24. 6. 2008

Dne 19.6.08 si vyšly děti 1. a 2. třídy turistickou stezkou do Českého Šternberka. Cestou viděly mnoho přírodních zajímavostí a užily si plno legrace. Líbil se jim pohled z hladomorny i dravci na hradním nádvoří. Další napoví foto.

21. 6. 2008

Výlet do Lešan a Ratají nad Sázavou

S cílem poznat část posázaví se vydala 5. a 6. třída na svůj školní výlet. Nejprve jsme navštívili vojenské muzeum v Lešanech. Pak jsme se přesunuli do Ratají nad Sázavou, kde jsme si s odborným výkladem p. Vošvrdy prohlédli unikátní vodní elektrárnu. Někteří si tady možná poprvé uvědomili, že elektřinu nestačí jen zapnout, ale že je nutné ji nejprve vyrobit. Zpátky jsme se vydali vlakem do Č. Šternberka, kde jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna se vydala do Divišova autobusem a druhá šla pěšky Stezkou rytíře Šice. Domů jsme dorazili sice unaveni, ale myslím, že spokojeni. Fotky z výletu jsou zde.

19. 6. 2008

6. a 7. třída v Liberci


Žáci sedmé a šesté třídy vyjeli na školní výlet do Liberce. Nejprve jsme navštívili nově otevřený IQ park, který je součástí zábavného centra Babylon. Všichni jsme si vyzkoušeli celou řadu pokusů, experimentů, vyhráli si s vodou, obřími bublinami apod. Po malé přestávce na oběd jsme se autobusem přesunuli k lanovce na Ještěd. Z této 1012 m.n.m. vysoko umístěné rozhledny jsme se kochali úžasným pohledem do okolí. Zpátky k autobusu jsme se vydali nenáročnou turistickou stezkou a pak už nás čekala jen cesta domů.Fotky zde.

13. 6. 2008

Výlet 8. třídy


12. - 13.6. 2008 se 8. třída vydala na výlet s překvapením. Ve Sport-areálu Samopše jsme si to všichni užili, našli nové známé, zasportovali si, pobavili se a také něco poznali. Nahlédni do fotogalerie.

5. 6. 2008

STÁVKA 9.6.2008

Zaměstnanci školy se dne 9.6.2008 připojí k jednodenní stávce pracovníků ve školství. V tento den bude škola úplně uzavřená a žáci nebudou vpuštěni do budovy školy. Omlouváme se všem, kterým tento protest způsobí problémy, nicméně reakce vlády na minulou stávku byla minimální.


Důvodem vyhlášení stávkové pohotovosti je:
- nedostatečná výše navrženého navýšení objemu mzdových prostředků
- skutečnost, že případné navýšení mezd by se netýkalo nepedagogických pracovníků

Navržené posílení rozpočtu o 0,5 miliardy Kč znamená navýšení o 130 Kč měsíčně v celoročním vyjádření pro každého zaměstnance RgŠ.

Dopis

Mgr. Františka Dobšíka,

předsedy Českomoravského odborového svazu pracovníků školství


Vážení rodiče,

chci Vás informovat o důvodech, které přiměly Českomoravský odborový svaz pracovníků školství vyhlásit, v tomto školním roce již podruhé, jednodenní stávku, a to na pondělí 9. června 2008.

Jsme znepokojeni skutečností, že na pořízení materiálního vybavení škol, jako jsou učebnice a učební pomůcky, citelně chybějí finanční prostředky. Oproti loňskému roku se vlivem inflace výrazně propadly reálné platy pedagogů i provozních a správních zaměstnanců. Postoj vlády k této, dnes již kritické, situaci ve školství je takový, že nám nezbývá než protestovat.


Vyčerpali jsme všechny prostředky, kterými jsme upozorňovali na problematický stav ve financování škol. Od ledna letošního roku jsme mnohokrát jednali s ministrem školství. Výsledkem téměř půlročního vyjednávání je posílení rozpočtu ministerstva školství o 0,5 miliardy korun, které jsou navíc určené pouze pro pedagogické pracovníky. Toto navýšení však neřeší snížení reálných platů zaměstnanců ve školství. Navrhované opatření navíc neodstraňuje nedostatek finančních prostředků na vybavení škol. V období reformy vzdělávání řada ředitelů a ředitelek škol se potýká s nedostatkem učebnic pro výuku. O možnosti pořizovat moderní učebnice, nové školní pomůcky a zajišťovat rozvoj škol se dá obtížně hovořit.


Vážení rodiče,

jsme si vědomi, že stávkou některým z Vás zkomplikujeme Vaši rodinnou situaci. Chceme Vás ujistit, že si v žádném případě nebereme Vaše děti jako rukojmí. Není nám lhostejná budoucnost Vašich dětí. Usilujeme o zajištění kvalitního vzdělávání, ale to bez dostatku finančních prostředků skutečně nelze. Určitě si společně přejeme pro Vaše děti tu nejlepší školu, moderní vybavení a zejména kvalitní učitele. Pedagogy, kteří se mohou plně věnovat výuce a nejsou nuceni přivydělávat si dalšími vedlejšími pracovními úvazky.


Dáváme hlasitě jako zaměstnanci najevo nesouhlas s přístupem vlády ke školství. Stojíme si za svými požadavky na dofinancování škol ze státního rozpočtu. Jde nám o rozvoj vzdělávání v moderních školách, uskutečňovaný vzdělanými a kvalitními učiteli.


Vážení rodiče,

žádáme Vás o porozumění.

1. 6. 2008

Dětský krabicový den 2008Nedělní odpoledne patřilo na školním hřišti dětem. Konal se zde krabicový dětský den. Dnešní oslavenci nejprve zhlédli pohádku o medvědech a poté se hned pustili do krabicových soutěží, např.: skládání krabiček, boření krabicového komínu, přenášení krabic, hod krabicí. Všichni soutěžící si na závěr vylosovali v tombole balíček plný krabiček. Více ve fotogalerii.

Večer k akci Čistá řeka Sázava 2008


V sobotu večer se někteří dobrovolníci z akce Čistá řeka Sázava 2008 zúčastnili slavnostního večera v Týnci n. S. I naše škola zde měla své zástupce. Poslechli jsme si koncert skupiny And the End, společně se podívali na fotografie a film z této akce, domů si odnesli cenu z tomboly. Panu hejtmanu Petru Bendlovi jsme se podepsali do knihy o Posázaví a společně se s ním vyfotili. Akce se vydařila. Fotografie k nahlédnutí ve fotogalerii.