30. 12. 2020

Provoz školy od 4.1.2021

Vážení rodiče,

situace kolem pandemie COVID-19 se bohužel nezlepšila a tak od pondělí 4.1.2021 bude dle nařízení vlády probíhat výuka na základních školách dle režimu PES 5.

Prezenční výuka pro 1. a 2. ročník, výuka bude každý den 4 vyučovací hodiny (tzn. výuka bude končit v 11.30), bez HV a TV. Poté žáci odcházejí dle pokynů vyučujícího na oběd, do družiny nebo domů.
Třídy se nemísí, je povinnost trvale nosit roušku (výjimkou je konzumace jídla a pití, žáci svačí v lavici na svém místě, při pití roušku smí sundat jen na nezbytnou dobu).

Pro 3. - 9. ročník bude probíhat distanční (vzdálená) výuka (dle novely školského zákona je pro žáky povinná). Informace o průběhu výuky budou dle rozvrhu v Edookitu (stejný způsob jako před Vánocemi). Žákům je umožněn odběr dotovaného oběda do kastrůlků (oběd je třeba si přihlásit u vedoucí jídelny).

Od 4.1.2021 od 7:30 bude možnost si zapůjčit notebook (do vyčerpání kapacity) na distanční výuku.

Družina: ranní od 6:30-7:30, odpolední od 11:30-16:00. Vzhledem k povinnosti nosit při veškerých aktivitách během pobytu ve škole roušku, si vás dovolujeme požádat, abyste zvážili délku pobytu dětí v družině dle vašich možností. Děkuji za pochopení.Oddělení  Třída  Vychovatelka
I. 1.B Alena Zavřelová
II. 2.A Jana Kuklová
III. 1.A Jitka Müllerová
IV. 2.B Markéta Benáková


Do nového roku přeji všem pevné zdraví a věřím, že se život vrátí do běžného stavu.Petr Lunga

ředitel

21. 11. 2020

Provoz školy od 30.11.2020

 Vážení,

na základě informací z MŠMT ohledně provozu základních škol od 30.11.2020 sdělujeme následující:
 • prezenční výuka - I. stupeň (1. - 5. ročník)
 • prezenční výuka - 9. ročník
 • rotační výuka - 6. - 8. ročník takto:
  • od 30.11.2020 - 4.12.2020 prezenčně 6.A, 6.B a 8. třída, distanční výuka 7.A a 7.B
  • od 7.12.2020 - 11.12.2020 prezenčně 7.A a 7.B,  distanční výuka 6.A, 6.B a 8. třída
  • od 14.12.2020 - 18.12.2020 prezenčně 6.A, 6.B a 8. třída, distanční výuka 7.A a 7.B
  • od 21.12.2020 - 22.12.2020  prezenčně 7.A a 7.B,  distanční výuka 6.A, 6.B a 8. třída (pokud ze strany MŠMT nedojde k prodloužení Vánočních prázdnin)
  • od 23.12.2020 - 3.1.2021 Vánoční prázdniny, další provoz dle nařízených opatření MŠMT
 • školní družina bude v provozu od 6:30-7:30 a od 11:30-16:00
  • 1. oddělení 1. ročník
  • 2. oddělení 2.ročník
  • 3. oddělení 3. ročník
  • 4. oddělení 4. ročník
 • jídelna v provozu pro žáky prezenční výuky, všem zapsaným do jídelny bude v těchto termínech automaticky oběd přihlášen, pokud o oběd nebude mít žák zájem, rodič mu jej běžným způsobem odhlásí
 • povinnost pro všechny nosit neustále roušky s výjimkou konzumace jídla a pití
 • zákaz zpěvu a sportovních činností
 • omezení mimoškolní a zájmové činnosti
 • minimalizace vzájemných kontaktů
 
Dále vás informujeme, že z důvodu personálních změn dojde od 30.11.2020 k částečné změně rozvrhu hodin (změna se projeví v Edookitu v pátek 27.11.2020 ve 20 hodin).
 
 
 
Děkujeme za pochopení.
 
Mgr. Petr Lunga

21. 10. 2020

Kompletní uzavření školy

Z hygienických důvodů bude od 22.10. minimálně do 30.10.2020 kompletně uzavřena celá budova školy včetně školní kuchyně. Všechny obědy v tomto termínu budou automaticky odhlášeny.


