28. 6. 2024

Slavnostní rozloučení s deváťáky

Ve čtvrtek 27. 6. proběhlo slavnostní rozloučení se žáky 9. A a 9. B.

Během svého programu, který si společně připravili, zavzpomínali na své roky strávené ve školních lavicích, na třídní výlety a zmínili nejdůležitější okamžiky svého studia na základní škole. Vše doplnili promítáním fotografií, na nichž byly jejich zážitky zachyceny. Následovalo slavnostní šerpování čerstvých absolventů a na závěr nechybělo ani malé hudební překvapení.

Nám už zbývá jen popřát všem deváťákům hodně štěstí v budoucím studiu a hezké prázdniny!

Fotogalerie + videobonus zde, prezentace se vzpomínkami deváťáků zde.

27. 6. 2024

7.ročník kreslil v plenéru

 V úterý 18. 6. jsme se s žáky 7. ročníku vydali do zámeckého parku ve Vlašimi zažít si klasickou kresbu v plenéru, tedy kresbu podle skutečnosti v přírodě, venku, „na vzduchu“. Hlavním motivem kreseb žáků se stal čínský pavilon, na kterém si potrénovali poměřování tzv. vizování a zachycení zeleně kolem něho. Pracovali hlavně s tužkou a suchým pastelem, který podtrhával letní atmosféru přírody. Většina žáků měla ze zadání obavy, ale prakticky všem se práce velice vydařily. Jak již je známo, kresba krajiny podtrhuje umělcovo krédo, a je vidět, že v 7. ročníku máme řadu jedinečných umělců s jedinečným vnímáním.

Na tvůrčí proces i výsledné práce se můžete zde podívat.
26. 6. 2024

6.B v MUD

Ve čtvrtek 20.6 se vydala 6.B do Muzea umění a designu v Benešově. Zažili si zde komentovanou prohlídku retrospektivní výstavy umělkyně Silvie Billeter, která je v přímém dialogu s pracemi řady dalších umělců, např. Adrieny Šimotové, Václava Ciglera aj.

Žákům bylo zážitkovou formou prezentováno, co vše se může stát záznam z krajiny, dojmem z oblíbeného místa. Vyzkoušeli si zachytit své místo pomocí linie a následně pomocí slov, poté diskutovali o tom, že častým způsobem záznamu je fotografie či video.

Na výstavě samotné si všímali práce autorky s vrstvením a otiskem jako způsobem zachycení pocitu z daného místa. Coby závěrečné propojení všeho, co zde viděli a zažili, si žáci vytvořili vlastní záznamové deníky spojené s danou výstavou, někteří šli formou zaznamenání toho, co viděli, někteří využili spíše záznamu dojmů.

Jak již autorka sama říká, skromná barevnost umožňuje vnímat jas. Ačkoliv na začátku programu byla většina děl dané umělkyně pro žáky málo čitelná, v závěru animačního programu se k jejím způsobům vyjádření nevědomky přibližovali.

Na fotografie z akce se můžete podívat zde.
,,Pohádkový cross" a ,,Týden jinak"

Je již tradicí, že deváťáci si pro své mladší spolužáky v závěru roku připravují různé zábavné aktivity. Nejinak tomu bylo i letos. Nejprve si děti užily zvláštní týden převleků nazvaný ,,Týden jinak". Děti tak mohly přijít do školy v netradičních kostýmech nebo s originálními pokrývkami hlavy. Druhou akcí byl ,,Pohádkový cross", při kterém děti plnily různé úkoly a hlavně soutěžily o to, který team doběhne nejrychleji do cíle. Podívejte se, jak jsme si akce užili. Týden jinak zde a Pohádkový cross zde.

24. 6. 2024

Společně

 

Na konci školního roku děti z 1. A a 1. B  podnikly několik společných akcí. Nejdřív se vypravily na pěší výlet k rybníku, kterému se říká Červený. Další týden měly společně  výuku tělocviku, prvouky a hudební výchovy. Poslední akcí byl výlet na Hladomornu v Českém Šternberku. Cílem bylo více se poznat, strávit čas spolu, něco se naučit a dozvědět. Fotky z akcí zde .

