17. 9. 2008

Informace pro rodiče a žáky

Vzhledem k nepříznivé epidemilogické situaci žloutenky typu A v Praze  a okolí, vydal JUDr. Ivo Krýsa, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, následující informaci.

Počínaje dnem 19.9. zavádíme ve škole zvýšená preventivní opatření, sociální zařízení bude ošetřeno chloraminem, žáci budou vyzvání k umývání rukou před obědem, v umývárně budou připravena mýdla a papírové ručníky. Žádáme žáky, aby toto opatření brali vážně a před jídelnou se chovali ukázněně.
Tato opatření potrvají do do pominutí epidemie žloutenky typu A.
Současně doporučujeme rodičům možnost očkování proti této chorobě (prosíme kontaktujte ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte).

16. 9. 2008

Probíhá úprava webových stránek

Vážení návštěvníci, v současné době probíhá úprava našich webových stránek, omlouváme se za případné potíže s prohlížením jejich obsahu. Případné potíže či náměty, prosím, směřujte na info@zsdivisov.cz.
Webové stránky by po úpravě měly být jednodušší a přehlednější.

1. 9. 2008

Školní rok 2008/2009 zahájen


Vážení rodiče, milí žáci, dovolte nám, abychom vás přivítali na prahu nového školního roku. Nový rok zahájí škola s některými personálními změnami. Na místo ředitele školy byl, po panu Mgr. Františku Bejblovi, jmenován Mgr. Petr Lunga a funkci zástupce ředitele bude vykonávat Mgr. Zuzana Šturcová.

Vstupujeme společně do druhého roku, ve kterém budeme učit podle vlastního školního vzdělávacího programu "Venkov výhodou".

Letos si jej poprvé vyzkouší žáci prvního a šestého ročníku, žáci druhých a sedmých a tříd v něm budou pokračovat. Hodnocení výsledků vzdělávání se bude více opírat i o sebehodnocení žáků, co se jim podařilo, jak využívají svoje schopnosti a jakým dovednostem se naučili.

Přeji všem, ať se vám školní rok vydaří a můžeme jej v červnu 2009 zhodnotit jako úspěšný.