Děkuji za pochopení

Mgr. Petr Lunga

ředitel

19. 10. 2020

Distanční výuka


Dnes zahajujeme druhý týden distanční výuky. Není to snadné ani pro žáky, rodiče ani učitele, ale děláme co je v našich silách a možnostech. Pro správnou funkci nástrojů, které pro distanční výuku používáme je NEZBYTNĚ NUTNÉ, aby každý žák měl svůj přístup do Edookitu (uživatelské jméno ve tvaru jprijmeni - první písmeno jména a poté příjmení, vše malé bez diakritiky) a dále přístup do školního účtu (uživatelské jméno ve tvaru jmeno.prijmeni@zsdivisov.cz), informaci o přihlášení do Edookitu žáků jste obdrželi na email rodičů při nástupu do školy a přístup do školního účtu mají žáci od 5. ročníku vytvořený v rámci informatiky, rodičům žáků nižších ročníků byla 1.10.2020 zaslána na Edookit zpráva jak tento účet aktivovat. Prosíme, je naprosto klíčové, aby žáci používali svůj přístup do Edookitu a rodiče také svůj (nejlépe z telefonu), rodiče ze svého účtu vidí vše na účtu žáků a navíc mají právo omlouvat docházku, komunikovat z pozice rodiče s učiteli, dostávat zprávy určené výhradně rodičům. Je proto vyloučeno, aby žáci znali přístupové údaje rodičů do Edookitu.


Pro správnou funkčnost nástrojů distanční výuky doporučuji, aby se žáci přihlásili jak do svého Edookitu, kde v rozvrhu uvidí jak bude výuka daný den probíhat a současně do školního účtu, který jim umožní se připojit do videokonferencí a dalších aktivit.


V příloze je obrázek s vyznačením kde je třeba se přihlásit.

Pokud se žáci nebo vy rodiče nemůžete k nějaké službě připojit, prosím volete na tel 602 103 641.


Děkuji za pomoc a pochopení

Lunga9. 10. 2020

Výuka na II. stupni v období od 12.10. do 30.10.2020

Na základě opatření ministra zdravotnictví, bude do školy na druhém stupni chodit každý týden jen polovina tříd. V našem případě následovně:

v týdnu od 12.-16.10.2020 budou mít výuku ve škole třídy 6.A, 6.B a 9. třída, ostatní třídy II. stupně budou mít výuku distanční (je třeba sledovat Edookit a školní účet Gmail, je nezbytně nutné, aby žáci používali svůj účet na Edookitu i na Gmail)


v týdnu od 19.-23.10.2020 budou mít výuku ve škole třídy 7.A, 7.B a 8. třída, ostatní třídy II. stupně budou mít výuku distanční (je třeba sledovat Edookit a školní účet Gmail, je nezbytně nutné, aby žáci používali svůj účet na Edookitu i na Gmail)

Na základě úpravy školského zákona je i distanční výuka povinná, prosím aby žáci pravidelně sledovali Edookit a školní Gmail, kde budou mít informace a o formě a náplni jednotlivých hodin, distanční výuka bude probíhat dle běžného rozvrhu.V týdnu od 26.- 30.10.2020 budou pro všechny žáky podzimní prázdniny.

Nová opatření proti COVID -19


Vážení návštěvníci,
z důvodů nových opatření proti coronaviru vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví ČR je vstup do tělocvičny od 10.10.2020 do 1.11.2020 zakázán.

Dále je zakázána jakákoliv mimoškolní volnočasová činnost třetích stran ve vnitřních prostorách školy.

Děkuji za pochopení
Mgr. Petr Lunga
ředitel

9. 9. 2020

Povinnost nošení roušek ve společných prostorech

Omezení akcí v souvislosti s zvýšeným výskytem nemoci COVID-19 - Praha Klánovice

Vážení rodiče,
kvůli zhoršující se epidemiologické situaci budou roušky povinné od 10. 9. 2020 uvnitř budov  v celé ČR – nařízení ministra zdravotnictví ČR.
Od čtvrtka 10.9.2020 bude mít každý žák ve škole aspoň 2 roušky  na den (náhradní roušky budou mít žáci v igelitovém sáčku). Do budovy školy bude možné vstoupit jen s rouškou nebo respirátorem.

2. 9. 2020

Nový "trojúhelník"


Podařilo se nám získat dotaci ve výši 468 690 Kč na realizaci projektu "Přírodní zahrada v trojúhelníku". Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky. Celý prostor trojúhelníku by se měl proměnit na místo k odpočinku, ale i sloužit jako třída. Zde je několik fotografií, jak to v trojúhelníku vypadalo v zimě a jak to vypadá nyní. Věříme, že se do realizace projektu zapojí i někteří rodiče a žáci a navážeme tak na společná sobotní dopoledne před školou. Vždyť někteří rodiče si přáli, abychom v něčem podobném pokračovali. A co by v trojúhelníku mělo vzniknou? Podívejte se na popis projektu a projektovou dokumentaci. Termíny plánovaných brigád se vždy včas dozvíte. Těšíme se na další společná setkání.    

ZAČÍNÁME ...


Všem pevné zdraví a dostatek chuti do učení. 

