26. 12. 2023

Advent v keramické dílně 
Všem přejeme hodně příjemných chvil  při tvoření a radost z povedených výrobků. 

Jak jsme prožili advent při práci s hlínou zde

19. 12. 2023

Vánoční stromeček


       

S žáky ZŠ Divišov jsme ozdobili vánoční strom u hlavního vchodu do školy. Stěžejním mottem ozdob bylo “Jestli ti mohu něco přát”. Žáci se zamýšleli nad přáním pro druhé. Některá přání byla zcela konkrétní, např. křeček, jezdectví, jiná přání nesla v sobě podporu pro druhé, zejména “Drž se!”, “To dáš!”, ale objevila se tu i touha po lásce, štěstí a míru. Pokud vás zajímá, co žáci přejí druhým, přijďte se podívat na náš strom.


MUD Benešov

Již po druhé žáci estetické výchovy zavítali do MUD v Benešově. Tentokrát  byl program zaměřený na výstavu “Ke štěstí”, kde žáci viděli výběr děl z unikátního souboru novoročenek významných českých umělců 2. poloviny 20. století, které byly v průběhu pěti desetiletí zasílány kunsthistoriku Jiřímu Šetlíkovi. 

Výstava byla rozdělena na několik částí, všemi se  prolínala akustická složka výstavy vytvořená M.Gušterou, jenž na základě matematických principů v hudbě vytvořil skladbu dokreslující zvukově jednotlivé novoročenky v daném roce.

Z vystavených novoročenek žáci vnímali jistý smutek, ba dokonce depresi spojenou s politickým zákulisím doby a  touhou po změně, která stále nepřichází.

Po výstavě následovala výtvarná část v ateliéru, kde si žáci vytvořili vlastní novoročenku. Inspirací jim mohlo být zhlédnutí výstavy i připomenutí principu práce dle J.Koláře.

Na vzniklé Pf i celkový program se můžete podívat zde.

Nový rok je jako tabula rasa neboli nepopsaná deska a záleží na nás, jak jej uchopíme. Žákům estetické výchovy rok 2024 přinese novou životní změnu, snad pozitivní.


17. 12. 2023

Mladý chemik

V měsíci říjnu proběhlo školní kolo soutěže "Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR". Tři nejlepší žáci postoupili do druhého kola, které se uskutečnilo 12. prosince na Masarykově střední škole chemické v Praze. A jak se jim vedlo? Ondra Edr (9.B) obsadil 45. místo, Matyáš Bohuslávek (9.A) se umístil na 74. místě a Markéta Pávková (9.A) na 119. místě. Celkový počet účastníků byl 337. Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy. Výsledkovou listinu naleznete zde

14. 12. 2023

Adventní čas na hradě

 

Adventní čas si 4.A zpříjemnila návštěvou hradu v Českém Šternberku. Děti si během prohlídky připomněly vánoční tradice. Průvodkyně paní Lenka Jirsová poutavě vyprávěla trochu z historie rodiny Šternberků. Děti seznámila s jejich vánočními zvyky. Na hrad posíláme poděkování za milé přijetí. Všem předáváme vánoční náladu prostřednictvím fota. 

13. 12. 2023

Vánoční koncert

 

V den svátku svatého Mikuláše navštívili předškoláci a žáci 1. stupně ZŠ vánoční koncert v divišovské sokolovně. Cestou na koncert se děti mohly pokochat pohledem na zasněžený Divišov. Známé písničky z pohádek a filmů zazpívala zpěvačka Kateřina Ševidová s hudebním doprovodem pana Zdeňka Kopeckého. Děti se s nadšením zapojily do zpěvu, někteří odvážlivci byli dokonce vybráni na pódium a za svou odvahu byli odměněni fotografií s autogramem. Poslední část vystoupení byla věnována vánočním písním a koledám. Děti odcházely s vánoční náladou a už se těší na nějaké další setkání s písničkou. Jak si koncert všichni užili, se můžete podívat zde.

Velice děkujeme T.J. Sokol Divišov za bezplatné poskytnutí sokolovny.