23. 6. 2024

9.ročník v NG Praha

 Žáci 9. ročníku se 12. června vydali do Národní galerie, aby si vyzkoušeli, jak se tvoří mezi významnými výtvarnými díly. Jednalo se o jednu z poslednich cest  za uměním v rámci hodin estetického semináře a výtvarné výchovy, která nás zavedla do Veletržního paláce, kde jsme společně navštívili výtvarný workshop „V galerii se skicákem“. Jak už samotný název napovídá, v galerii jsme se nejen seznámili s uměleckými díly a historií samotné budovy Veletržního paláce, ale také jsme se pokusili tvořit. Žáci si během workshopu vytvořili skicák, do něhož se snažili zachytit svůj nápad inspirovaný originálními uměleckými díly jak světově známých autorů, zejména Joana Miró, Maxe Ernsta, tak i umělců z tuzemska, zvláště Jindřicha Štyrského, Toyen, Emila Filly nebo Václava Špály a sochaře Františka Muzikanta. Všichni žáci tak měli možnost setkat se s opravdovým uměním na vlastní kůži a zároveň si vyzkoušet svou vlastní tvorbu.

Vidět sochu či obraz zblízka je jiný zážitek než z fotografie. Galerie je prostor pro setkávání, je místem, kde je možné zbavit se dojmu, že existuje pouze jedna cesta, jedno řešení.

Bylo skvělé moci otevřít nové obzory žákům, ukázat jim, že galerie je autentické místo pro setkávání s uměním.

Na fotografie z průběhu naší návštěvy ve Veletržním paláci se můžete podívat zde.

20. 6. 2024

Devítky na výletě

 Deváťáci se na svůj závěrečný výlet vydali směr Soběšín, kde měli domluvené ubytování v YMCE. Vyšli pěšky z Divišova, přes Poboř se dostali k motorestu U Rybiček, přebrodili Blanici a v Soběšíně nasedli na vlak. Masarykův tábor řádně prozkoumali a vyzkoušeli vodu v Sázavě. Večer připravili táborák, ke kterému si naladili kytary a zazpívali. 

Druhý den  se po snídani  vydali do Otryb, kde pro ně  měla paní Roubiczeková připravenou krátkou prohlídku kostela sv. Havla. Dnes už všichni ví, proč  na kostele najdeme symbol kohouta a proč je výzdoba kostela tak nevšední. Cesta zpět do tábora byla trochu dobrodružná, ale všichni ji zvládli. Odpoledne  strávili opět u vody, zahráli  si nezapomenutelné hry a večer  se opět sešli u táboráku. 

Poslední den možná některým pomalu docházelo, že závěrečný výlet pomalu končí. Aby nekončili smutně, odjeli společně do Kácova, kde jako praví Divišáci zavítali do muzea motorek JAWA, do pivovaru Hubertus a zakončili výlet v restauraci na výborném obědě. 

Jak jsme si s deváťáky výlet užili, na to se podívejte zde. 

18. 6. 2024

Turisté z 6.A

Šesťáci z áčka se vydali na pěší výlet do Vlašimi. Počasí jim přálo a tak si cestu užili. Pozorovali přírodu, sbírali houby, překonávali překážky v "Amazonii" a zbyl jim i čas na společné hry. Na konci výletu se každý těšil na něco dobrého: na zmrzlinu, pizzu nebo ledovou tříšť. I když některé nohy bolely, tak měli šesťáci dobrý pocit, protože nachodili 15 km. Na fotky se můžete podívat zde

13. 6. 2024

Botanicus

Žáci 1. - 4. tříd se seznámili s tradičními řemesly v Ostré u Lysé nad Labem. Mohli jsme se podívat jak se tiskne, razí mince, točí na kruhu, drátuje, vyrábí svíčky a mnohé si i vyzkoušet. Nejvíce bavilo  rýžování zlata, lukostřelba, zdobení perníků a řezbářství. Každý si něco odnášel: mýdlo, lněný provaz, hvězdičku, obrázek, šperk, loutku nebo zážitek z mlsání či utrácení grošů. Krásné  zahrady lákaly k posezení i k svobodnému pohybu. Mnozí si schovali groš na příští návštěvu. Fotografie zde.

