16. 1. 2012

Zápis do 1. ročníku

Ředitelství školy vyhlašuje: ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013, na středu 1. února 2012 od 13 hodin do 17 hodin v pavilonu prvního stupně školy. Náhradní termín: středa 8. února 2012 od 13 hodin do 15 hodin v ředitelně školy.

Další informace:
  • zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které k 31.8.2012 dosáhne věku 6 let, k zápisu k povinné školní docházce, (dítě, které dovrší 6 let věku v období od 1.9. 2012 do 31.12.2012, může být přijato do školy, požádají-li o to jeho zákonní zástupci a prokáže-li se, že dítě je tělesně i duševně vyspělé)
  • o možnosti odkladu povinné školní docházky budete informování při zápisu
  • přineste s sebou, prosím, Váš občanský průkaz a rodný list dítěte

5. 1. 2012

Výsledky vánočního turnaje v sálové kopané


Dne 20. prosince byly odehrány finálové zápasy 4. ročníku Vánočního turnaje v kopané. Fotbalového klání se v letošním roce zúčastnilo 9 družstev (43 chlapců a 2 dívky). 

1. místo - „Slavoj Houslice“ (P. Srb, P. Šimáček, F. Šmíd, M. Svejkovský, V. Vošvrda) 
2. místo - „Je nás pět (5)“ (J. Dušek, M. Chobotský, R. Kasl, J. Soukup, F. Binka) 
3. místo - „Céčka“ (M. Adam, P. Hroník, M. Vondrák, A. Kulakovský, P. Marinov) 
Hráči mužstev, která se umístila na 1. - 3. místě, obdrželi diplomy, medaile a věcné ceny.   

4. 1. 2012

II. oddělení družiny v novém


Do  nového roku jsme žákům připravili překvapení a učebna II. oddělení družiny se oblékla do nového. Věříme, že se dětem bude líbit a budou se zde dobře cítit. V tomto roce bychom rádi pokračovali s modernizací i I.oddělení. Děkujeme tímto Městysi Divišov za roční příspěvek na provoz školy, bez kterého by tato modernizace nebyla možná.

Projekt ELIO na škole

Naše škola se zapojila do projektu ELIO spolufinancovaného EU. První setkání s lektory a pedagogickým sborem proběhlo 21.12.2011. V úterý 4.1.2012 pak lektoři zahájili spolupráci s kolektivem žáků 6. a 7. třídy. Projekt je dvouletý a s lektory se budou jak pedagogové tak žáci pravidelně setkávat na workshopech, besedách i mimoškolních aktivitách.

Projekt Elio pro školy vychází z neustále se zvyšující potřeby prevence rizikového chování u dětí a mladistvých.
Projekt je nastaven jako ucelený, komplexní, mezikrajový program, kde se spojuje práce celého pedagogického sboru, vybraného pedagogického týmu, třídních kolektivů, rodičů žáků a pracovníků a lektorů Elio, o. s, v rámci několika krajů.
Jeho úkolem je zvyšování kompetencí pedagogů, vytvoření větší kontinuity práce ve škole s přímým dopadem na žáky, tvorba metodických příruček a brožur a propojení know-how škol a krajů v práci s kolektivem.