21. 8. 2017

Zahájení školního roku 2017/2018

Vážení rodiče, milí žáci, školní rok 2017/2018 bude zahájen v pondělí 4.9.2017 v 8 hodin před hlavním vstupem do školy. Poté budou žáci ve svých třídách seznámeni s rozvrhem hodin, školním řádem a budou jim podány další informace k průběhu školního roku. Ukončení předpokládáme mezi 9:30-10:00. Další dny již budou probíhat dle rozvrhu hodin.

O prázdninách byl dokončen nový povrch v tělocvičně, opravené sociální zařízení u šaten, upravena učebna pro družinu a jedno oddělení mateřské školy. Děkuji všem co se na těchto pracích podíleli.