29. 1. 2008

Zelená zahrada - učebna v přírodě


Cílem projektu bylo vybudovat přírodní učebnu v atriu školního areálu Základní školy Divišov, kterou budou využívat žáci naší školy nejen v rámci výuky (např.: přírodopis, přírodověda, prvouka výtvarná a hudební výchova), ale i ve volném čase (školní družina, společné projekty s partnerskou školou ZŠ Postupice, relaxace).
Rozpočet projektu byl stanoven na 101.500Kč (nakonec se projekt vyšplhal na částku 118.897,50 Kč). Dotace z MŠMT činila 100 tis. Kč a zbytek byla spoluúčast Základní školy Divišov. Nakoupil se venkovní dřevěný nábytek (24 ks skládacích židlí, 6 ks skládacích stolů, 4 zahradní sety), položila se pod přírodní učebnu zámková dlažba s obrubníky a nechala se zhotovit pergola (5x6m).
Celý projekt bude dokončen slavnostním otevřením v jarních měsících. Předcházet tomu bude úprava okolí přírodní učebny, kterou provedou žáci 9. třídy v rámci předmětu pěstitelské práce. Výsledky projektu jsou zveřejněny na webu školy: http://www.zsdivisov.cz/.
Učebna v přírodě má své nezastupitelné místo ve školní výuce stejně jako tělocvična nebo počítačová učebna. Doufáme, že bude využívána co nejvíce a přispěje ke zkvalitnění výuky na naší škole, protože je určitě lepší učit se o přírodě v přírodě.

Žádné komentáře:

Okomentovat