29. 1. 2015

Ukončení prvního pololetí

Vážení rodiče, dnes končí první pololetí školního roku 2014/2015. Zítra 30.1.2015 jsou jednodenní pololetní prázdniny. Druhé pololetí začíná v pondělí 2.února 2015. Dnes bude žákům předán, v souladu s platnými předpisy, "Výpis z vysvědčení" s hodnocením chování a klasifikací za první pololetí školního roku. Originál vysvědčení obdrží žáci při ukončení školního roku. Prosím, berte toto hodnocení s nadhledem, jako informaci pro Vás a Vašeho žáka, kde je dobrý a v jaké oblasti je třeba zvýšit úsilí, tak aby na konci školního roku byl s výsledkem spokojený.
Přeji pěkné prázdniny.

28. 1. 2015

Den památky obětí holocaustu


V hodinách dějepisu jsme si v úterý 27. ledna připomněli Den památky obětí holocaustu, den osvobození koncentračního tábora Osvětim sovětskou armádou.  Do konce týdne je ve vestibulu školy vystaven panel o osudech posledních divišovských Židů odvlečených do koncentračních a likvidačních táborů. Tento panel, který byl výstupem žákovského projektu naší školy Zmizelí sousedé, je trvale vystaven v divišovské synagoze.

22. 1. 2015

Matematická olympiáda

V letošním roce se do okresního kola matematické olympiády v kategorii Z9 (devátých tříd ZŠ a odpovídajících ročníků osmiletých gymnázií) probojovali čtyři žáci z naší školy. Nejlépe si vedl Petr Lunga, ale neztratili se ani ostatní. Všem čtyřem děkujeme za vzornou reprezentaci a gratulujeme.
Výsledková listina k nahlédnutí zde. 

12. 1. 2015

Bobování 2. třídy

Ve středu 7. 1. 2015 si druháci užili společného zimního dovádění. Děti hlavně bobovaly – jednotlivě nebo i ve skupinkách, ale také zdolávaly náročný "ledový svah", někdo se pustil do staveb ze sněhu. Obrázky z bobování si můžete prohlédnout zde.

Zápis do 1. ročníku základní školy

Podle zákona č. 561/2004 Sb. §36 a §37, ve znění novely 250/2014 Sb. vyhlašuji:
ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ve středu 4.února 2015 od 13 do 17 hodin v pavilonu prvního stupně školy,

náhradní termín: středa 11.února 2015 od 15:15 do 17 hodin v ředitelně školy.


Další informace:
  • zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které k 31.8.2015 dosáhne věku 6 let, k zápisu k povinné školní docházce, (dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce). 
  • o možnosti odkladu povinné školní docházky budete informování při zápisu
  • přineste s sebou, prosím, Váš občanský průkaz a rodný list dítěte