12. 6. 2024

Čtvrté třídy na Špulce

Den dětí oslavili čtvrťáci turistikou. Jejich cílem byla Špulka. Jak si svůj Den užili, je patrné z fotek.

Naše poděkování patří panu Ing. Kratochvílovi, který pro děti otevřel kiosek s občerstvením :-)

Foto 4.A
Foto 4.B 

10. 6. 2024

Výlet 4. tříd - Smršťov

 

Čtvrťáci si svůj první vícedenní výlet užili prozkoumáváním kraje blanických rytířů. Navštívili Dům přírody Blaníku, kde se seznámili s přírodou CHKO a se slavnou legendou o spícím vojsku. Zdolali výstup na Velký Blaník a objevili Veřejovou skálu. Po turistickém výkonu se věnovali hrám v lese a na hřištích. 

Druhý den se vydali do zlatodolu Roudný. Naučná stezka je provedla místy, kde se od středověku těžilo zlato. Tajuplné místo rozhodně láká k dalšímu prozkoumávání... Lesní pěšinky jsou plné překvapení včetně brouka svižníka. 

Pobyt jim zpříjemnily hry v bazénu a večerní táborák se zpěvem. Děti si společně strávený čas opravdu užily. Foto a Foto2

4. 6. 2024

Den dětí na 2. stupni

 

Starší žáci naší školy již několik let slaví svůj den na kolech nebo na turistickém výšlapu. Ani letos tomu nebylo jinak. Cyklisté se rozdělili do čtyř skupin a vyrazili již na tradiční trasu (Drahňovice - Český Šternberk - soutok Blanice a Sázavy - motorest U Rybiček - Divišov), přes pár drobných defektů přijeli všichni spokojení. Turisté se rozdělili do dvou skupin. Kroky první skupiny směřovaly k hladomorně v Českém Šternberku a druhá skupina prochodila vlašimský park. Fotky z akce si prohlédněte zde

3. 6. 2024

Den dětí na 1. stupni

 

Dopoledne plné aktivit a sportování. 

Na hřišti bylo připraveno 21 stanovišť s nejrůznějšími úkoly. Mnozí si užili piknikové svačení, přestávky s tancem nebo stolní hrou. Čtvrté třídy vyrazily pěšky na Špulku. Žáci z páté třídy sehráli turnaj v kopané a přehazované a někteří vydatně pomáhali při organizování soutěží pro mladší spolužáky. 

Den dětí ve fotografiích

2. 6. 2024

Kuba v 1. B učil matematiku

 

29. 5. zavítal Kuba z 9. třídy k nám do 1. B a vyzkoušel si práci s dětmi, které jsou na začátku školní docházky. Hodina se moc povedla, děti se nebály zeptat, když něco nevěděly, byly aktivní a dobře spolupracovaly. V závěru hodiny jsme si povídali o tom, jaké to bylo pro Kubu stát před tabulí a jak se dětem v hodině různé aktivity líbily. Fotky z hodiny ke zhlédnutí zde.

30. 5. 2024

S geologem do okolí Divišova

Víte, jak staré jsou horniny v okolí Divišova a kdy vznikly malé jeskyně ve skalách kolem Chotýšanky a Blanice? A že naše okolí v prvohorách bylo na dně jezera a ještě dnes nalezneme jeho pozůstatky? Nejen na tyto otázky našli odpovědi deváťáci na přírodovědné exkurzi. Pomocí paleontologického kladívka s otisky prehistorických kapradin, šupin a krovek hmyzu z nedalekého Chobota a později s horninami okolí Divišova nás seznámil geolog RNDr. Radek Mikuláš, DSc. Fotoreportáž z exkurze zde.

