31. 1. 2011

Změna rozvrhů hodin od 1.2.2011

Vážení návštěvníci, vzhledem k personálním změnám ve pedagogickém sboru školy, byl ke dni 1.2.2011 upraven rozvrh hodin jednotlivých tříd. O těchto změnách budou žáci informování nejpozději k 31.1.2011. Nové rozvrhy si můžete prohlédnout v sekci Rozvrhy.

Děkujeme za pochopení.

28. 1. 2011

Erb na výstavě

Erb Městyse Divišov
foto: B. Zemanová
Úspěšná práce žáků 9.třídy: erb Městyse Divišov, vytvořený  v rámci projektu Recyklohraní, byl k vidění také na veletrhu Regiontour Brno 2011, fotografie získána od B. Zemanové, ředitelky Posázaví o.p.s.


14. 1. 2011

Výzva k předkládání nabídek na dodávku ICT techniky pro ZŠ Divišov 

Základní škola Divišov, vyhlašuje výběrové řízení na dodávku ICT techniky v rámci projektu EU peníze školám.

Výzvu je možno stáhnout v sekci Dokumenty nebo zde.


11. 1. 2011

Rolničky pro Recyklohraní

Hraje: M. Vošvrda, text upravil: M. Frk, zpívá věhlasný sbor 9. třídy.

Volejbalový turnaj žákyň 15.1.2011

Dovolujeme si informovat veřejnost, že dne 15.1.2011 od 8-18hodin proběhne v tělocvičně školy volejbalový turnaj žákyň v rámci okresního přeboru, kterého se účastní i oddíl žákyň ZŠ Divišov. Po tuto dobu bude tělocvična vyhrazena.
Omlouváme se ostatním sportovcům a děkujeme za pochopení.

Zápis do prvního ročníku šk. roku 2011/2011


Podle zákona č. 561/2004 Sb. §36 a §37, ve znění pozdějších předpisů vyhlašujeme:
ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
na středu 2. února 2011 od 13 hodin do 17 hodin v pavilonu prvního stupně školy.
Náhradní termín: středa 9. února 2011 od 13 hodin do 15 hodin v ředitelně školy.

Další informace:
  • zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které k 31.8.2011 dosáhne věku 6 let, k zápisu k povinné školní docházce, (dítě, které dovrší 6 let věku v období od 1.9. 2011 do 31.12.2011, může být přijato do školy, požádají-li o to jeho zákonní zástupci a prokáže-li se, že dítě je tělesně i duševně vyspělé)
  • o možnosti odkladu povinné školní docházky budete informování při zápisu
  • přineste s sebou, prosím, Váš občanský průkaz a rodný list dítěte