20. 11. 2023

Stávka 27.11.2023


Vážení rodiče,na dnešním jednání se zaměstnanci školy dohodli, že se připojí k jednodenní výstražné stávce, kterou vyhlásil na pondělí 27.11.2023 Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství. V tento den bude celá škola uzavřena, včetně školní družiny a školní jídelny, protože nebude možné zabezpečit provoz ani v minimálním rozsahu.

Požadavky a cíle stávky

Požadavky:
• Zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy.
• Zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024.
• Nepřipustit snížení platů nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024.
Cíl stávky:
• Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek.
• Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly.
• Nechceme, aby z prostředků na platy byly hrazeny dávky v nemoci.

V příloze rovněž přikládáme dopis předsedy ČMOS PŠ.

Děkuji za pochopení
Petr Lunga
ředitel

Žádné komentáře:

Okomentovat