25. 5. 2024

Švédsko

 Někteří žáci devátých tříd si svůj závěr na základní škole zpestřili poznávacím zájezdem na ostrov Öland ve Švédsku, kam se vydali se spolu se žáky ZŠ Vorlina. Cesta autobusem vedla přes Německo, Dánsko a část Švédska. Cestou jsme jeli dvěma trajekty, a také 6 km mostem až na zmíněný ostrov. 

Čekalo na nás ubytování v chatičkách v kempu Lundegård. Hned po příjezdu jsme se vydali k pláži a na menší vycházku do nejbližšího městečka. Ačkoli jsme byli unaveni, neodolali jsme ani koupání v moři, i když teplota vody byla hodně nízká. Komu byla zima, ten se mohl potom vyhřát v krásné sauně. 

V dalších dnech jsme postupně poznali jižní i severní část ostrova s majáky Lange Jan a Lange Erik, les skřítků, vikingská pohřebiště a městečka, vápencové útesy, a další přírodní zajímavosti. Mezi největší zážitky určitě patřila návštěva losí farmy, kde jsme mohli losy nejen krmit, ale také si je pohladit.

Nezapomněli jsme samozřejmě ani na památky ve městě Kalmar, Borgholm a při zpáteční cestě na nejznámější místa v dánské Kodani. 

Zajímavou zkušeností byla návštěva švédské školy, kde se naši žáci seznámili s místními dětmi, zahráli si s nimi různé hry, ale také jim formou prezentace představili nejen naši republiku, ale i Divišov.  Všichni určitě v tu chvíli přemýšleli, jak naši a jejich školu porovnat. Pro mnohé žáky bylo určité příjemné zjištění, že nejen anglicky rozumí, ale také se bez větších problémů domluví.

Celý týden jsme měli slunečné počasí, výborné jídlo, skvělého průvodce, a tak není co vytknout. Jak jsme si to užili, si můžete prohlédnout ve fotogalerii. 

24. 5. 2024

Školní výlet 7. třídy

Sedmáci v letošním školním roce nečekali na dlouho očekávaný příchod měsíce června, který je zasvěcen školním výletům, ale již v polovině května se vydali za krásami jižních Čech.

I když jsme část prvního dne strávili ve společnosti velmi spolehlivého dopravce České dráhy, nemohla cestou chybět všeobecně dobrá nálada, neboť jsme se všichni těšili na velkou zábavu a spaní v chatkách kempu Koruna poblíž Zlaté Koruny. Ještě týž den po ubytování jsme se vydali prozkoumat nejbližší okolí směrem k rozhledně Granátník.


Další dny jsme využili několik turistických možností, které tento kraj nabízí. Naše putování jsme začali celodenním pobytem v Českém Krumlově. Zde nás nadchlo nejen Muzeum voskových figurín, kde jsme si prohlédli expozici historických řemesel, setkali se s významnými českými panovníky a potkali jsme celou řadu známých osobností z kulturního a politického života, ale také nám nezapomenutelný zážitek poskytlo zrcadlové bludiště, z něhož nebylo vůbec snadné se dostat ven. Na závěr jsme si užili síň smíchu, když jsme prostřednictvím prohnutých zrcadel zhlédli naše deformované postavy. 


Navštívit Český Krumlov znamená navštívit také grafitový důl. Před tím, než jsme se vydali na samotnou prohlídku dolu, jsme byli vybaveni holínkami, ochrannou přilbou a důlní lampou. Do podzemí nás zavezl důlní vlak, jímž dříve jezdili horníci na šichtu, a následně jsme pokračovali pěšky. V průběhu prohlídky jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli, v jakých podmínkách horníci pracovali a jaké stroje při práci využívali.


Celým pobytem nás provázela krásná a romantická krajina táhnoucí se podél nádherné řeky Vltavy. Když jsme se vydali do dávné minulosti na hrad Dívčí Kámen, byli jsme jí zcela pohlceni, přestože jsme měli v nohách několikakilometrovou túru.


Poslední den nás čekalo už jen balení a hurá domů. Z vlaku jsme ještě stačili zachytit útržky nádherného panoramatu Českokrumlovska. Byl to příjemně strávený čas a fotky z našeho putování si můžete prohlédnout zde.


