21. 9. 2018

Měříme s EdLab

Naše škola získala, díky projektu Výuka přírodních věd nově, tři měřící sady EdLab, se kterými lze měřit různé veličiny. My jsme si dnes v rámci přírodopisného semináře vyzkoušeli měřit pH sprchových gelů, které běžně používáme. Naměřené výsledky jsme porovnali s pH lidské kůže a mohli jsme diskutovat, zda používáme ten pravý prostředek... Hodina byla poučná, ale také velmi zábavná - viz foto. 

3. 9. 2018

Všemi smysly

Podařilo se nám získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR na revitalizaci areálu před naší školou. Cílem projektu nazvaného "Všemi smysly" je společnými silami s pomocí rodičů, žáků, učitelů a dalších dobrovolníků přeměnit tento prostor na přírodní zahradu s prvky podporující výuku ve venkovním prostředí. Postupně by zde měla vzniknout například bylinková zahrádka, smyslový chodník, vrbová stavba, hmyzí hotely, skalka, budou také vysazeny nové keře a trvalky. Doufáme, že se nám to společně podaří. Fotografie z přeměny zde.

Sběry pokračují

V rámci ekologických aktivit sbíráme i tento školní rok hliník, víčka od pet lahví, vysmažený olej, vybité baterie, drobné nefunkční elektrospotřebiče a vyřazené tonery a cartridge. Peníze získané odevzdání víček a hliníku věnujeme opět Verunce, která trpí DMO. Z ostatních sběrů získáváme body do školního recyklačního programu Recyklohraní. Další informace zde.