30. 1. 2008

Ukázka výrobků keramického kroužku


Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie některých nových výrobků dětí, které navštěvují keramický kroužek. Další informace o činnosti tohoto kroužku naleznete na jeho stránkách www.keramdivisov.wz.cz.

Vzpomínka na předvánoční Vídeň


14.12. 2007 vyjeli někteří žáci 2. stupně na exkurzi do předvánoční Vídně. Prohlídka začala na zámku Schonbrunn. Dále jsme se přesunuli do historického centra města, kde následovala pěší prohlídka se zastavením u císařských hrobek v Kapucínském klášteře. V odpoledních hodinách jsme se přemístili před radnici, kde se konají každoroční adventní trhy.
Více fotek ve fotogalerii.

29. 1. 2008

Zelená zahrada - učebna v přírodě


Cílem projektu bylo vybudovat přírodní učebnu v atriu školního areálu Základní školy Divišov, kterou budou využívat žáci naší školy nejen v rámci výuky (např.: přírodopis, přírodověda, prvouka výtvarná a hudební výchova), ale i ve volném čase (školní družina, společné projekty s partnerskou školou ZŠ Postupice, relaxace).
Rozpočet projektu byl stanoven na 101.500Kč (nakonec se projekt vyšplhal na částku 118.897,50 Kč). Dotace z MŠMT činila 100 tis. Kč a zbytek byla spoluúčast Základní školy Divišov. Nakoupil se venkovní dřevěný nábytek (24 ks skládacích židlí, 6 ks skládacích stolů, 4 zahradní sety), položila se pod přírodní učebnu zámková dlažba s obrubníky a nechala se zhotovit pergola (5x6m).
Celý projekt bude dokončen slavnostním otevřením v jarních měsících. Předcházet tomu bude úprava okolí přírodní učebny, kterou provedou žáci 9. třídy v rámci předmětu pěstitelské práce. Výsledky projektu jsou zveřejněny na webu školy: http://www.zsdivisov.cz/.
Učebna v přírodě má své nezastupitelné místo ve školní výuce stejně jako tělocvična nebo počítačová učebna. Doufáme, že bude využívána co nejvíce a přispěje ke zkvalitnění výuky na naší škole, protože je určitě lepší učit se o přírodě v přírodě.

21. 1. 2008

Zápis do 1. třídy


Ředitelství školy oznamuje, že zápis do 1. třídy ZŠ Divišov se koná dne 6. února od 13 do 16 hodin v pavilonu prvního stupně. Ná zápis s sebou přineste rodný list dítěte, váš doklad totožnosti, případně doklad o svěření dítěte do péče.

18. 1. 2008

Zapojeny další funkce

Také dnes se podařilo zapojit další funkce, již by měly být funkční včechny odkazy, přestože něktéré stránky nemají dosud přiřazený obsah. Nadále se budeme snažit stránky plnit a aktualizovat.

17. 1. 2008

Zprovoznění základních služeb

Dnes se podařilo zapojit několik základních služeb poskytovaných bývalými stránkami. Jedná se o suplování, rozvrhy, fotogalerii. Pro navigaci prozatím používejte vždy návrat na úvodní stránku.

16. 1. 2008

Ukončení projektu INDOŠ

Poté co MŠMT přestalo platit generálnímu dodavateli projektu INDOŠ poplakty za konektivitu několika tisíce škol, ocitly ty se před rozhodnutím, zda pokračovat u O2 za velmi nevýhodných podmínek nebo přejít k jinému providerovi. Zde však hrozí riziko, že dojde k nefunkčnosti stávající domény a tím i k nefunkčnosti webových stránek a emailových schránek. Proto jsme se rozhodli celý systém migrovat na systémy třetí strany (GOOGLE). Jelikož je tato operace poměrně složitá, budeme postupně zprovozňovat běžné služby. Prosíme nadále sledujte tento blog, kde budou poskytovány aktuální informace.