22. 5. 2024

Tablo 9. B

Při hodinách výtvarné výchovy jsme společně za pomoci paní učitelky Šárové vytvořili naše třídní tablo. Od pondělí si ho můžete prohlédnout ve výloze kadeřnictví paní Staňkové. Přijďte se podívat. :-)

Za 9.B

Bára Musilová a Jakub Šetek

20. 5. 2024

Perníčkovna 3. A a 3. B

V úterý 14.5. se žáci 3. tříd vypravili do Perníčkovny v Počepicích u Sedlčan. Zde pro ně byl připraven program, který zahrnoval prohlídku výrobny spojenou s výkladem, ochutnávkou a zdobením perníčků. Každý si mohl perníkové srdce vyzdobit podle vlastní fantazie a poté si na něm pochutnat nebo jím někoho obdarovat. Během zasychání polevy na perníčcích si děti zaskotačily v interaktivní herně a na dětském hřišti a mnohé utratily své kapesné doslova do poslední koruny v místním obchůdku se suvenýry. Jak si výlet užily se podívejte zde.

2. 5. 2024

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku školního roku 2024/2025

 Vážení,

na základě výsledku zápisu ze dne 10.4. a 17.4.2024 jsou do prvního ročníku školního roku 2024/2025 přijati tito žáci dle ID získaného v den zápisu: Seznam přijatých žáků

29. 4. 2024

Mobilní laboratoř

 

Dnes do naší školy přijela mobilní laboratoř z Biologického centra AV ČR a Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích. Lektoři Petr a Štěpánka si pro žáky 2. stupně připravili program, ve kterém žáky postupně seznamovali s organismy žijícími v půdě, s procesem vzniku půdy jako takové, s různými parazity, ale také s původem některých běžných rostlin. Všichni, kteří dnes program navštívili, už si určitě budou pamatovat, jak vypadají želvušky, chvostoskoci, štírci, nebo krtonožky. Někteří si dokonce našli nové kamarádky mnohonožky. Jak si všichni přírodopisné dopoledne užili si můžete prohlédnou ve fotogalerii. 

25. 4. 2024

Den Země 2024Důležitost ochrany životního prostředí a celé naší planety bychom si měli pravidelně připomínat. Proto se již od roku 1970 na celém světě slaví Den Země. 22. duben je tak dnem, kdy se lidé snaží udělat něco dobrého pro naši přírodu, ať už čištěním veřejných prostor, nebo vzdělávacími programy. Žáci devátých tříd si při této příležitosti pro své mladší spolužáky připravili různé hry, kvízy a jiné zábavné aktivity. Přesvědčte se sami v galerii, jak si to všichni užili.

23. 4. 2024

Hurá do vesmíru


Již tradičně se na naší škole uskutečnilo školní kolo Astronomické olympiády pro žáky 2. stupně, soutěže zaměřené na základní poznatky astronomie a kosmonautiky a na schopnost vyhledávat a třídit informace o vesmíru. Letos se zapojili i odvážní zájemci z pátých tříd. Úspěšné řešitelky a řešitelé školního kola se mohli zúčastnit krajského kola, kde je soutěž postavena již na samostatné práci účastníků - vyhledávání správných odpovědí v online testu, jednoduchých výpočtech a nenáročném pozorování noční oblohy. Účasti v krajském kole využilo 14 řešitelů a řešitelek. Účastí v předmětových soutěžích si žáci rozšiřují svoje znalosti a dovednosti v různých oborech a při postupu do vyšších kol poznají, že být nejlepší ve škole zdaleka neznamená být nejlepší mezi nejlepšími. Zkušenosti ze soutěží také zhodnotí při přijímacím řízení na střední školy. Kompletní výsledkovou listinu krajského kola AO (kategorie EF i GH) najdete zde.


15. 4. 2024

Draňovická mokřadla

Žáci přírodopisného semináře z 9.A a 9.B ( v loňském roce osmáci) část minulého roku věnovali poznávání chráněné lokality v Drahňovicích. Podnikli sem několik poznávacích expedic a napadlo je, že by bylo fajn, kdyby se o tomto místě více vědělo. A tak společnými silami vytvořili panel, na kterém návštěvníky s danou lokalitou seznámili. Aby si ho mohl přečíst každý, kdo do Drahňovic zavítá, umístili ho před Hospodu na konci světa. Sami ho sem i nainstalovali. Několik fotek z instalace - zde a album z poslední návštěvy - tady

7. 4. 2024

Návštěva knihovny

 

V pátek jsme prožili malé dobrodružství plyšového medvídka. Žáci byli pozvání do knihovny,  poslechli si a spolupracovali na čteném příběhu. Všichni zvládli bludiště, odnesli si záložku do knížky a jako dárek možnost ročního bezplatného půjčování v dětském oddělení. Děkujeme paní knihovnici Kateřině Škvajnové.

Fotografie z akce zde4. 4. 2024

"Poletíme"

Co vše tě může pozvedat, vynášet do oblak, co je tím, díky čemu se cítíš, jako bys letěl?

To byla startovací otázka k dvouměsíčnímu projektu pracovně nazvanému

“Křídla”, která žáci 9.B společně tvořili pro všechny spolužáky naší školy. Projekt jsme

později přejmenovali na “Poletíme”.

Na začátku byla myšlenka zhotovit něco nového, neokoukaného a hlavně

zajímavějšího do vestibulu. Nutné je říct, že žáci se této práce zhostili svědomitě, pilně

pracovali na pírkách, ve kterých se zrcadlí oni samotní. Vyjádřili, co je povznáší, co

milují a nebo co je jejich sny. Každé peříčko je jedinečné nejen kresbou, ale i barevným

pojetím. A jako Daidalos jsme sbírali peříčko k peříčku tak, abychom je pak mohli

poskládat ve společná křídla, díky kterým můžeme “letět”.

Kromě křídel žáci pro vás také vytvořili řadu QR odkazů na příběhy o létání, písně

spojené s pocitem vznášení a létání a na hry. Také vytvořili motivační citáty a vymysleli

hashtag  #poletime, pod kterým si mohou žáci, učitelé i ostatní svou letící fotografii

zveřejnit a přidat

k ní popis, co je pro ně povznášející. Dobrou otázkou je, kam poletíme, odpověď

má každý v sobě, možností je nepřeberně, záleží na naší odvaze, která je jiným

pojmenováním pro kreativitu.

Ještě jednou děkuji všem žákům z 9.B za jejich odvahu a kreativní přístup.

Na proces tvorby a i na první odvážné, již se fotili, se můžete podívat zde.Cesta k vlastní masce 5.B

Proměny a masky provázejí lidstvo již od pradávných dob a ve všech koutech světa

při rituálních obřadech. Dnes známe masky a převleky především z karnevalu, který

je spojený s masopustním rejem. V hodinách výtvarné výchovy se žáci 5.B inspirovali

různými podobami masek, ať již  karnevalovými, tak také divadelními a nebo

maskami, které představují obličej někoho. Za pomoci sádrových obvazů a řemeslné

dovednosti si ve dvojicích žáci vytvořili vlastní masku svého obličeje. Vždy

jeden z dvojice byl modelem a druhý vytvářel masku, zároveň se staral o pohodlí

toho, jenž ležel modelem, a také empaticky zjišťoval, zda něco potřebuje, např. podrbat

na nose, pustit písničku, říct mu, kdo přišel k lavici aj. Po zatvrdnutí sádry si žáci masky

sejmuli, následující hodiny k nim domodelovali uši, čumáky či koruny a dali maskám barvu.

Na závěr hodiny si vyzkoušeli, jak jim masky sluší, a našli pro ně na chodbě

místo, aby i ostatní si je mohli prohlédnout. „Fantazie je semínkem tvořivosti, tvořivost

je hybnou silou pokroku a pokrok je živinou pro fantazii.”  Zde se můžete

přesvědčit, že naši žáci mají dostatek fantazie a jsou tvořivě odvážní.Keramika v 7.ročníku

Románské umění a především architektura byly tématem výtvarné výchovy v 7. ročníku.

