30. 6. 2022

Rozloučení. Hurá na prázdniny!


V tělocvičně proběhlo slavnostní rozloučení s tímto školním rokem a letošními deváťáky. Foto zde

Na návštěvě

 

Děkujeme manželům Škvorovým za povídání o lese v lese, sazenice, bufet  a poskytnutý prostor pro hry u nich doma. Další rodiče přispěli na osvěžení ovocem a upečeným moučníkem. Každý třeťák si zasadil blízko Třemošnice svůj stromeček a doufáme, že si bude pamatovat i jeho jméno, až to bude vyprávět svým vnukům. Vydatný déšť nám zalil výsadbu a budeme hospodáři přát, ať se listnáčům a jehličnanům v oplocence daří. Foto zde

29. 6. 2022

Keramický kroužek - 2. pololetí

 

V tomto školním roce si keramici užili tvoření v plném rozsahu. Jak se jim práce dařila, posuďte sami zde.

Keramikům i všem ostatním přejeme krásné prázdniny plné tvůrčích nápadů a pohybu.

22. 6. 2022

Výlet 9. tř. - Hluboká


Také deváťáci vyrazili na svůj poslední společný výlet. Autobus nás dovezl do Sportcentra Dvořák v Hluboké nad Vltavou. Ubytovali jsme se v chatkách s výhledem na zámek a poté, co se přehnala bouřka, jsem si vyšli do ZOO. Po večeři jsme ještě prozkoumali okolní sportoviště. Druhý den ráno jsme se vydali na zámek a prohlídku zámeckých zahrad. Odpolední program byl jednoduchý - sport. Nevyužít úžasný sportovní areál v bezprostřední blízkosti ubytování by byla obrovská škoda. Zapojili se opravdu všichni. Prohlédněte si fotografie z našeho putování.

21. 6. 2022

Čtvrťáci v Kácově

Děti ze 4. tříd vyrazily 15. 6. na výlet do Sporthotelu v Kácově. Vydaly se pěšky do Českého Šternberka, odtud vláčkem do Kácova a pak poslední část cesty zvládly opět pěšky. 

Na místě jsme se ubytovali v chatkách a do pátku jsme si užili plavání, zpívání a opékání u ohně, řešili jsme kvízy, sportovali i překonali strach při noční hře.

V pátek 17. 6. jsme se opět vydali pěšky na vlak a  v pohodě dorazili zpátky domů.
 

17. 6. 2022

Přežili jsme a společně jsme to zvládli

Osmáci z béčka dokázali, že to nejsou žádná "béčka", protože se nebáli vyměnit svůj domácí luxus za tři dny v trávě bez maminčiny kuchyně a pohodlné koupelny. Při svých pěších výletech objevovali krásy přírodního parku Velkopopovicko. Všichni si výlet užili a v pořádku se vrátili domů. Na fotky se můžete podívat zde.

16. 6. 2022

Sedmáci na vodě

V úterý 14. 6. vyrazily sedmé třídy na závěrečný dvoudenní výlet. Nejprve jsme se vydali pěšky do Českého Šternberka, odkud jsme se vlakem přesunuli do Zruče nad Sázavou. Zde začala naše túra, která vedla přes rozhlednu Babka a pak dále kolem Koutského mlýna až do Kácova. Kemp v kácovském Bisportu se pro nás měl stát na jednu noc druhým domovem, takže jsme se hned po příchodu pustili do stavění stanů, vybalování věcí a dalších aktivit, které k táboření patří.

Následující den jsme podnikli vodácký výlet na raftech z Kácova do Českého Šternberka. Velký dík patří našemu instruktorovi Petru Lungovi jr., který nám vysvětlil, jak to na vodě chodí, a celým úsekem z Kácova až do Českého Šternberka nás doprovázel. Děkujeme též paní M. Musilové, která nám pomohla s převozem zavazadel. Bylo jich opravdu hodně. :-)

Během celého výletu panovala dobrá nálada, nechybělo hraní her ani koupání v řece, protože počasí na takový výlet bylo opravdu ideální. Důkaz, že jsme si to všichni užili, najdete zde. Tak zase někdy na vodě AHOOOJ! 

13. 6. 2022

8. A v Českém ráji

S příchodem měsíce června začíná dlouho očekávané období školních výletů, a tak se  8. A vydala za krásami Českého ráje.

