30. 9. 2021

První lekce

Osmákům a deváťákům začal kurz předtaneční výchovy. Před první lekcí se všichni hodili do gala a moc jim to slušelo. Na některých byla znát nervozita, protože nevěděli, co je čeká. Ta ale brzy zmizela. První lekce utekla jak voda a na konci už všichni uměli první taneční krůčky. Jak jim to šlo, se můžete podívat zde.

25. 9. 2021

Třetí společná akce

Dopoledne v sobotu 25. září bylo věnováno další společné akci v "trojúhelníku".  Opět jsme rozvozili plný kontejner štěpky a zbytek oblázků. Své místo mají zasazené stromečky. Domek na nářadí už je skoro hotový a má novou podlahu. Ohniště se trochu zvětšilo a na svém místě je i nový odpadkový koš. Společnými silami jsme udělali zase pořádný kus práce: dospěláci se jako vždy činili a mravenečci je v tom nechtěli nechat. Na fotky z již třetí akce se můžete podívat zde. Je super, že nám při každé akci pomáhají i bývalí žáci. Děkuji moc všem, kteří se k nám během brigád připojili,

23. 9. 2021

Vytvoř svého Golema

 

Dnes 23. 9. 2021 se v ,,trojúhelníku" tvořilo. Kdo chtěl, mohl vymodelovat svého Golema a zapojit se do soutěže vyhlášené Muzeem života židovské obce v Divišově.

Každému pod rukama vyrostla jiná postava, všichni se podívali na Legendu o Golemovi a teď se naše výtvory budou sušit a pálit. Když se dílo podaří, sošky budou vystaveny v divišovské synagoze. Fotografie z akce zde.

21. 9. 2021

Třeťáci na dopravním hřišti

 

V pátek 17. září jsme jeli linkovým autobusem  do Vlašimi. Na dopravním hřišti si žáci vyzkoušeli své dovednosti při jízdě na kole, koloběžce nebo kárách. Znalost dodržování značek, správné odbočování a dodržování všech pravidel silničního provozu sledovala hlídka městské policie. Všichni se dozvěděli něco nového. Foto zde.

18. 9. 2021

Druhá společná akce

Máme za sebou další akci v trojúhelníku, tentokrát v sobotu 18. září. Společnými silami jsme udělali pořádný kus práce, protože dospěláků opět pomáhali šikovní mravenečci. Znova jsme museli převozit velké množství materiálu, kromě štěpky to byly ještě oblázky, zemina a velké kameny. A co se nám povedlo? Další kus trojúhelníku je pokrytý štěpkou nebo oblázky, máme novou skalku a kameny na sezení. Domeček na nářadí je už skoro hotový. Na svém místě jsou nádoby na dešťovou vodu, obnoveno bylo i zarostlé ohniště.  A dokonce jsme zasadili i první rostliny. Na výsledek naší společné práce se můžete podívat zde.

11. 9. 2021

První společná akce

V sobotu 11. září jsme se společně pustili do realizace projektu "Přírodní zahrada v trojúhelníku". U školy to dopoledne vypadalo jako v mraveništi. Všichni měli plné ruce práce, dospěláci i mravenečci. Všechen materiál, který byl před školou, jsme museli odvozit na místo určení. A že ho nebylo málo. Postupně jsme zaštěpkovali část plochy, která bude určena k osázení keři. A co se dělalo dál? Je vytvořen základ pro domek na nářadí, vznikl i chodník k přírodní učebně a záhonek na bylinky. Děkuji všem brigádníkům a zase někdy ... Jak nám to šlo, se můžete podívat zde.

Putování žáka Nezbedy

V pondělí 6. září 2021  se žáci podívali na představení, které pro ně připravila ŠD ve spolupráci s MŽŽO.  Výchovná pohádka o nezbedném žákovi byla plná písniček , napravených lotrovin a drobných kouzel. 
Dva herci zapojili do hry i malé  diváky a odměnou jim byl smích a velký potlesk na závěr.