Foto-procházka školou pro všechny :-)

Škola bez dětí , ale nachystaná. Vyplouváme do dalšího školního roku. 

Těšíme se na žáky ve třídách! 

Ať nám to vydrží, co nejdéle.

22. 6. 2020

Astronomická olympiáda 2019/2020

Venuše u Plejád (foto: Jimmy Westlake)
Již devátým rokem se žáci naší školy účastní Astronomické olympiády, soutěže zaměřené na vesmír a kosmonautiku. Základní kolo absolvovalo 69 dětí, v krajském kole se rozhodlo pokračovat 12 dětí. Tam se velmi pěkně umístili Aneta Procházková (6.B), Matouš Roubiczek (6.B), Eliška Urbanová (7.) a Jindřich Urban (8.), zároveň dosáhli ve svých kategoriích pořadí v první pětadvacítce na celostátní úrovni. Starší kategorie měla také možnost účastnit se mezinárodní online soutěže na estonských serverech, čehož z naší školy využil jeden žák. Účastí v předmětových soutěžích si žáci rozšiřují svoje znalosti a dovednosti a při postupu do vyšších kol poznají, že být nejlepší ve třídě neznamená být nejlepší mezi nejlepšími. Úplnou výsledkovou listinu krajského kola najdete zde, celorepublikové pořadí zde a mezinárodní soutěž zde.

5. 6. 2020

Ukončení sběrů

Několik let jsme společně sbírali víčka od pet lahví a hliník. Děkujeme všem, kteří se do této akce zapojili. V posledních letech jsme vše předávali rodičům Verunky, která trpí DMO. Její rodiče spolupracovali s firmou, která jim za to vyplácena finanční hotovost. Vlivem koronavirové krize tato spolupráce bohužel skončila. Z tohoto důvodu končíme v naší škole se sběrem hliníku i víček od pet lahví. Pokud máte ještě něco doma nasbíraného, doneste to, prosím, do školy nejdéle do pátku 19. června. Děkujeme za pochopení.

21. 3. 2020

Zápis do I. ročníku - úpravy z důvodu epidemie COVID-19

Vážení rodiče,
na základě opatření MŠMT (celé znění zde) a v souladu s § 36 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. v platném znění bude zápis do I. ročníku probíhat následovně:
 • zápis proběhne bez přítomnosti dítěte ve škole, žádost o přijetí nebo odklad školní docházky může zákonný zástupce podat následujícím způsobem
  • e-mailem s elektronickým podpisem na adresu lunga@zsdivisov.cz
  • do datové schránky gcbmhby
  • poštou na adresu: Základní škola Divišov, okres Benešov, Na Sadech 260, 257 26 Divišov
 • příjem žádostí je stanoven na období od 1.4.2020 do 30.4.2020
 • rozhodnutí o přijetí nebo odkladu bude zasláno nejpozději do 22.5.2020 způsobem stejným jako bude doručena žádost
 • v případě žádosti o odklad je třeba rovněž doručit
  • doporučení školského poradenského zařízení
  • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
  • pokud tyto dokumenty nebudete k datu podání žádosti mít, prosím sdělte nám, kdy budou přibližně k dispozici (chápeme, že v současné situaci je nebude snadné zajistit)
Formuláře pro podání žádosti:


V případě jakýchkoliv dotazů volejte: 602 103 641 nebo pište na lunga@zsdivisov.cz

Mgr. Petr Lunga
ředitel

5. 3. 2020

Divadélko deváťáků

Skupina žáků 9. tř. si v rámci hodin estetické výchovy připravila kulisy a secvičila představení i s hudebním doprovodem pro děti 1. ročníku. Hra Budulínek Mandelinka byla vtipná a diváky pobavila. Po skončení pohádky i "herci" odpovídali na všetečné otázky prvňáčků. Foto zde

4. 3. 2020

Březen - měsíc čtenářů

Žáci prvních tříd navštívili Střediskovou knihovnu v Divišově. Hanka Marešová je provedla svým královstvím, ukázala jim jednotlivé oddělení,  řazení knih, jak si jmohou  vypůjčit a následně vrátit. Zopakovali jsme si k čemu nám knihy slouží a jak se k nim máme chovat. Na závěr si někteří prolistovali vystavené tituly nebo dali přednost pohrát si s hračkami. Fotografie z návštěvy.

Zápis do 1. ročníku

Podle zákona č. 561/2004 Sb. §36 a §37, v pl. znění vyhlašuji zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021, ve středu 1.dubna 2020 od 13 do 17 hodin v pavilonu prvního stupně školy, náhradní termín: středa 8.dubna 2020 od 14:30 do 16 hodin v ředitelně školy.

Usnesení bezpečnostní rady Středočeského kraje a doporučení MŠMT ke koronaviru


USNESENÍ
Bezpečnostní rady Středočeského kraje 

Doporučení MŠMT
Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem.

