4. 12. 2021

Plavecký kurz

 

Čtvrťáci a třeťáci začali 1. prosince jezdit do benešovského bazénu. Předvedli jak se nebojí vody a  byli rozděleni podle  uplavaných metrů do skupin. Podle jejich úrovně začala výuka: seznamování s vodou, zlepšování stylu, skoky do vody a za odpočinkem na chvíli do vířivky. 

2. 12. 2021

Vzkaz pro tanečnice a tanečníky

,,Lidé se dělí na ty, co umí tancovat, a na ty, kteří se to nikdy nenaučili"      Elena Ferrante

Žáci mají své předtaneční za sebou. Mají čas na trénování - věneček je odložen na příznivější dobu pro setkávání. Foto k nahlédnutí

,,Tanec je jako život: je dobré ho mít naplánovaný, ale je třeba být připraven i improvizovat. "4. 11. 2021

Taneční pokračují

Taneční se pomalu, ale jistě přehouply do své druhé poloviny. Osmáci i deváťáci si tanec opravdu užívají. A pokud Vás zajímá, jaké udělali pokroky v tanečních krocích, tak se podívejte na nějaké fotografie a videa, která najdete zde.

26. 10. 2021

Z keramické dílny


   Tři odpoledne v týdnu probíhá kroužek keramiky, kde tvoříme z hlíny. Malujeme engobami. 
   Výrobky se usušily a první várka je i přežahlá. Teď malé keramiky čeká glazování, druhý výpal  a pak  si svůj výtvor ponesou domů. 
   Na jejich první práce se můžete podívat zde.


18. 10. 2021

Říjen v 1.A

První měsíc utekl jako voda a z nás jsou šikovní školáci. Už umíme psát slova a krátké věty, známe znaménka plus a mínus, učíme se dopravní značky. Rádi malujeme a tvoříme, ale úplně nejraději dovádíme v přírodě, na hřišti nebo v tělocvičně. Můžete se podívat zde.

2. 10. 2021

Třeťáci na obecním úřadě


Děkujeme za seznámením s činností úřadu městyse Divišov, kterým nás provedl pan starosta Zdeněk Pekárek a další den paní Marie Zvárová. Představili nám přítomné zaměstnankyně, které si pro žáky připravily ,,Můj první formulář". Byly zodpovězeny dotazy, mohli jsme nahlédnout do všech veřejnosti přístupných místností a nakonec přišlo pozvání k další návštěvě. 
Třeba doprovodí žáci své rodiče k volbám. 
Několik fotografií zde.

30. 9. 2021

První lekce

Osmákům a deváťákům začal kurz předtaneční výchovy. Před první lekcí se všichni hodili do gala a moc jim to slušelo. Na některých byla znát nervozita, protože nevěděli, co je čeká. Ta ale brzy zmizela. První lekce utekla jak voda a na konci už všichni uměli první taneční krůčky. Jak jim to šlo, se můžete podívat zde.

25. 9. 2021

Třetí společná akce

Dopoledne v sobotu 25. září bylo věnováno další společné akci v "trojúhelníku".  Opět jsme rozvozili plný kontejner štěpky a zbytek oblázků. Své místo mají zasazené stromečky. Domek na nářadí už je skoro hotový a má novou podlahu. Ohniště se trochu zvětšilo a na svém místě je i nový odpadkový koš. Společnými silami jsme udělali zase pořádný kus práce: dospěláci se jako vždy činili a mravenečci je v tom nechtěli nechat. Na fotky z již třetí akce se můžete podívat zde. Je super, že nám při každé akci pomáhají i bývalí žáci. Děkuji moc všem, kteří se k nám během brigád připojili,

23. 9. 2021

Vytvoř svého Golema

 

Dnes 23. 9. 2021 se v ,,trojúhelníku" tvořilo. Kdo chtěl, mohl vymodelovat svého Golema a zapojit se do soutěže vyhlášené Muzeem života židovské obce v Divišově.

