23. 4. 2016

Den Země

Tradičně v modré barvě si žáci naší školy v pátek 22. dubna připomněli Den Země. Výukové programy pro jednotlivé třídy si připravili deváťáci a jejich úkolem bylo i dohlížet na správné plnění zadaných  úkolů. Ani v letošním roce tak nechybělo pexeso, puzzle, třídění odpadků, poznávání živočichů a mnoho dalších. "Modré" fotografie si můžete prohlédnout zde.

18. 4. 2016

Dobrodružství v Bílkovicích

Jarní období je pro přírodovědce vždy tím nejnapínavějším, a tak jsme se vydali se sedmáky pozorovat, jak se příroda probouzí a hlavně zjistit, jaké živočichy můžeme potkat při cestě z Divišova do Bílkovic. Výprava začala u divišovského koupadla, kde jsme sice viděli jen několik ropuch obecných a skokanů hnědých, ale zato hodně jejich vajíček. Při cestě lesem a podél Divišovského potoka jsme narazili na další vajíčka, ale i na vylíhlé pulce. V Bílkovicích jsme začali pátrat v nově vybudovaných tůních. Vody zde bylo opravdu hodně, přivítala nás labuť krotká, kachny divoké a objevili jsme i očekávané pulce obojživeníků. "Obojživelníky" se stali i někteří sedmáci. Na závěr nás Jakub K. zavedl na místo, kde se zabydlela větší kolonie nutrií. Trému z nás rozhodně neměli, a tak jsme měli možnost si je dokonale prohlédnout, krmit je a dokonce si z blízka prohlédnout i mláďata.
Na fotografiích a videích se tam s námi můžete vydat také. ( videa J. Kuthan, foto I. Lungová)

11. 4. 2016

Čistá řeka Sázava 2016

Další ročník (11.) máme úspěšně za sebou. Naše škola se již tradičně připojila k dobrovolníkům na 1. úseku čištění a to od Podsadovského mlýna u Kácova po Malovidy u Českého Šternberka. Na svém úseku jsme sebrali, i přes nepřízeň počasí, více než 3 tuny odpadků. Může nás však těšit, a na tom se shodli všichni účastníci, že odpadků po březích Sázavy rapidně ubývá, k čemuž i tento projekt, jak věříme, přispívá. Děkuji všem dobrovolníkům a dalším členům týmu za perfektní organizaci a práci při úklidu. Více informací a fotek naleznete na stránkách projektu a na facebookovém profilu.

Naše fotky
Video 1
Video 2
Z tisku..

7. 4. 2016

Osmá třída – Strážci památek Posázaví

V letošním roce se žáci 8. třídy zapojili do soutěže "Strážci památek 2016", kterou v rámci projektu "Po cestách a hradech doby Karla IV." organizuje Posázaví o.p.s. V první fázi vypracovali písemný příběh čerpaný z literatury či osobního vyprávění o známé osobnosti regionu Posázaví, přičemž nesměli použít informace z internetu. Psali o Alžbětě Sternbergové, Jaroslavu Simandlovi, Bohuslavu Zavřelovi a Zdeňku Pekárkovi. Žijící osobnosti sami vyzpovídali, o J. Simandlovi si povídali s jeho vnučkou Alenou Růžkovou a společně se vyfotografovali. A nyní se chystají na vytvoření krátké propagační videopozvánky vybrané památky na území regionu Posázaví.

5. 4. 2016

Prvňáci v lese

V lese je příjemně. Na tom se shodly děti první třídy při svém letošním prvním delším výšlapu přírodou. Hravě si zopakovaly  jarní kytičky a lesní stromy. Navštívily paseku i lesní školku. Jak bylo? Uvidíte :-)

4. 4. 2016

Osmáci na Naučné stezce rytíře Jana Kryštofa Šice

Poslední březnový den se osmá třída naší školy vypravila na cestu po Naučné stezce rytíře Jana Kryštofa Šice. Protože právě letos na jaře uplyne 10 let od otevření této stezky, vzali s sebou rukavice a pytle a posbírali drobný odpad před nastávající turistickou sezónou. Čas zbyl i na pozorování probouzející se jarní přírody. Obrázky z vycházky si můžete prohlédnout zde (autoři: Andrea Frauenterková, Vašek Čichovský a Jan Urban).

St. Patrick´s Day

V hodinách angličtiny na II. stupni jsme se 17. března seznámili se zvyky, historií a zajímavostmi, které se vztahují k tomuto irskému svátku. Žákům sedmé třídy se téma zalíbilo, a tak se rozhodli, že seznámí s legendou o Sv. Patrikovi i své mladší spolužáky - žáky 4. a 5. třídy. Poté, co jim tuto legendu převyprávěli, seznámili je i s hlavními symboly Irska.
Několik fotografií zde.