29. 5. 2016

Drahňovická mokřadla

Sedmáci se vydali v rámci projektu e-twinning mapovat vzácné rostliny v okolí Divišova. Jedním z míst, kde můžeme najít opravdové skvosty, jsou mokřady nedaleko Drahňovic. Vyjeli jsme na kolech, abychom si cestu urychlili. Cestou jsme potkali ďáblík bahenní, papoušky, ale hlavně jsme v cíli skutečně objevili prstnatec májový, jednu za našich orchidejí. Protože kvete jen krátkou chvíli, byl to krásný zážitek. Všichni zvládli i náročný terén a množství najetých kilometrů. Fotografie zde. 

26. 5. 2016

Ekocentrum Vlašim-2.A a 2.B

Dnes jsme již po několikáté navštívili Vlašim. V EKOCENTRU se 2.A dozvěděla více informací o půdě a 2.B si vyzkoušela upéct vlastní chléb. Krásný výlet jsme zakončili posezením v cukrárně. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

24. 5. 2016

ZOO Jihlava 3. a 4. třída

Dne 19. 5. podnikla 3. a 4. třída výlet do jihlavské ZOO. Během jednoho dne jsme se ocitli v různých koutech naší planety. Viděli jsme australskou klokaní farmu, tropický prales Jižní Ameriky, prošli jsme kočičí dům s různými "šelmičkami", děti pobavili kočkodani, kteří předváděli svá akrobatická čísla ve větvoví a hodně času jsme strávili pozorováním surikat, které jsou hned u hlavního vstupu do ZOO. Děti se občerstvily v KataBARu a užily si dlouhý tobogán v zadní části ZOO v PraLEZu. Cestu zpět někteří prospali a jiní s napětím sledovali výsledky hokejového zápasu USA - ČR. Fotky z výletu zde.

18. 5. 2016

Osmička na jarních cestách


S vrcholícím jarem se žáci 8. třídy naší školy dvakrát vydali na cesty. Nejprve jsme 21. dubna vyrazili výhradně pěšky do blízkého okolí, abychom v předvečer Dne Země pozorovali a zažili jarní krajinu na trase Divišov – Dalovy – Lbosín – školní naučná stezka – rozhledna Špulka – zámek Třebešice – Litichovice – Divišov. A na svátek sv. Jana Nepomuckého 16. května jsme se všemi dostupnými hromadnými po(d)zemními dopravními prostředky vypravili do Prahy. Tam nás čekala pěší trasa Hlavní nádraží – Nuselský most – Vyšehrad (kasematy a podzemní sál Gorlice, Čertovy sloupy, Vyšehradský hřbitov a Slavín, vyhlídka nad Vyšehradskou skálou) – celnice na Výtoni a dále tramvají, lanovkou, pěšky a metrem bloudění v bludišti na Petříně – řetězová recitace části sbírky Máj Karla Hynka Máchy u jeho sochy na Újezdě – Václavské náměstí – Hlavní nádraží. Během dne se střídalo slunečné počasí s deštěm a kroupami, ale to nám nevadilo. Fotografie z putování kolem Divišova najdete zde a exkurzi do Prahy zde.

16. 5. 2016

Drželi rytmus s Čistou řekou Sázavou 2016

V říjnu loňského roku se deváťáci zapojili do projektu Čistá řeka Sázava, který pořádala společnost Posázaví o.p.s. Jejich úkolem bylo vytvořit praktický vzdělávací materiál, který by zábavnou, ale přitom účinnou formou přiblížil každému, kdo o to stojí, řeku Sázavu se všemi jejími krásami, přírodními zákonitostmi i problémy. Během pěti měsíců vytvořili deváťáci hru "Cesta Posázavím". Pracovali opravdu svědomitě, pilně a s nadšením. Než svůj výtvor odevzdali porotě, tak si ho ozkoušeli u mladších spolužáků. I když nevyhráli hlavní cenu, tak za svoje úsilí získali finanční příspěvek na školní výlet. Zde si můžete prohlédnout materiály, které během tvoření vznikly: fotkydoprovodný text, video

10. 5. 2016

O veliké řepě

Dnes 10. května si prvňáci zahráli pohádku. Jak to s řepou dopadne, jsme všichni věděli, ale přesto to byla legrace, viz foto.

9. 5. 2016

Netradiční přírodopis

V pátek 6. 5. nás ve škole navštívila naše bývalá žákyně Iva Malátová, aby nás seznámila se svými poznatky ze studia na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity. Protože v osmé třídě se žáci právě věnují orgánovým soustavám člověka, byla tato prezentace vhodným doplněním učiva. Iva nám přinesla několik vlastnoručně vyrobených trvalých preparátů živočišných tkání ( např.  plíce, varle, krev, střevo), ale také několik fotografií pořízených při pozorování fluorescenčním mikroskopem. Nejzajímavější ale bylo vyprávění, jak preparáty vyráběla, jak probíhá výuka, praktická cvičení a také pitvy. Pro budoucí deváťáky mohou být tyto zkušenosti vhodnou motivací při volbě své střední školy. Ivě tímto velmi děkujeme a přejeme jí hodně štěstí při studiu. Foto zde.