24. 3. 2022

Ranní vycházka

Jaro je v plném proudu, a tak jsme se s ornitology ze sedmých tříd vydali na ranní vycházku. Snažili jsme se cestou poznat co nejvíce ptačích druhů podle zpěvu. Některé z nich jsme dokonce zaměřili i v dalekohledech. Nikomu ani nevadilo si ráno o hodinu přivstat. Čas strávený před vyučováním na čerstvém vzduchu určitě všem prospěl. A jestli si budeme pamatovat, jak se ozývá kos, pěnkava, sýkory, sojka nebo králíček, to se uvidí. Několik fotek zde. 

Diplom putoval do Divišova
Dne 16. 3. 2022 proběhlo v Benešově okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce. Naši školu tentokrát reprezentovaly Cilka Káninská (6.tř.) a Christina Bromová (8.B). Obě sice patřily ve svých kategoriích k těm mladším soutěžícím, přesto však děvčata ukázala, že se svými jazykovými dovednostmi mohou hravě konkurovat i o rok starším soupeřům z okolních škol. Cilka vybojovala pěkné 6. místo a Christa si převzala diplom za 3. místo. 

Oběma děvčatům gratulujeme k hezkému umístění a přejeme hodně štěstí při dalším studiu jazyků!

Celkové výsledky najdete zde a zde.

22. 3. 2022

Matematický klokan 2022

V pátek 18. března se všichni žáci (kromě prvňáčků) zapojili do dalšího ročníku mezinárodní soutěže "Matematický klokan". Soutěžící jsou během této soutěže rozděleni do kategorií podle věku. Ve všech kategoriích se řeší testové úlohy, přičemž si žáci vybírají jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny do třech skupin podle obtížnosti. A jak to dopadlo? Výsledky našich žáků najdete zde.

14. 3. 2022

Zápis do 1. ročníku ZŠ Divišov ve školním roce 2022/2023

Zápis dětí do 1.ročníku školního roku 2022/2023 proběhne ve středu 13.4.2022 od 13 hodin v pavilonu I. stupně základní školy. Náhradní termín zápisu proběhne 20.4.2022 od 13 hodin v ředitelně školy (po telefonické domluvě: 602 103 641).

Zákonný zástupce:
  • je povinen přihlásit dítě, které k 31.8.2022 dosáhne věku 6 let, k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 3 a 4 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon)
  • může přihlásit dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce podle § 36 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon)
  • může požádat o odklad povinné školní docházky podle § 37 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. Ředitel školy odloží začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a současně odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Kritéria přijetí k základnímu vzdělávání na Základní škole Divišov, okres Benešov


Požadované dokumenty k zápisu

  • Platný občanský průkaz nebo pas zákonného zástupce
  • Originální rodný list dítěte nebo úředně ověřená kopie
  • Vyjádření školského poradenského zařízení (v případě žádosti o zápis dítěte, kterému bude 6 let v období 1.9.2022-30.6.2023 nebo v případě žádosti o odklad povinné školní docházky)
  • Vyjádření odborného lékaře (v případě žádosti o zápis dítěte, kterému bude 6 let v období 1.1.2023-30.6.2023)
  • Vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa (v případě žádosti o odklad povinné školní docházky)

Každé žádosti, kterou škola obdrží, přidělí identifikační číslo. Toto číslo bude sděleno přímo zákonným zástupcům. Pod tímto identifikačním číslem bude založen spis žáka. Na internetových stránkách školy bude po ukončení správního řízení zveřejněn seznam přijatých žáků.

Mgr. Petr Lunga
ředitel