Každému pod rukama vyrostla jiná postava, všichni se podívali na Legendu o Golemovi a teď se naše výtvory budou sušit a pálit. Když se dílo podaří, sošky budou vystaveny v divišovské synagoze. Fotografie z akce zde.

21. 9. 2021

Třeťáci na dopravním hřišti

 

V pátek 17. září jsme jeli linkovým autobusem  do Vlašimi. Na dopravním hřišti si žáci vyzkoušeli své dovednosti při jízdě na kole, koloběžce nebo kárách. Znalost dodržování značek, správné odbočování a dodržování všech pravidel silničního provozu sledovala hlídka městské policie. Všichni se dozvěděli něco nového. Foto zde.

18. 9. 2021

Druhá společná akce

Máme za sebou další akci v trojúhelníku, tentokrát v sobotu 18. září. Společnými silami jsme udělali pořádný kus práce, protože dospěláků opět pomáhali šikovní mravenečci. Znova jsme museli převozit velké množství materiálu, kromě štěpky to byly ještě oblázky, zemina a velké kameny. A co se nám povedlo? Další kus trojúhelníku je pokrytý štěpkou nebo oblázky, máme novou skalku a kameny na sezení. Domeček na nářadí je už skoro hotový. Na svém místě jsou nádoby na dešťovou vodu, obnoveno bylo i zarostlé ohniště.  A dokonce jsme zasadili i první rostliny. Na výsledek naší společné práce se můžete podívat zde.

11. 9. 2021

První společná akce

V sobotu 11. září jsme se společně pustili do realizace projektu "Přírodní zahrada v trojúhelníku". U školy to dopoledne vypadalo jako v mraveništi. Všichni měli plné ruce práce, dospěláci i mravenečci. Všechen materiál, který byl před školou, jsme museli odvozit na místo určení. A že ho nebylo málo. Postupně jsme zaštěpkovali část plochy, která bude určena k osázení keři. A co se dělalo dál? Je vytvořen základ pro domek na nářadí, vznikl i chodník k přírodní učebně a záhonek na bylinky. Děkuji všem brigádníkům a zase někdy ... Jak nám to šlo, se můžete podívat zde.

Putování žáka Nezbedy

V pondělí 6. září 2021  se žáci podívali na představení, které pro ně připravila ŠD ve spolupráci s MŽŽO.  Výchovná pohádka o nezbedném žákovi byla plná písniček , napravených lotrovin a drobných kouzel. 
Dva herci zapojili do hry i malé  diváky a odměnou jim byl smích a velký potlesk na závěr. 

31. 8. 2021

Pravidla pro návrat zaměstnanců, dětí, žáků a studentů ze zahraničí.

Vážení rodiče,

přikládáme také informace, které se týkají režimu návratu žáků ze zahraničí. Pokud jste tedy byli ještě v posledních 14 dnech na dovolené v zahraničí, prosíme respektujte tato pravidla

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

27. 8. 2021

Zahájení školního roku 1.9.2021

 Vážení rodiče,

dovolte mi, abych vás seznámil s podmínkami zahájení školního roku 2021/2022. Školní rok zahájíme 1.9.2021 od 7.50 v jednotlivých třídách. Na základě nařízení MZ ČR budou žáci testování antigenními testy (podobně jako na konci minulého školního roku) a to ihned po příchodu do školy ve dnech 1.9., 6.9. a 9.9.2021. (1. třídy se budou testovat 2.9., 6.9. a 9.9.2021). Podrobnosti ZDE. V případě zachycení pozitivního testu bude žáka umístěn v izolační místnosti a neprodleně vás budeme kontaktovat, abyste si dítě vyzvedli, následně je třeba kontaktovat dětského lékař, aby vyplnil elektronickou žádanku na RT-PCR test. O výsledku testu pak neprodleně školu informovat.


Citace z nařízení MZ:

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.


