21. 10. 2020

Kompletní uzavření školy

Z hygienických důvodů bude od 22.10. minimálně do 30.10.2020 kompletně uzavřena celá budova školy včetně školní kuchyně. Všechny obědy v tomto termínu budou automaticky odhlášeny.


Děkuji za pochopení

Mgr. Petr Lunga

ředitel

19. 10. 2020

Distanční výuka


Dnes zahajujeme druhý týden distanční výuky. Není to snadné ani pro žáky, rodiče ani učitele, ale děláme co je v našich silách a možnostech. Pro správnou funkci nástrojů, které pro distanční výuku používáme je NEZBYTNĚ NUTNÉ, aby každý žák měl svůj přístup do Edookitu (uživatelské jméno ve tvaru jprijmeni - první písmeno jména a poté příjmení, vše malé bez diakritiky) a dále přístup do školního účtu (uživatelské jméno ve tvaru jmeno.prijmeni@zsdivisov.cz), informaci o přihlášení do Edookitu žáků jste obdrželi na email rodičů při nástupu do školy a přístup do školního účtu mají žáci od 5. ročníku vytvořený v rámci informatiky, rodičům žáků nižších ročníků byla 1.10.2020 zaslána na Edookit zpráva jak tento účet aktivovat. Prosíme, je naprosto klíčové, aby žáci používali svůj přístup do Edookitu a rodiče také svůj (nejlépe z telefonu), rodiče ze svého účtu vidí vše na účtu žáků a navíc mají právo omlouvat docházku, komunikovat z pozice rodiče s učiteli, dostávat zprávy určené výhradně rodičům. Je proto vyloučeno, aby žáci znali přístupové údaje rodičů do Edookitu.


Pro správnou funkčnost nástrojů distanční výuky doporučuji, aby se žáci přihlásili jak do svého Edookitu, kde v rozvrhu uvidí jak bude výuka daný den probíhat a současně do školního účtu, který jim umožní se připojit do videokonferencí a dalších aktivit.


V příloze je obrázek s vyznačením kde je třeba se přihlásit.

Pokud se žáci nebo vy rodiče nemůžete k nějaké službě připojit, prosím volete na tel 602 103 641.


Děkuji za pomoc a pochopení

Lunga9. 10. 2020

Výuka na II. stupni v období od 12.10. do 30.10.2020

Na základě opatření ministra zdravotnictví, bude do školy na druhém stupni chodit každý týden jen polovina tříd. V našem případě následovně:

v týdnu od 12.-16.10.2020 budou mít výuku ve škole třídy 6.A, 6.B a 9. třída, ostatní třídy II. stupně budou mít výuku distanční (je třeba sledovat Edookit a školní účet Gmail, je nezbytně nutné, aby žáci používali svůj účet na Edookitu i na Gmail)


v týdnu od 19.-23.10.2020 budou mít výuku ve škole třídy 7.A, 7.B a 8. třída, ostatní třídy II. stupně budou mít výuku distanční (je třeba sledovat Edookit a školní účet Gmail, je nezbytně nutné, aby žáci používali svůj účet na Edookitu i na Gmail)

Na základě úpravy školského zákona je i distanční výuka povinná, prosím aby žáci pravidelně sledovali Edookit a školní Gmail, kde budou mít informace a o formě a náplni jednotlivých hodin, distanční výuka bude probíhat dle běžného rozvrhu.V týdnu od 26.- 30.10.2020 budou pro všechny žáky podzimní prázdniny.

Nová opatření proti COVID -19


Vážení návštěvníci,
z důvodů nových opatření proti coronaviru vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví ČR je vstup do tělocvičny od 10.10.2020 do 1.11.2020 zakázán.

Dále je zakázána jakákoliv mimoškolní volnočasová činnost třetích stran ve vnitřních prostorách školy.

Děkuji za pochopení
Mgr. Petr Lunga
ředitel