I když jsme část prvního dne strávili ve společnosti dopravce České dráhy, nemohla cestou vlakem  chybět všeobecně dobrá nálada, neboť jsme se všichni těšili na velkou zábavu a spaní ve srubech a ve “vile” kempu Zelené údolí v Mladějově.  Po ubytování jsme se ještě týž den vydali prozkoumat nejbližší okolí. 


Druhý den nám počasí příliš nepřálo. Nebe se zatáhlo a my jsme s deštníky vyrazili pokořit Trosky. Většinou jsme šli do kopce, někdy z kopce, přes pařezy i všemi možnými terény. Přestože Panna a Baba na nás nejen majestátně, ale i hrozivě seshora shlížely, my jsme to však nevzdali a v (ne)pohodě jsme je zdolali. 


Poslední den jsme ještě vystoupali na návrší kolem Zeleného údolí, abychom si uchovali jak v mobilu, tak hlavně ve své mysli nejkrásnější panorama Českého ráje. Celý výlet jsme zakončili opět cestou vlakem.  Fotky k nahlédnutí zde.


Zápisy ukrajinských dětí do 1. třídy proběhnou 20. a 22. 6. 2022 od 13-14 hodin v ředitelně školy.

Zápisy ukrajinských dětí do 1. třídy proběhnou 20. a 22. 6. 2022 od 13-14 hodin v ředitelně školy.

Na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, určuje ředitel školy druhý termín zápisu do 1. ročníku pro děti – cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana na 20. a 22. 6. 2022 od 13-14 hodin v ředitelně školy. Adresa: Na Sadech 260, 257 26 Divišov, tel. 602103641. Zápis je pro děti narozené od 1.9.20215 -31.8.2016.

Зарахування українських дітей до 1 класу відбудеться 20 та 22 червня 2022 року з 13:00 до 14:00 у приміщенні школи.
Відповідно до Закону № 67/2022 Зб. про заходи у сфері освіти у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням російських військ, директор школи встановлює другий термін зарахування на 1 курс дітей – іноземців, яким надано тимчасовий захист у с. Чехії 20 та 22 червня 2022 р. з 13:00 до 14:00 у штаб-квартирі школи. Адреса: На Садеч 260, 257 26 Дівішов, телефон 602103641.
Зарахування проводиться для дітей, народжених з 1.9.20215 -31.8.2016.

5. 6. 2022

Plavecký kurz třeťáků - SrníPětidenní kurz plavání v Srní je za námi. Největší pokroky udělali neplavci, z většiny se na závěr stali delfíni (200 m) nebo kapři. Pochvalu si zaslouží všichni za intenzivní trénink plaveckých stylů - prsa a znak. Užili jsme si krásného počasí na procházkách a při hrách v blízkém okolí. Navštívili jsme vyhlídkové místo a moderně zrekonstruovanou Hauswaldskou kapli. Malá ochutnávka z fotografií zde.
 

4. 6. 2022

Pasování na čtenáře. Den dětí

 

V úterý 31. 5. prvňáčci složili slavnostní slib a byli pasováni na "rytíře řádu čtenářského". Jako odměnu získali knihu a čtenářský list, který jim umožňuje využívat služeb knihovny. Foto k nahlédnutí: Pasování 1.A a Pasování 1.B

Na Den dětí jsme se vydali na Špulku. Počasí nám přálo, a tak jsme si turistiku všichni hezky užili. Foto zde.

3. 6. 2022

Cyklovýlet 2022

Co by to bylo za Den dětí, kdybychom 1. června nevyrazili na již tradiční cyklovýlet? ;-)

Zájemců o výlet na kole bylo tentokrát opravdu mnoho. Přihlásilo se na něj celkem rekordních 81 žáků od 5. do 9. třídy. Každý si mohl vybrat ze dvou tras. Kratší okruh děti zavedl do okolí Špulky. Navštívily Křešice, Vlkov, Teplýšovice, Humenec a zajely se podívat i na vodopád u Smilova. Delší trasa pak vedla přes Čensko, Drahňovice, Poříčko a Český Šternberk, nechyběla samozřejmě ani zastávka na něco dobrého U Rybiček. Někteří odvážlivci si tento okruh ještě protáhli a vydali se vstříc dobrodružství při brodění řeky Blanice. Myslím, že letošní výlet se opravdu vydařil, ostatně posuďte sami. ;-) Foto zde.