Prosíme tedy, pokud se na vaše dítě vztahuje výjimka z testování, abyste vašemu dítěti dali 1.9.2021 do školy příslušný doklad (covid pass, certifikát o testování, doklad o pozitivním testu ne starší 180 dnů), v listinné podobě nebo v mobilu.

Během pobytu ve společných prostorách školy (chodby, vestibul, sociální zařízení) mají všichni zaměstnanci povinnost nosit respirátor min. FFP2, žáci pak minimálně chirurgickou roušku (škola má dostatečnou zásobu roušek, v případě, že by dítě zapomnělo nebo byla rouška poškozena). Během výuky a konzumace jídla a pití tato povinnost neplatí.

Citace z nařízení MZ:

Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZ. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty


- osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,


osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a nápojů).

 

Ve středu 1.9.2021 se tedy žáci sejdou od 7:30 -7:50 ve svých třídách kde nejdříve proběhne testování, následně budou seznámeni s rozvrhem hodin, školním řádem, s pravidly chování a hygienickými pravidly. 


Žáci prvních tříd budou testováni 2.9.2021. Dovolujeme si požádat rodiče žáků prvních tříd, zda by 1.9.2021 do budovy školy doprovázel žáka pouze jeden rodič a to s nasazeným respirátorem po celou dobu pobytu v prostorách školy. Ostatní rodiče prosíme, aby do vnitřních prostor školy nevstupovali. Děkujeme za pochopení.


1.9.2021 budou probíhat pouze třídnické záležitosti, očekávané ukončení bude přibližně v 9.30. Poté mohou žáci odcházet na oběd, domů nebo do družiny.

Provoz školní družiny 1.9.2021 od 6:30-7:30, 9:30-13:00. 


Vážení rodiče, čeká nás opět náročný školní rok, pevně však věřím, že s vaší pomocí a při dodržování doporučených pravidel nedojde k většímu rozšíření infekce covid 19, které by mohlo znamenat opět uzavření škol a distanční výuku.


Opatření, která jsou ve školách zavedená nejsou příjemná ani pro žáky ani pro zaměstnance, některá doporučení nejsme schopni ani organizačně zajistit (např. nespojování jednotlivých tříd v družinách, vzdálenosti jednotlivých strávníků v jídelně..). Nicméně se budeme snažit vytvořit ve škole takové podmínky, aby se tu žáci cítili bezpečně.

 

Přeji vám pokud možno klidné dny a v případě jakýchkoliv dotazů se na mne nebo třídní učitele neváhejte obrátit.


Petr Lunga

ředitel

1. 7. 2021

Fotbalový turnaj a závěrečné rozloučení 9. třídy


Dne 28.6. deváťáci pořádali fotbalový turnaj. Zapojili se všechny třídy včetně učitelů. Turnaj byl rozdělen do tří věkových kategorií: 1.- 3. třída, 4.- 6. třída, 7.- 9. třída. Zažili jsme spoustu zábavy. Foto zde

Deváťáci se loučí.....


Přejeme  mnoho štěstí a úspěchů v dalších životních etapách.


Deváťáci ve Sporthotelu KácovVe dnech 21. - 23. 6. navštívila 9. třída Sporthotel Kácov. Jakmile jsme se ubytovali, vydali jsme se prozkoumat okolí. Vyrazili jsme na exkurzi do Kácova, kde jsme navštívili místní pivovar. Po příchodu z Kácova jsme využili volnočasové aktivity - např. plavecký bazén, minigolf, tenis. V úterý jsme absolvovali paintball. Odpoledne opět následovaly volnočasové aktivity, které jsme zakončili večerním posezením u táborového ohně. Celý výlet se nesl vyloženě ve sportovním duchu, vše jsme využili na maximum. Foto zde

Výlet jsme si všichni užili a určitě budeme mít na co vzpomínat. 29. 6. 2021

6.B a její červnové túry

 

