21. 3. 2020

Zápis do I. ročníku - úpravy z důvodu epidemie COVID-19

Vážení rodiče,
na základě opatření MŠMT (celé znění zde) a v souladu s § 36 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. v platném znění bude zápis do I. ročníku probíhat následovně:
 • zápis proběhne bez přítomnosti dítěte ve škole, žádost o přijetí nebo odklad školní docházky může zákonný zástupce podat následujícím způsobem
  • e-mailem s elektronickým podpisem na adresu lunga@zsdivisov.cz
  • do datové schránky gcbmhby
  • poštou na adresu: Základní škola Divišov, okres Benešov, Na Sadech 260, 257 26 Divišov
 • příjem žádostí je stanoven na období od 1.4.2020 do 30.4.2020
 • rozhodnutí o přijetí nebo odkladu bude zasláno nejpozději do 22.5.2020 způsobem stejným jako bude doručena žádost
 • v případě žádosti o odklad je třeba rovněž doručit
  • doporučení školského poradenského zařízení
  • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
  • pokud tyto dokumenty nebudete k datu podání žádosti mít, prosím sdělte nám, kdy budou přibližně k dispozici (chápeme, že v současné situaci je nebude snadné zajistit)
Formuláře pro podání žádosti:


V případě jakýchkoliv dotazů volejte: 602 103 641 nebo pište na lunga@zsdivisov.cz

Mgr. Petr Lunga
ředitel

5. 3. 2020

Divadélko deváťáků

Skupina žáků 9. tř. si v rámci hodin estetické výchovy připravila kulisy a secvičila představení i s hudebním doprovodem pro děti 1. ročníku. Hra Budulínek Mandelinka byla vtipná a diváky pobavila. Po skončení pohádky i "herci" odpovídali na všetečné otázky prvňáčků. Foto zde

4. 3. 2020

Březen - měsíc čtenářů

Žáci prvních tříd navštívili Střediskovou knihovnu v Divišově. Hanka Marešová je provedla svým královstvím, ukázala jim jednotlivé oddělení,  řazení knih, jak si jmohou  vypůjčit a následně vrátit. Zopakovali jsme si k čemu nám knihy slouží a jak se k nim máme chovat. Na závěr si někteří prolistovali vystavené tituly nebo dali přednost pohrát si s hračkami. Fotografie z návštěvy.

Zápis do 1. ročníku

Podle zákona č. 561/2004 Sb. §36 a §37, v pl. znění vyhlašuji zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021, ve středu 1.dubna 2020 od 13 do 17 hodin v pavilonu prvního stupně školy, náhradní termín: středa 8.dubna 2020 od 14:30 do 16 hodin v ředitelně školy.

Usnesení bezpečnostní rady Středočeského kraje a doporučení MŠMT ke koronaviru


USNESENÍ
Bezpečnostní rady Středočeského kraje 

Doporučení MŠMT
Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem.