15. 4. 2024

Draňovická mokřadla

Žáci přírodopisného semináře z 9.A a 9.B ( v loňském roce osmáci) část minulého roku věnovali poznávání chráněné lokality v Drahňovicích. Podnikli sem několik poznávacích expedic a napadlo je, že by bylo fajn, kdyby se o tomto místě více vědělo. A tak společnými silami vytvořili panel, na kterém návštěvníky s danou lokalitou seznámili. Aby si ho mohl přečíst každý, kdo do Drahňovic zavítá, umístili ho před Hospodu na konci světa. Sami ho sem i nainstalovali. Několik fotek z instalace - zde a album z poslední návštěvy - tady

7. 4. 2024

Návštěva knihovny

 

V pátek jsme prožili malé dobrodružství plyšového medvídka. Žáci byli pozvání do knihovny,  poslechli si a spolupracovali na čteném příběhu. Všichni zvládli bludiště, odnesli si záložku do knížky a jako dárek možnost ročního bezplatného půjčování v dětském oddělení. Děkujeme paní knihovnici Kateřině Škvajnové.

Fotografie z akce zde4. 4. 2024

"Poletíme"

Co vše tě může pozvedat, vynášet do oblak, co je tím, díky čemu se cítíš, jako bys letěl?

To byla startovací otázka k dvouměsíčnímu projektu pracovně nazvanému

“Křídla”, která žáci 9.B společně tvořili pro všechny spolužáky naší školy. Projekt jsme

později přejmenovali na “Poletíme”.

Na začátku byla myšlenka zhotovit něco nového, neokoukaného a hlavně

zajímavějšího do vestibulu. Nutné je říct, že žáci se této práce zhostili svědomitě, pilně

pracovali na pírkách, ve kterých se zrcadlí oni samotní. Vyjádřili, co je povznáší, co

milují a nebo co je jejich sny. Každé peříčko je jedinečné nejen kresbou, ale i barevným

pojetím. A jako Daidalos jsme sbírali peříčko k peříčku tak, abychom je pak mohli

poskládat ve společná křídla, díky kterým můžeme “letět”.

Kromě křídel žáci pro vás také vytvořili řadu QR odkazů na příběhy o létání, písně

spojené s pocitem vznášení a létání a na hry. Také vytvořili motivační citáty a vymysleli

hashtag  #poletime, pod kterým si mohou žáci, učitelé i ostatní svou letící fotografii

zveřejnit a přidat

k ní popis, co je pro ně povznášející. Dobrou otázkou je, kam poletíme, odpověď

má každý v sobě, možností je nepřeberně, záleží na naší odvaze, která je jiným

pojmenováním pro kreativitu.

Ještě jednou děkuji všem žákům z 9.B za jejich odvahu a kreativní přístup.

Na proces tvorby a i na první odvážné, již se fotili, se můžete podívat zde.Cesta k vlastní masce 5.B

Proměny a masky provázejí lidstvo již od pradávných dob a ve všech koutech světa

při rituálních obřadech. Dnes známe masky a převleky především z karnevalu, který

je spojený s masopustním rejem. V hodinách výtvarné výchovy se žáci 5.B inspirovali

různými podobami masek, ať již  karnevalovými, tak také divadelními a nebo

maskami, které představují obličej někoho. Za pomoci sádrových obvazů a řemeslné

dovednosti si ve dvojicích žáci vytvořili vlastní masku svého obličeje. Vždy

jeden z dvojice byl modelem a druhý vytvářel masku, zároveň se staral o pohodlí

toho, jenž ležel modelem, a také empaticky zjišťoval, zda něco potřebuje, např. podrbat

na nose, pustit písničku, říct mu, kdo přišel k lavici aj. Po zatvrdnutí sádry si žáci masky

sejmuli, následující hodiny k nim domodelovali uši, čumáky či koruny a dali maskám barvu.

Na závěr hodiny si vyzkoušeli, jak jim masky sluší, a našli pro ně na chodbě

místo, aby i ostatní si je mohli prohlédnout. „Fantazie je semínkem tvořivosti, tvořivost

je hybnou silou pokroku a pokrok je živinou pro fantazii.”  Zde se můžete

přesvědčit, že naši žáci mají dostatek fantazie a jsou tvořivě odvážní.Keramika v 7.ročníku

Románské umění a především architektura byly tématem výtvarné výchovy v 7. ročníku.

Žáci se seznámili s hlavními rysy a typickými znaky umění a stavitelství románské doby.

Kromě kresby staveb dle předlohy a “staveb” hradů z kartonu si vyzkoušeli i práci s hlínou

při vytváření rotund a tím si také o nich upevnili vědomosti.

Na povedené stavby se můžete podívat zde.

28. 3. 2024

Předškoláci na návštěvě


V prvních třídách jsme měli návštěvu ze školky. Přišli se na nás podívat budoucí spolužáci. 10. dubna je čeká zápis, tak se na nás přišli podívat. Prohlédli si třídu a vyzkoušeli si jaké to je být ve škole.      Prvňáci se pochlubili, jak už umí číst, tvořit otázky, jaké znají číslice a geometrické tvary. Mnozí předškoláci se do aktivit zapojili, někteří se nebáli odpovídat, společně si  zazpívali nebo dělali rytmickou ozvěnu. 

Foto I. Příhodové a M. Řikovské  zde.

26. 3. 2024

Den Svatého Patrika

V hodinách anglické konverzace si žáci devátých ročníků připravili krátký program věnovaný irskému svátku Sv. Patrika. V prezentaci nejprve seznámili diváky s Irskem, a potom sehráli jednoduchou scénku, aby popsali, jaký život Patrik měl. Celé vystoupení se odehrálo v angličtině, a tak si žáci 4. a 5. tříd vyzkoušeli, jak rozumí jednoduché angličtině. Díky deváťákům už budou všichni vědět, co je to shamrock, pagan a kdo byl Sv. Patrik. Pár fotografií zde.5. 3. 2024

Zápis do 1. ročníku školního roku 2024/2025

Zápis dětí do 1.ročníku školního roku 2024/2025 proběhne ve středu 10.4.2024 od 13 hodin v pavilonu I. stupně základní školy. Náhradní termín zápisu proběhne 17.4.2024 od 13 hodin v ředitelně školy (po telefonické domluvě: 602 103 641).

21. 2. 2024

 


Dne  13. 2.2024 se konalo v Neveklově okresní kolo soutěže v německém jazyce. Okresního kola se z naší školy účastnily dvě žákyně a to Adéla Balážová z 9.A a Anna Marie Čápová z 8. třídy. Obě děvčata předvedla výborné znalosti.  Gratulujeme Anně Marii Čápové za umístění na 3. místě.


20. 2. 2024

Bruslení ve Vlašimi


 V  úterý 13. února 2024 navštívily děti ze 3., 4. a 5. tříd zimní stadion ve Vlašimi, kde si během dopoledne užily bruslení. Jak se jim tam líbilo, se můžete podívat zde

9. 2. 2024

NĚMECKÁ OLYMPIÁDA


Dne 8.2. 2024 se konalo školní kolo olympiády z německého jazyka, kterého se zúčastnilo celkem 9 žáků z naší školy. Skládalo se z části porozumění poslechu a ústní části.

Do okresního kola, které se bude konat na OA v Neveklově postupují:

Anna Marie Čápová - 8. třída a Adéla Balážová - 9.A.

Všem zúčastněným děkujeme. Postupujícím gratulujeme a přejeme hodně štěstí!

8. 2. 2024

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

Po školním kole v češtinářské olympiádě, které proběhlo v prosinci, postoupili dva nejlepší řešitelé do kola okresního, z prvního místa Markéta Pávková (9. A) a z druhého Adéla Balážová (9. A)


Okresní kolo proběhlo 1. února 2024 na Gymnáziu Vlašim, kde si své znalosti v oblasti mateřského jazyka poměřilo 46 žáků. Soutěžící si museli poradit s řešením zapeklitých mluvnických úloh a následně s psaním slohové práce, museli také projevit přirozený jazykový cit a smysl pro detail. Obě naše děvčata si v tak silné konkurenci vedla skvěle, neboť Markéta Pávková se umístila na vynikajícím 9. místě a Adéla Balážová obsadila velmi pěkné 26. místo


Výše jmenovaným dívkám blahopřejeme a děkujeme jim nejen za odvahu a ochotu podstoupit boj s nelehkou zkouškou, ale i za vzornou reprezentaci naší školy.6. 2. 2024

Biologická olympiáda

 

Dnes se na naší škole konalo školní kolo Biologické olympiády. V letošním roce se ho zúčastnili jen čtyři žáci, kteří byli ochotni věnovat svůj volný čas přípravě na tuto soutěž. Úkolem bylo, jako každý rok, vypracovat test znalostí, určit 30 hub, rostlin a živočichů a vypracovat laboratorní úkol. Téma letošního ročníku je Lužní les, a tak i úkoly ve školním kole byly inspirovány tímto tématem. Děkujeme všem zúčastněným - K. Kubové, O. Sadílkovi, M. Strnadovi a M. Pávkové. Michal a Markéta z 9.A postupují do okresního kola, tak jim držme palce, ať dosáhnou co nejlepšího výsledku. Zde si můžete prohlédnout výsledkovou listinu a několik fotek

1. 2. 2024

Za velrybou do knihovny

 

Prvňáci si prožili putování mláděte velryby, které zůstalo samo. Vyprávěli o svých zkušenostech a jak řešit, když se někdo ztratí. Slyšeli zvuky moře a poznávali jeho obyvatele. Knihu Gerda Příběh velryby nám přečetla paní knihovnice Lenka  v benešovské knihovně. 

Překvapení od třeťáků


Děkujeme žákům 3. A  a paní učitelce Šárce Hejné za představení, které si pro nás připravili. Školní družina se změnila v divadlo, kde vyrostl les a my se podívali na pohádku o ztracené rukavičce. Fotografie zde.

29. 1. 2024

Od trilobita po mamuta

 Děti 4.A navštívily 18.1. Národní muzeum v Praze. Obdivovaly exponáty živočichů v expozici Zázraky evoluce. Se zaujetím se účastnily programu Od trilobita po mamuta v expozici Okna do pravěku. Podivovaly se množství a pestrosti minerálů. Měly možnost spatřit originál Věstonické Venuše. Z výšky si prohlédly Václavské náměstí. 

Kromě Národního muzea poznaly i prostory Fantovy kavárny na Hlavním nádraží. Zastavily se u pomníčku Jana Palacha.

Naše poděkování patří devátým třídám, které nás ,,svezly autobusem" cestou do Rudolfina.

Foto


15. 1. 2024

Lyžařský kurz 2024

Již tradičně jsme na počátku ledna zamířili do pensionu U Pašeráka na lyžařský kurz. Přestože podmínky po Vánocích nebyly ideální, sjezdovky byly dobře upravené. Více než 40 žáků ze 7. a 8. ročníku se zapojilo do výcviku sjezdového lyžování nebo jízdě na snowboardu. Někteří začali od úplných základů, někteří si svoji techniku jízdy zdokonalovali. Všichni nakonec zvládli jak jízdu na sjezdovce tak na lanovce či vleku. Večerní program zpestřila přednáška náčelníka horské služby nebo program jednotlivých pokojů. Myslíme, že cíl kurzu byl zcela naplněn a těšíme se za rok zase ve Skiareálu Paseky nad Jizerou.

8. 1. 2024

Kroužek bojových sportů

 Kroužek bojových sportů vede na naší škole p. Baláž a od počátku školního roku se na něj přihlásilo dvanáct dětí.  Kroužek je zaměřen na sebeobranu s důrazem na rozvoj  základních bojových vlastností mladého bojovníka jako je např. gymnastika, meditace,  posílení fyzické zdatnosti a  hlavně pohybový rozvoj. Děti se dále učí údery, kopy, kryty, porazy a vzájemně mezi sebou soupeří. Pokud byste měli chuť pořádně si zacvičit a vyzkoušet si to s námi, rádi Vás uvidíme v každý pátek od 14.45 hod. v tělocvičně školy. Jak se nám daří, se můžete podívazde