Během červnových dnů podnikla třída 6.B několik menších výletů. Den dětí jsme oslavili výšlapem kolem Divišova. Vyrazili jsme směr Všechlapy, přes Poboř pak dále k Rybičkám a odsud přes Měchnov zpět do školy na oběd. Počasí nám vyšlo báječně a ani se nám nechtělo domů. V pátek 25. 6. jsme měli v plánu další túru, ale protože nás počasí tentokrát trochu pozlobilo, vydali jsme se nakonec jen na kratší vycházku přes Dalovy k Červenému rybníku. Užili jsme si legraci, vyprávěli jsme si různé historky, házeli jsme si frisbee, hráli hry a bylo nám společně moc fajn. A hlavně - zjistili jsme, že jsme mnohem zdatnější než vloni. Necháme se překvapit, co všechno nás čeká v 7.B. Možná si příště budeme zpívat: ,,V nohách mááám už tisíííc mil…” :-)) Fotky z našich výletů a pár snímků z pražské ZOO najdete zde.

28. 6. 2021

Smršťov - páťáci a čtvrťáci na výletě (23.6.-25.6.)

 

Ve středu 23.6. vyrazily děti ze 4. a 5. třídy na závěrečný školní výlet. Program byl nabitý - cestou na Smršťov návštěva parazoo a vlašimského parku. Na Smršťově po obědě střelba z luku a vzduchovky, tanec, ukázka dovedností německého ovčáka Endy ve sportu agility  a prohlídka sbírky zbraní z druhé světové války. Na závěr něco na ochlazení - závody s ešusy s vodou na zádech. Pak konečně koupání v bazénu!!! Večer lesní stezka odvahy, v noci děsná bouřka, ráno všichni v pořádku! Druhý den se děti zase koupaly a pak jsme vyrazili na Malý Blaník. Večer se opékaly buřty. Mezitím kluci každou volnou chvilku hráli fotbal a převážně holky se závěrečný den výletu zúčastnily přehlídky nejkrásnějších účesů. Foto zde

23. 6. 2021

Výlet druháků

 

Druháci se vypravili v pondělí 21. června za zvířátky do Farmaparku Soběhrdy. Prohlédli si  živočichy z různých kontinentů. Zařádili si na prolézačkách, trampolínách a oželeli zavřené atrakce. 
V horkém počasí nejvíce ocenili závěrečné osvěžení na divišovském přírodním koupališti :-) 

Fotografie z našeho dopoledne.

Školní výlet 6.A

 


V letošním roce se 6.A vydala na dvoudenní výpravu. Původně bylo naším cílem pozorování hvězd, ale počasí nám ukázalo, že plán nemusí vždy vyjít. Ale i přes nepřízeň počasí jsem si užili výpravy po  okolí Vlašimi, nachodili spoustu kilometrů, zahráli několik her a hlavně strávili společný čas. Můžete si prohlédnout fotky. 

19. 6. 2021

Pozdrav z keramické dílny


Na závěr školního roku na několik hodin ožila keramická dílna. Někteří nadšení keramici dokončovali své výrobky z loňského roku nebo si vymodelovali nové. Foto zde . Budeme doufat v příznivější situaci v příštím školním roce. 

Všem přejeme tvořivé léto!

18. 6. 2021

 Akce 9. třídy - Cross + Vlaštovkiáda 

Tento týden se uskutečnily hned dvě akce, které pořádala devátá třída. Jednalo se o Cross - běh v terénu s plněním různých úkolů. Následovala druhá akce Vlaštovkiáda, kdy se soutěžilo v hodu vlastnoručně vyrobenou vlaštovkou. Fotografie zde


17. 6. 2021

Na Špulku a zpět

 

Druháci zdolali ve čtvrtek 17. června zdaleka viditelný cíl, rozhlednu Špulku. Vyzkoušeli aktivity na ptačí stezce, vyšplhali na vrchol a odměnili se nákupem. Sledovali jsme přírodu kolem nás, cestou  zpět jsme byli na příjemné návštěvě a hodně zaujalo i balíkování sena. Fotografie zde.

