30. 1. 2014

Změna rozvrhu pro druhé pololetí školního roku 2013/2014

Milí žáci, vážení rodiče, vzhledem k personálním změnám pedagogického sboru jsme od druhého pololetí školního roku 2013/2014 nuceni upravit rozvrh vyučovacích hodin. Změna rozvrhu v průběhu roku není jednoduchá jak pro nás učitele, tak samozřejmě i pro vás. Pokud vám v důsledku změny rozvrhu dojde ke kolizi s jinou aktivitou moc se omlouváme. Ze školského zákona jsme povinni zajistit úplnou výuku dle školního vzdělávacího programu a současně dodržet vyhlášku o základní škole. Pokud by se nová úprava jevila jako problematická, pokusíme se rozvrh během měsíce února doladit. Děkujeme za pochopení.

Novou variantu rozvrhu naleznete v přehledu zde. (Žáci obdrželi rozvrh při předávání výpisu z vysvědčení). Jakmile se rozvrh usadí bude opraven i v sekci Rozvrhy našich webových stránek.
Přeji příjemné pololetní prázdniny.

28. 1. 2014

Olympiáda z angličtiny

V pondělí 27. 1. se na naší škole uskutečnilo školní kolo olympiády z angličtiny. Zúčastnilo se ho 16 žáků druhého stupně ve dvou kategoriích. Jejich úkolem bylo zvládnout poslechový test, konverzovat na vylosované téma a popsat obrázek. Nejlépe si vedli v kategorii IA ( 6. - 7. třída) Anna Fragnerová a v kategorii IIA ( 8. - 9. třída) Petr Lunga, kteří také postupují do okresního kola.
Všem zúčastněným gratulujeme!
Celková výsledková listina zde.

27. 1. 2014

Gratulujeme!

Ve středu 22. ledna se na vlašimském gymnáziu konalo okresní kolo matematické olympiády kategorie Z5. Celkem se ho zúčastnilo 50 žáků z pátých tříd. Mezi nimi byli i tři páťáci z naší školy. A jak dopadli? Bětka Káninská obsadila 7. místo, na 11. místě se umístila Magda Retychová a Kuba Kuthan skončil na 37. místě. Gratulujeme ke krásnému umístění a k vzorné reprezentaci školy. Zadání a řešení soutěžních příkladů je k nahlédnutí zde.

21. 1. 2014

Zápis do prvního ročníku

Ředitel školy podle zákona č. 561/2004 Sb. §36 a §37, ve znění novely 472/2011 Sb. vyhlašuje:
ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
ve středu 22. ledna 2014 od 13 hodin do 17 hodin v pavilonu prvního stupně školy, náhradní termín: středa 29. ledna 2014 od 15:15 hodin do 16 hodin v ředitelně školy. Podrobnosti zde.