14. 5. 2021

Postup testování 17.5.2021

Vážení rodiče,

včera jsme si byli v Praze vyzvednout testy na testování žáků v pondělí 17.5.2021. Jedná se o typ antigenních testů SEJOY. Protože k sadě 25 testů byl dodán jen jeden stojánek na zkumavky, mírně jsme upravili postup testování viz. příloha. Věříme, že to pro žáky nebude přílišná komplikace. Žáci, kteří chodí do družiny  budou otestování v družině ihned po příchodu, ostatním žákům bude umožněn vstup do školy v 7.20 běžným vchodem u šaten. Žáci se přezují a půjdou rovnou do třídy. Po příchodu se usadí na svoje místo, nebudou si připravovat žádné pomůcky a na lavici pokládat žádné předměty. Pod dohledem vyučujících proběhne nejdříve testování. Během testování neopouštějí žáci své místo a dbají pokynů vyučujícího dokud ten testování neukončí. Pak se připraví na zahájení hodiny.


Pokud bude žák v pondělí chybět, provede se test jakmile přijde do školy v ředitelně školy.


Prosím, všechny žáky o maximální disciplínu a spolupráci s vyučujícím. Testování všech žáků školy je organizačně náročné a každé opakování testu z důvodu nedodržování pokynů povede k prodlužování tohoto času (navíc máme počet testů limitován na počet žáků s malým množstvím náhradních sad).


Velmi děkuji za vaši pomoc a pochopení a přeji klidný víkend.


Petr Lunga


 

11. 5. 2021

Provoz školy od 17.5.2021

Vážení rodiče,

na základě informací z MŠMT naše škola přechází od 17.5.2021 de facto k běžnému režimu. Ještě nemáme informace ohledně testování, ale díky tomu, že není povinnost oddělovat jednotlivé skupiny a třídy žáků, předpokládáme otestovat žáky před začátkem první hodiny ve třídě, kde žáci v daný den zahajují výuku (prosíme tedy, zda by žáci přišli do školy v pondělí 17.5.2021 nejlépe mezi 7.20-7.40). Podrobnější informace pošleme jakmile budeme vědět, jakým způsobem se bude testovat.

Tedy od 17.5.2021 bude výuka ve škole probíhat v režimu jako před všemi opatřeními (včetně provozu družiny a jídelny) s podmínkou nošení roušek ve vnitřních prostorech.


Věřím, že se blížíme k normálnímu způsobu života.

Info z MŠMT: https://drive.google.com/file/d/1-DCN4ZM5xx_0kyQSicZjg5kkdo2Gtnd2/view?usp=sharingMgr. Petr Lunga

ředitel

7. 5. 2021

Výsledek zápisu do 1. ročníku ZŠ 2021/2022

Vážení rodiče, 

k 30.4.2021 byl ukončen příjem žádostí k zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022. Zde naleznete výsledek zápisu dle ID čísla, které vám bylo zasláno emailem. 

Písemné rozhodnutí o přijetí budeme rozesílat v následujícím týdnu poštou na vámi uvedenou adresu. Toto rozhodnutí slouží k získání peněžního daru ve výši 1.000 Kč na nákup školních pomůcek pro vašeho prvňáčka od Městyse Divišov (po předložení rozhodnutí na Úřadu městyse Divišov s vámi bude na místě sepsána darovací smlouva a částka vám bude předána v hotovosti)

Vážíme si toho, že jste si pro základní vzdělání vašeho dítěte vybrali naši školu a budeme se snažit, aby bylo vaše dítě ve škole spokojené a získalo dobrý základ pro další studium a život. 

Podrobnosti o rozdělení do tříd a další informace vám poskytneme do konce tohoto školního roku (vynasnažíme se zachovat rozdělení tříd dle školky s přihlédnutím k rovnoměrnému rozdělení na dvě třídy). V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na tel. 602 103 641 nebo na lunga@zsdivisov.cz.

Mgr. Petr Lunga, ředitel

Výsledek zápisu do 1. ročníku ZŠ 2021/2022

ID

Stav zápisu

ID

Stav zápisu

Z01/21

Přijetí

Z21/21

Přijetí

Z02/21

Přijetí

Z22/21

Přijetí

Z03/21

Přijetí

Z23/21

Přijetí

Z04/21

Přijetí

Z24/21

Přijetí

Z05/21

Přijetí

Z25/21

Přijetí

Z06/21

Přijetí

Z26/21

Odklad školní docházky

Z07/21

Přijetí

Z27/21

Přijetí

Z08/21

Přijetí

Z28/21

Přijetí

Z09/21

Přijetí

Z29/21

Přijetí

Z10/21

Přijetí

Z30/21

Přijetí

Z11/21

Přijetí

Z31/21

Přijetí

Z12/21

Přijetí

Z32/21

Přijetí

Z13/21

Přijetí

Z33/21

Odklad školní docházky

Z14/21

Přijetí

Z34/21

Přijetí

Z15/21

Přijetí

Z35/21

Přijetí

Z16/21

Přijetí

Z36/21

Přijetí

Z17/21

Přijetí

Z37/21

Přijetí

Z18/21

Odklad školní docházky

Z38/21

Přijetí

Z19/21

Přijetí

Z39/21

Přijetí

Z20/21

Přijetí

Z40/21

Odklad školní docházkyZ41/21

Odklad školní docházky

6. 5. 2021

Biologická olympiáda


V letošním roce se naše škola opět zapojila do řešení Biologické olympiády. Vzhledem k distanční výuce byla celá soutěž vedena online, což se velmi promítlo do náročnosti všech částí. Žáci, kteří se zapojili, museli nastudovat vědecký studijní text, naučit se poznat cca 500 organismů, vypracovat domácí práci a doma zpracovat laboratorní úkol. Z naší školy se do krajského kola probojovali čtyři žáci a rozhodně se neztratili. V kategorii C v konkurenci 93 žáků se umístil Jindřich Urban na vynikajícím 9. místě a Lucka Musilová na 17. místě. V kategorii D se umístila Aneta Procházková na 56. místě a Martin Seidl na 77. místě. V této kategorii bylo ještě více soutěžících. Velmi děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a vážíme si času, který přípravě všichni věnovali.