28. 11. 2023

Debata s Janem Foukalem

V pátek 24. listopadu žáky 9. ročníku navštívil režisér a dokumentarista Jan Foukal. Přiblížil jim režisérskou práci jako tzv. desetiboj, který v sobě snoubí literární, divadelní a hudební složku spolu s fotografickou, kompoziční, ale i produkční. Pokusil se nastínit nejen rozdíl mezi dokumentárním a hraným filmem, ale i to, že tato hranice se stírá, ba i vzájemně prolíná, což vede dokonce i u odborné poroty ke zrušení kategorie dokumentárního filmu.


Další částí debaty byl rozbor filmových scén z filmu J. Foukala, které žáci viděli. Povídalo se o motivaci k natočení filmu s trempskou tematikou, o stěžejním momentu tohoto dokumentu, diskutovalo se také o tom, která scéna má v sobě autenticitu a která je zčásti hraná. Dalším tématem byla např. důležitost výběru místa pro romanci Marťanské lodě i symboliky některých momentů ve filmu. Dotkli se i problematiky mediální gramotnosti v podobě dobrovolné ztráty soukromí influencera.


Závěrem této debaty si žáci sami vyzkoušeli natočit krátký film. Na jedné straně byli režiséři a kameramani, kteří měli pracovat s kamerou, světlem, prostorem a střihem, a na straně druhé herci, již si měli připravit text. Natočené video poté konzultovali s panem režisérem.


Režisérství je královská umělecká disciplína a naši “deváťáci” mají na něj díky Janu Foukalovi o něco širší úhel pohledu.
20. 11. 2023

Stávka 27.11.2023


Vážení rodiče,na dnešním jednání se zaměstnanci školy dohodli, že se připojí k jednodenní výstražné stávce, kterou vyhlásil na pondělí 27.11.2023 Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství. V tento den bude celá škola uzavřena, včetně školní družiny a školní jídelny, protože nebude možné zabezpečit provoz ani v minimálním rozsahu.

Požadavky a cíle stávky

Požadavky:
• Zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy.
• Zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024.
• Nepřipustit snížení platů nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024.
Cíl stávky:
• Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek.
• Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly.
• Nechceme, aby z prostředků na platy byly hrazeny dávky v nemoci.

V příloze rovněž přikládáme dopis předsedy ČMOS PŠ.

Děkuji za pochopení
Petr Lunga
ředitel

19. 11. 2023

Armádní muzeum Žižkov - 6., 7. a 8. ročník


 Ve čtvrtek 16. listopadu žáci 6., 7. a 8. ročníku navštívili zrekonstruované Armádní muzeum Žižkov. Expozice je členěna na sedm částí (vojenské dějiny českých zemí od 6. století po současnost). Každý ročník si vybral určité období dějin a to prozkoumával. Některé třídy se rozhodly, že se do muzea ještě vrátí a budou v bádání pokračovat ve vyšších ročnících. Poté směřovaly kroky žáků na Národní třídu, kde si připomněli výročí 17. listopadu a události s tím spojené. Fotografie z exkurze si můžete prohlédnut zde

8. 11. 2023

Prvňáci z 1.B se "zabydlují" ve škole


Malí prvňáci jsou ve škole už třetí měsíc. Za tu dobu  toho spoustu podnikli a hodně se naučili. Na začátku  s nimi chodili do školy plyšáci, aby začátek školní docházky dobře zvládli. Velmi brzy se začali učit,  jak spolupracovat ve skupinkách - například když společně vyráběli pro myšky komůrky se zásobami na zimu nebo společně plnili zadanou práci. 
Když bylo venku ještě teplo, byly děti několikrát na hřišti, kde si společně pohrály. Také si měřily náladu a většina ji měla opravdu výbornou, jak je vidět na fotce, kde všichni stojí na lavicích. Když ve třídě padne na děti únava, tak se protáhnou a zacvičí si. Mezi povedené akce patřil Halloween, kde byla spousta legrace při soutěžích, které pro všechny děti ze školy připravili deváťáci. Moc děkujeme! A toto úterý obě první třídy navštívily loutkové představení Zapomenutá pohádka v Bystřici, které bylo moc pěkné. Fotky z 1.B jsou pro zájemce ke shlédnutí zde .

Prvňáci v divadle


Do Divadla u Jelena v Bystřici přijel Teátr Pavla Šmída se Zapomenutou pohádkou. 
My jsme mohli sledovat  příběh o království, kde vládla lež a nenávist. V pohádce to dobře dopadlo, nad dvouhlavou saní zvítězily společně Pravda a Láska.  Žáci si prakticky vyzkoušeli, jak se při představení mají chovat a na co by neměli zapomínat, že mnoho věcí dokážeme, když je děláme společně.