12. 12. 2023

Závěrečný taneční věneček

 


V pondělí 11.prosince čekal na všechny tanečníky dlouho očekávaný  věneček. V slavnostně připravené sokolovně se sešli nejen žáci osmé a devátých tříd, ale také jejich rodiče, kamarádi a někteří učitelé. Celého večera se ujal pan Maršálek, který všechny seznamoval s tanci, které se  naučili. Nenápadně občas poradil, jak se k tanci postavit, kterou nohou vykročit... Postupně všichni vystřídali několik tanečníků, nechybělo sólo s učiteli ani s rodiči. 

V druhé polovině žáci poděkovali nejen p. Maršálkovi, ale také svým třídním učitelkám. Pak už ze všech postupně opadla tréma a na tvářích se objevilo ještě více spokojených úsměvů. Na závěr se všichni společně vyfotili a plni dojmů odcházeli domů. Byl to moc příjemný večer. Děkujeme. 

V bohaté fotogalerii M. Benákové se určitě najde každý. 11. 12. 2023

Olympiáda v českém jazyce


 Minulý týden proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zadané úkoly si zkusilo vyřešit 16 žáků z 8. a 9. ročníku. Nejlépe se vedlo žákyním z 9.A - 1. místo: Markéta Pávková, 2. místo: Adéla Balážová a 3. místo Lucie Tománková. První dvě postupují do okresního kola, kde jim budeme držet palce. 

8. 12. 2023

Hrátky se sněhem

S žáky 7. ročníku jsme využili bohaté sněhové nadílky. V rámci hodiny výtvarné výchovy se žáci přesunuli do venkovního “ateliéru”, kde si vyzkoušeli tvořit díla jako sochaři. Základním materiálem jim byl sníh, pomůckami jejich ruce, lopaty a přírodniny, které byly k dispozici v okolí. Tvořilo se ve skupinách a fantazii se meze nekladly, a tak mohla vzniknout řada originálních výtvorů, které můžete vidět spolu i s jejich tvůrci zde.

Od klasických podob sněhuláků přes různé podoby lidských postav až po zvířecí sochy, stíhačku a stavbu mostu, který zvládl i zátěžovou zkoušku. :) 

Je pravdou, že slunce nás potěší, ale sníh nás rozradostní, neboť nadšené tvoření žáků je toho důkazem.6. 12. 2023

Cesta z pekla do nebe

V úterý 5. prosince si děti ve škole užily netradiční dopoledne. Žáci devátých ročníků si pro ně totiž připravili zážitkovou stezku, kterou museli projít, aby se nakonec mohli setkat se sv. Mikulášem. Děti nejprve putovaly peklem, kde se někteří podepisovali krví, mohli zajít do ďábelského fotokoutku nebo navštívili čertovského kadeřníka. Ti odvážnější si troufli dokonce i čistit čertům špinavé boty. Tajným průchodem se pak dostali po schodech až do nebe. Tam na ně čekali andělé, s nimiž si zazpívali koledy a zahráli na hudební nástroje. Odsud vedla cesta za sv. Mikulášem, který si s dětmi popovídal a rozdal jim drobné dárečky. Fotografie z akce najdete zde a z fotokoutku zde.

3. 12. 2023

Soutěž odborných dovedností v Benešově

Dne 29. 11. 2023 se někteří žáci z 9.A a 9.B zúčastnili Soutěže odborných dovedností, kterou každoročně pořádá ISŠT Benešov. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích : Mladý automechanik a Mladý elektrikář. První místo obsadil žák naší školy Richard Hejduk z 9. B. a to v kategorii Mladý automechanik. Tímto moc gratulujeme!


2. 12. 2023

Tento týden se rozhodlo celkem 28 žáků z 8. a 9. ročníků, že se zúčastní školního kola dějepisné olympiády. Tématem pro tento rok bylo: „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko).  Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.” Do okresního kola, které se bude konat v lednu v Benešově, postupují celkem tři studenti naší školy. 

1. místo: Lukáš Žoček  /9.A. /

2. místo: Ondřej Edr /9.B./

3. místo: Markéta Pávková / 9.A. /

Všem zúčastněným děkujeme a postupujícím přejeme hodně štěstí!