27. 1. 2016

Exkurze do areálu Jawy

Osmá a devátá třída využila pozvání k prohlídce areálu a dílen firmy JRM Speedway Factory s. r. o., který známe spíše pod názvem Jawa. Za doprovodu Ing. Martina Málka jsme si prohlédli prostory výroby a vývoje plochodrážních motocyklů i nového výrobního programu podniku, starší funkční stroje i moderní numericky řízené stroje. Ve všech prostorách firmy jsme se setkali s odkazem na úspěšnou historii a dobu největší slávy i zakladatele divišovské firmy ESO Jaroslava Simandla. Děkujeme vedení firmy, že nám exkurzi umožnila. Foto z prohlídky najdete zde.

12. 1. 2016

Zápis do 1. ročníku

Podle zákona č. 561/2004 Sb. §36 a §37, ve znění novely 82/2015 Sb. vyhlašuji:

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

ve středu 3.února 2016 od 13 do 17 hodin v pavilonu prvního stupně školy, náhradní termín: středa 10.února 2016 od 15:15 do 17 hodin v ředitelně školy.

Další informace:

  • zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které k 31.8.2016 dosáhne věku 6 let, k zápisu k povinné školní docházce, (dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.)
  • o možnosti odkladu povinné školní docházky budete informování při zápisu
  • přineste s sebou, prosím, Váš občanský průkaz a rodný list dítěte
Těšíme se na vás.