22. 8. 2022

Nový školní rok 2022/2023

Vážení rodiče, milí žáci,

nový školní rok 2022/2023 zahájíme 1.9.2022 od 8 hodin v tělocvičně školy, kde proběhne slavnostní zahájení. Poté půjdou žáci do tříd, kde budou seznámeni se školním řádem, rozvrhem hodin a dalšími důležitými informacemi. Žáky 1. ročníku a žáky, kteří přestoupili z jiných škol (vč. žáků z Ukrajiny) mohou v tento den doprovodit do tříd jejich rodiče, kde jim budou poskytnuty potřebné informace o chodu školy. Předpokládané ukončení je mezi 9-10 hodinou. Pro žáky 1.-4. ročníku bude k dispozici školní družina. Pro všechny žáky bude možnost oběda.

Přejeme pohodový závěr prázdnin.

Petr Lunga