21. 2. 2020

Úspěch v okresním kole!

19. 2. proběhlo v Benešově okresní kolo Olympiády z anglického jazyka, kterého se zúčastnili i dva naši žáci. Skvělé 3. místo v kategorii 8. a 9. tříd získal Matěj Mišovic, kterému tímto gratulujeme k výbornému umístění!
Pěkného výsledku dosáhla i Eliška Urbanová. Ve své kategorii obsadila 11. místo. Oběma žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. :-)

18. 2. 2020

Pražské divadlo D21

V pondělí 3. února se žáci devátého ročníku vypravili do Prahy na divadelní představení "Válka s mloky" od Karla Čapka. Cestou do divadla jsme navštívili pomník slavného spisovatele na náměstí Míru a připomněli si jeho spojitost s divadlem na Vinohradech.
Samotné představení mělo nevšední adaptaci do prostředí kabaretu. Jednotlivé fragmenty hry tak byly pomocí kabaretních výstupů prezentovány v podobě zpěvu, tance, monologů, četby z novin či ironizujících a sarkastických scén. Celým představením provázela dominující fráze "Ach díky Bože, že nemáme mořských břehů". Strhující zpracování nenechalo netečným žádného z diváků. FOTO7. 2. 2020

Hurá do dílny!


Keramické kroužky ve 2. pololetí začínají:

Úterý 18. února 1. a 3. třídy, 12.30 - 14.00 h., Lucie Míková
Středa 19. února 5. třídy, 13.00 - 14.00 h., Helena Kubíková
Čtvrtek 20. února 2. třídy, 13.00 - 14.00 h., Irena Lungová
Pátek 21. února ostatní třídy, 13.00 - 14.00 h., Mirka Urbanová

Všichni si přineste pracovní - staré triko, které si označené necháte v dílně. Přejeme všem příjemné tvoření a mnoho povedených výrobků.

6. 2. 2020

Školní kolo OAJ

Dne 6. 2. se na naší škole uskutečnilo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Žáci absolvovali poslechovou část, následoval ústní pohovor, kde se museli popasovat s vylosovaným tématem a popsat obrázek. Zde se můžete podívat, jak se jednotlivým účastníkům dařilo. Do okresního kola, které se uskuteční dne 19. 2. na SOŠ a SZŠ Benešov, postupují Eliška Urbanová a Matěj Mišovic. Výhercům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole!

4. 2. 2020

Biologická olympiáda

V úterý 4. února proběhlo školní kolo Biologické olympiády. Letošní téma bylo "Těžký život ve vodě". Na účastníky čekala poznávačka organismů, test a praktický úkol. Bylo vidět, že se všichni pečlivě připravovali. Výsledková listina zde a podívejte se na několik fotografií. První tři z každé kategorie postupují do okresního kola.

3. 2. 2020

Projekt Edison

Poslední týden 1. pololetí jsme se opět po dvou letech zapojili do mezinárodního projektu Edison. Naši školu navštívilo 7 studentů z celého světa(Srbsko, Indie, Mexiko, Čína, Indonésie, Taiwan a Turecko), kteří ve třídách prezentovali zajímavosti o své zemi, vyráběli  a tančili. Veškerá komunikace probíhala v angličtině, takže si žáci mohli své znalosti ověřit v praxi.
Zahraniční studenti byli ubytováni v rodinách, kterým patří obrovský dík, že se nebály a "šly do toho". Odpoledne jim s paní učitelkou Kopeckou připravily i program. Všichni navštívili Český Šternberk, sklárny v Sázavě, sportovali v tělocvičně. Fotografie z akce zde. Tak třeba zase někdy ...

31. 1. 2020

Matematická olympiáda

Vynikajícího úspěchu dosáhl v okresním kole kategorie Z5 - 5. tříd   Oskar Výborný. V konkurenci 25 nejlepších žáků se umístil na 3. místě. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
 

28. 1. 2020

Švadlenky z 5.A

Páťáci si na své přání s nadšením ušili polštářek pro radost. Jak se jim to podařilo, je vidět zde.
A malé ohlédnutí v čase na prosincové dny třídy.Foto.

22. 1. 2020

,,Novoroční laťka"

Žáci si v pondělí 20. ledna odpoledne ve školní družině zasoutěžili ve skoku vysokém.
Nejlepší skokani jsou : 1. tř. - Vojtěch Koudelka, 2. tř. - David Müller, 3. a 4. tř. - Jan Koutník. Rekordmani ve skoku přes švihadlo jsou David Müller, Denisa Burdová a Natálie Nikodemová.
Všem děkujeme za účast, organizátorkám za pěknou akci a firmě BAKKER s.r.o  za sponzorský dar.