27. 1. 2009

Ředitelské volno 2.2.2009

Na základě zákona 561/2004 Sb. par. 24. odst. 2) vyhlašujeme z organizačních důvodů na pondělí 2.2.2009 volno pro žáky školy.

Pedagogičtí zaměstnanci školy se zúčastní semináře a workshopu k aktualizaci Školního vzdělávacího programu.

Děkujeme za pochopení.

22. 1. 2009

Členové školské rady

Předseda: Dana Vilímková
Zapisovatel: Jitka Müllerová
Hana Marešová
Mgr. Sylva Nováková
Alena Solnařová
Petra Šturcová

16. 1. 2009

II. fáze projektu "Slušné chování a tolerance"

Od pondělí 19.1. do pátku 23.1.2009 proběhne druhá fáze projektu "Slušné chování a tolerance". Tato fáze projektu je vedena formou celoškolní soutěže,
do níž každý žák školy přináší 1 bod (tj. celkem k dispozici 178 bodů). V případě porušení některého z pravidel, bude žákovi odebrán bod (to i opakovaně: znamená to, že některý žák svou nedisciplinovaností může z celkového počtu odebrat více bodů).
Je snahou aby ostatní žáci působili na své spolužáky tak, aby nebyl důvod bod odebrat.


V případě, že se žákům školy podaří do pátku 23.1. do 13 hodin uchovat alespoň jeden bod,
bude jejich snaha hodnocena jako úspěšná.
V tomto případě ředitel školy, jako odměnu za snahu žáků, vyhlásí na den 2.2.2009 ředitelské volno (tím dojde k prodloužení pololetních prázdnin na 4 dny).

Evidenci odebraných bodů budou provádět vyučující. Aktuální bodový stav bude k dispozici na webových stránkách vždy v 15:30 daného dne.

7. 1. 2009

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2009/2010


Podle zákona č. 561/2004 sb. §36 a §37, ve znění pozdějších předpisů vyhlašujeme:

ZÁPIS
DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010
na středu 28. ledna 2009 od 13 hodin do 17 hodin v pavilonu prvního stupně školy.
Náhradní termín: středa 4. února 2009 od 13 hodin do 15 hodin.
Další informace:
  • zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které k 31.8.2009 dosáhlo věku 6 let, k zápisu k povinné školní docházce, (dítě, které dovrší 6 let věku v období od 1.9. 2009 do 31.12.2009, může být přijato do školy, požádají-li o to jeho zákonní zástupci a prokáže-li se, že dítě je tělesně i duševně vyspělé)
  • o možnosti odkladu povinné školní docházky budete informování při zápisu
  • přineste s sebou, prosím, váš občanský průkaz a rodný list dítěte