12. 6. 2021

Školní pozorování zatmění Slunce

Po šesti letech se na nás opět usmálo štěstí (počasí), a tak jsme mohli ve čtvrtek 10. 6. 2021 spolu se stamilióny obyvatel severní polokoule z Evropy, Asie a Severní Ameriky pozorovat částečné zatmění Slunce. Základem pozorování tohoto jevu je chránit si zrak před tepelným, prudkým světelným a přímým UV zářením Slunce, takže jsem použili svářečské filtry nebo si úkaz promítli dírkovými komorami, cedníky nebo korunou stromu. Obloha byla část úkazu krásně modrá, takže jsme si pozorování "ukousnuté oplatky" užili, i když v polovině úkazu jsme lehce zmokli. Nepohoda je ale jeden z údělů všech zájemců o přírodní jevy. Příští zatmění Slunce, při kterém opět Měsíc předstoupí před Slunce, u nás nastane 25. října 2022, takže se opět těšíme na pěkné počasí. Snímky z pozorování zde.

9. 6. 2021

 Skvělý úspěch Matěje Mišovice v celorepublikovém kole Anglické olympiády!

Ve dnech 1.6. a 2.6. 2021 se uskutečnilo celorepublikové kolo Olympiády v AJ. V úterý probíhala písemná a ve středu ústní část. Matěji Mišovic, student 9. ročníku, na této soutěži získal 2. místo!!!


Srdečně a upřímně Ti, milý Matěji, k tak báječnému úspěchu gratulujeme!!!

Turistika prvňáků - Špulka - 2.6.2021

 

Naši nejmenší turisté si užili slunečný den výšlapem na Špulku a zpět. 10 km túru zdolali v dobré náladě a s úsměvem. Už se těší na další společné kilometry. Foto zde .

3. 6. 2021

Jarní stezka pro druháky


Na den dětí jsme se vydali po vyznačené trase, kde jsme plnili ve skupinkách vědomostní úkoly. Vyluštili jsme tajenku, pozorovali přírodu, došli do Měchnova a zařádili si na Vrchách.  Foto z naší procházky zde. 

1. 6. 2021

Den dětí v 6.A


 Žáci 6.A vyrazili oslavit dnešní den do přírody. Po dlouhé době se mohli společně bez roušek a za krásného počasí vydat ven. Pěšky si udělali kratší okruh přes Litichovice a Bílkovice. Celé dopoledne si náležitě užili a spokojení a unavení se těšili na odměnu ve školní jídelně :-) Podívejte se na fotky. 

14. 5. 2021

Postup testování 17.5.2021

Vážení rodiče,

včera jsme si byli v Praze vyzvednout testy na testování žáků v pondělí 17.5.2021. Jedná se o typ antigenních testů SEJOY. Protože k sadě 25 testů byl dodán jen jeden stojánek na zkumavky, mírně jsme upravili postup testování viz. příloha. Věříme, že to pro žáky nebude přílišná komplikace. Žáci, kteří chodí do družiny  budou otestování v družině ihned po příchodu, ostatním žákům bude umožněn vstup do školy v 7.20 běžným vchodem u šaten. Žáci se přezují a půjdou rovnou do třídy. Po příchodu se usadí na svoje místo, nebudou si připravovat žádné pomůcky a na lavici pokládat žádné předměty. Pod dohledem vyučujících proběhne nejdříve testování. Během testování neopouštějí žáci své místo a dbají pokynů vyučujícího dokud ten testování neukončí. Pak se připraví na zahájení hodiny.


Pokud bude žák v pondělí chybět, provede se test jakmile přijde do školy v ředitelně školy.


Prosím, všechny žáky o maximální disciplínu a spolupráci s vyučujícím. Testování všech žáků školy je organizačně náročné a každé opakování testu z důvodu nedodržování pokynů povede k prodlužování tohoto času (navíc máme počet testů limitován na počet žáků s malým množstvím náhradních sad).