Žáci se seznámili s hlavními rysy a typickými znaky umění a stavitelství románské doby.

Kromě kresby staveb dle předlohy a “staveb” hradů z kartonu si vyzkoušeli i práci s hlínou

při vytváření rotund a tím si také o nich upevnili vědomosti.

Na povedené stavby se můžete podívat zde.

28. 3. 2024

Předškoláci na návštěvě


V prvních třídách jsme měli návštěvu ze školky. Přišli se na nás podívat budoucí spolužáci. 10. dubna je čeká zápis, tak se na nás přišli podívat. Prohlédli si třídu a vyzkoušeli si jaké to je být ve škole.      Prvňáci se pochlubili, jak už umí číst, tvořit otázky, jaké znají číslice a geometrické tvary. Mnozí předškoláci se do aktivit zapojili, někteří se nebáli odpovídat, společně si  zazpívali nebo dělali rytmickou ozvěnu. 

Foto I. Příhodové a M. Řikovské  zde.

26. 3. 2024

Den Svatého Patrika

V hodinách anglické konverzace si žáci devátých ročníků připravili krátký program věnovaný irskému svátku Sv. Patrika. V prezentaci nejprve seznámili diváky s Irskem, a potom sehráli jednoduchou scénku, aby popsali, jaký život Patrik měl. Celé vystoupení se odehrálo v angličtině, a tak si žáci 4. a 5. tříd vyzkoušeli, jak rozumí jednoduché angličtině. Díky deváťákům už budou všichni vědět, co je to shamrock, pagan a kdo byl Sv. Patrik. Pár fotografií zde.5. 3. 2024

Zápis do 1. ročníku školního roku 2024/2025

Zápis dětí do 1.ročníku školního roku 2024/2025 proběhne ve středu 10.4.2024 od 13 hodin v pavilonu I. stupně základní školy. Náhradní termín zápisu proběhne 17.4.2024 od 13 hodin v ředitelně školy (po telefonické domluvě: 602 103 641).

21. 2. 2024

 


Dne  13. 2.2024 se konalo v Neveklově okresní kolo soutěže v německém jazyce. Okresního kola se z naší školy účastnily dvě žákyně a to Adéla Balážová z 9.A a Anna Marie Čápová z 8. třídy. Obě děvčata předvedla výborné znalosti.  Gratulujeme Anně Marii Čápové za umístění na 3. místě.


20. 2. 2024

Bruslení ve Vlašimi


 V  úterý 13. února 2024 navštívily děti ze 3., 4. a 5. tříd zimní stadion ve Vlašimi, kde si během dopoledne užily bruslení. Jak se jim tam líbilo, se můžete podívat zde

9. 2. 2024

NĚMECKÁ OLYMPIÁDA


Dne 8.2. 2024 se konalo školní kolo olympiády z německého jazyka, kterého se zúčastnilo celkem 9 žáků z naší školy. Skládalo se z části porozumění poslechu a ústní části.

Do okresního kola, které se bude konat na OA v Neveklově postupují:

Anna Marie Čápová - 8. třída a Adéla Balážová - 9.A.

Všem zúčastněným děkujeme. Postupujícím gratulujeme a přejeme hodně štěstí!

8. 2. 2024

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

Po školním kole v češtinářské olympiádě, které proběhlo v prosinci, postoupili dva nejlepší řešitelé do kola okresního, z prvního místa Markéta Pávková (9. A) a z druhého Adéla Balážová (9. A)


Okresní kolo proběhlo 1. února 2024 na Gymnáziu Vlašim, kde si své znalosti v oblasti mateřského jazyka poměřilo 46 žáků. Soutěžící si museli poradit s řešením zapeklitých mluvnických úloh a následně s psaním slohové práce, museli také projevit přirozený jazykový cit a smysl pro detail. Obě naše děvčata si v tak silné konkurenci vedla skvěle, neboť Markéta Pávková se umístila na vynikajícím 9. místě a Adéla Balážová obsadila velmi pěkné 26. místo


