projeví v Edookitu v pátek 27.11.2020 ve 20 hodin).
 
 
 
Děkujeme za pochopení.
 
Mgr. Petr Lunga

21. 10. 2020

Kompletní uzavření školy

Z hygienických důvodů bude od 22.10. minimálně do 30.10.2020 kompletně uzavřena celá budova školy včetně školní kuchyně. Všechny obědy v tomto termínu budou automaticky odhlášeny.


Děkuji za pochopení

Mgr. Petr Lunga

ředitel

19. 10. 2020

Distanční výuka


Dnes zahajujeme druhý týden distanční výuky. Není to snadné ani pro žáky, rodiče ani učitele, ale děláme co je v našich silách a možnostech. Pro správnou funkci nástrojů, které pro distanční výuku používáme je NEZBYTNĚ NUTNÉ, aby každý žák měl svůj přístup do Edookitu (uživatelské jméno ve tvaru jprijmeni - první písmeno jména a poté příjmení, vše malé bez diakritiky) a dále přístup do školního účtu (uživatelské jméno ve tvaru jmeno.prijmeni@zsdivisov.cz), informaci o přihlášení do Edookitu žáků jste obdrželi na email rodičů při nástupu do školy a přístup do školního účtu mají žáci od 5. ročníku vytvořený v rámci informatiky, rodičům žáků nižších ročníků byla 1.10.2020 zaslána na Edookit zpráva jak tento účet aktivovat. Prosíme, je naprosto klíčové, aby žáci používali svůj přístup do Edookitu a rodiče také svůj (nejlépe z telefonu), rodiče ze svého účtu vidí vše na účtu žáků a navíc mají právo omlouvat docházku, komunikovat z pozice rodiče s učiteli, dostávat zprávy určené výhradně rodičům. Je proto vyloučeno, aby žáci znali přístupové údaje rodičů do Edookitu.


Pro správnou funkčnost nástrojů distanční výuky doporučuji, aby se žáci přihlásili jak do svého Edookitu, kde v rozvrhu uvidí jak bude výuka daný den probíhat a současně do školního účtu, který jim umožní se připojit do videokonferencí a dalších aktivit.


V příloze je obrázek s vyznačením kde je třeba se přihlásit.

Pokud se žáci nebo vy rodiče nemůžete k nějaké službě připojit, prosím volete na tel 602 103 641.


Děkuji za pomoc a pochopení

Lunga9. 10. 2020

Výuka na II. stupni v období od 12.10. do 30.10.2020

Na základě opatření ministra zdravotnictví, bude do školy na druhém stupni chodit každý týden jen polovina tříd. V našem případě následovně:

v týdnu od 12.-16.10.2020 budou mít výuku ve škole třídy 6.A, 6.B a 9. třída, ostatní třídy II. stupně budou mít výuku distanční (je třeba sledovat Edookit a školní účet Gmail, je nezbytně nutné, aby žáci používali svůj účet na Edookitu i na Gmail)


v týdnu od 19.-23.10.2020 budou mít výuku ve škole třídy 7.A, 7.B a 8. třída, ostatní třídy II. stupně budou mít výuku distanční (je třeba sledovat Edookit a školní účet Gmail, je nezbytně nutné, aby žáci používali svůj účet na Edookitu i na Gmail)

Na základě úpravy školského zákona je i distanční výuka povinná, prosím aby žáci pravidelně sledovali Edookit a školní Gmail, kde budou mít informace a o formě a náplni jednotlivých hodin, distanční výuka bude probíhat dle běžného rozvrhu.V týdnu od 26.- 30.10.2020 budou pro všechny žáky podzimní prázdniny.

Nová opatření proti COVID -19


Vážení návštěvníci,
z důvodů nových opatření proti coronaviru vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví ČR je vstup do tělocvičny od 10.10.2020 do 1.11.2020 zakázán.

Dále je zakázána jakákoliv mimoškolní volnočasová činnost třetích stran ve vnitřních prostorách školy.

Děkuji za pochopení
Mgr. Petr Lunga
ředitel

9. 9. 2020

Povinnost nošení roušek ve společných prostorech

Omezení akcí v souvislosti s zvýšeným výskytem nemoci COVID-19 - Praha Klánovice

Vážení rodiče,
kvůli zhoršující se epidemiologické situaci budou roušky povinné od 10. 9. 2020 uvnitř budov  v celé ČR – nařízení ministra zdravotnictví ČR.
Od čtvrtka 10.9.2020 bude mít každý žák ve škole aspoň 2 roušky  na den (náhradní roušky budou mít žáci v igelitovém sáčku). Do budovy školy bude možné vstoupit jen s rouškou nebo respirátorem.