Velmi děkuji za vaši pomoc a pochopení a přeji klidný víkend.


Petr Lunga


 

11. 5. 2021

Provoz školy od 17.5.2021

Vážení rodiče,

na základě informací z MŠMT naše škola přechází od 17.5.2021 de facto k běžnému režimu. Ještě nemáme informace ohledně testování, ale díky tomu, že není povinnost oddělovat jednotlivé skupiny a třídy žáků, předpokládáme otestovat žáky před začátkem první hodiny ve třídě, kde žáci v daný den zahajují výuku (prosíme tedy, zda by žáci přišli do školy v pondělí 17.5.2021 nejlépe mezi 7.20-7.40). Podrobnější informace pošleme jakmile budeme vědět, jakým způsobem se bude testovat.

Tedy od 17.5.2021 bude výuka ve škole probíhat v režimu jako před všemi opatřeními (včetně provozu družiny a jídelny) s podmínkou nošení roušek ve vnitřních prostorech.


Věřím, že se blížíme k normálnímu způsobu života.

Info z MŠMT: https://drive.google.com/file/d/1-DCN4ZM5xx_0kyQSicZjg5kkdo2Gtnd2/view?usp=sharingMgr. Petr Lunga

ředitel

7. 5. 2021

Výsledek zápisu do 1. ročníku ZŠ 2021/2022

Vážení rodiče, 

k 30.4.2021 byl ukončen příjem žádostí k zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022. Zde naleznete výsledek zápisu dle ID čísla, které vám bylo zasláno emailem. 

Písemné rozhodnutí o přijetí budeme rozesílat v následujícím týdnu poštou na vámi uvedenou adresu. Toto rozhodnutí slouží k získání peněžního daru ve výši 1.000 Kč na nákup školních pomůcek pro vašeho prvňáčka od Městyse Divišov (po předložení rozhodnutí na Úřadu městyse Divišov s vámi bude na místě sepsána darovací smlouva a částka vám bude předána v hotovosti)

Vážíme si toho, že jste si pro základní vzdělání vašeho dítěte vybrali naši školu a budeme se snažit, aby bylo vaše dítě ve škole spokojené a získalo dobrý základ pro další studium a život. 

Podrobnosti o rozdělení do tříd a další informace vám poskytneme do konce tohoto školního roku (vynasnažíme se zachovat rozdělení tříd dle školky s přihlédnutím k rovnoměrnému rozdělení na dvě třídy). V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na tel. 602 103 641 nebo na lunga@zsdivisov.cz.

Mgr. Petr Lunga, ředitel

Výsledek zápisu do 1. ročníku ZŠ 2021/2022

ID

Stav zápisu

ID

Stav zápisu

Z01/21

Přijetí

Z21/21

Přijetí

Z02/21

Přijetí

Z22/21

Přijetí

Z03/21

Přijetí

Z23/21

Přijetí

Z04/21

Přijetí

Z24/21

Přijetí

Z05/21

Přijetí

Z25/21

Přijetí

Z06/21

Přijetí

Z26/21

Odklad školní docházky

Z07/21

Přijetí

Z27/21

Přijetí

Z08/21

Přijetí

Z28/21

Přijetí

Z09/21

Přijetí

Z29/21

Přijetí

Z10/21

Přijetí

Z30/21

Přijetí

Z11/21

Přijetí

Z31/21

Přijetí

Z12/21

Přijetí

Z32/21

Přijetí

Z13/21

Přijetí

Z33/21

Odklad školní docházky

Z14/21

Přijetí

Z34/21

Přijetí

Z15/21

Přijetí

Z35/21

Přijetí

Z16/21

Přijetí

Z36/21

Přijetí

Z17/21

Přijetí

Z37/21

Přijetí

Z18/21

Odklad školní docházky

Z38/21

Přijetí

Z19/21

Přijetí

Z39/21

Přijetí

Z20/21

Přijetí

Z40/21

Odklad školní docházkyZ41/21

Odklad školní docházky