Výše jmenovaným dívkám blahopřejeme a děkujeme jim nejen za odvahu a ochotu podstoupit boj s nelehkou zkouškou, ale i za vzornou reprezentaci naší školy.6. 2. 2024

Biologická olympiáda

 

Dnes se na naší škole konalo školní kolo Biologické olympiády. V letošním roce se ho zúčastnili jen čtyři žáci, kteří byli ochotni věnovat svůj volný čas přípravě na tuto soutěž. Úkolem bylo, jako každý rok, vypracovat test znalostí, určit 30 hub, rostlin a živočichů a vypracovat laboratorní úkol. Téma letošního ročníku je Lužní les, a tak i úkoly ve školním kole byly inspirovány tímto tématem. Děkujeme všem zúčastněným - K. Kubové, O. Sadílkovi, M. Strnadovi a M. Pávkové. Michal a Markéta z 9.A postupují do okresního kola, tak jim držme palce, ať dosáhnou co nejlepšího výsledku. Zde si můžete prohlédnout výsledkovou listinu a několik fotek

1. 2. 2024

Za velrybou do knihovny

 

Prvňáci si prožili putování mláděte velryby, které zůstalo samo. Vyprávěli o svých zkušenostech a jak řešit, když se někdo ztratí. Slyšeli zvuky moře a poznávali jeho obyvatele. Knihu Gerda Příběh velryby nám přečetla paní knihovnice Lenka  v benešovské knihovně. 

Překvapení od třeťáků


Děkujeme žákům 3. A  a paní učitelce Šárce Hejné za představení, které si pro nás připravili. Školní družina se změnila v divadlo, kde vyrostl les a my se podívali na pohádku o ztracené rukavičce. Fotografie zde.

29. 1. 2024

Od trilobita po mamuta

 Děti 4.A navštívily 18.1. Národní muzeum v Praze. Obdivovaly exponáty živočichů v expozici Zázraky evoluce. Se zaujetím se účastnily programu Od trilobita po mamuta v expozici Okna do pravěku. Podivovaly se množství a pestrosti minerálů. Měly možnost spatřit originál Věstonické Venuše. Z výšky si prohlédly Václavské náměstí. 

Kromě Národního muzea poznaly i prostory Fantovy kavárny na Hlavním nádraží. Zastavily se u pomníčku Jana Palacha.

Naše poděkování patří devátým třídám, které nás ,,svezly autobusem" cestou do Rudolfina.

Foto


15. 1. 2024

Lyžařský kurz 2024

Již tradičně jsme na počátku ledna zamířili do pensionu U Pašeráka na lyžařský kurz. Přestože podmínky po Vánocích nebyly ideální, sjezdovky byly dobře upravené. Více než 40 žáků ze 7. a 8. ročníku se zapojilo do výcviku sjezdového lyžování nebo jízdě na snowboardu. Někteří začali od úplných základů, někteří si svoji techniku jízdy zdokonalovali. Všichni nakonec zvládli jak jízdu na sjezdovce tak na lanovce či vleku. Večerní program zpestřila přednáška náčelníka horské služby nebo program jednotlivých pokojů. Myslíme, že cíl kurzu byl zcela naplněn a těšíme se za rok zase ve Skiareálu Paseky nad Jizerou.

8. 1. 2024

Kroužek bojových sportů

 Kroužek bojových sportů vede na naší škole p. Baláž a od počátku školního roku se na něj přihlásilo dvanáct dětí.  Kroužek je zaměřen na sebeobranu s důrazem na rozvoj  základních bojových vlastností mladého bojovníka jako je např. gymnastika, meditace,  posílení fyzické zdatnosti a  hlavně pohybový rozvoj. Děti se dále učí údery, kopy, kryty, porazy a vzájemně mezi sebou soupeří. Pokud byste měli chuť pořádně si zacvičit a vyzkoušet si to s námi, rádi Vás uvidíme v každý pátek od 14.45 hod. v tělocvičně školy. Jak se nám daří, se můžete podívazde