1. 9. 2008

Školní rok 2008/2009 zahájen


Vážení rodiče, milí žáci, dovolte nám, abychom vás přivítali na prahu nového školního roku. Nový rok zahájí škola s některými personálními změnami. Na místo ředitele školy byl, po panu Mgr. Františku Bejblovi, jmenován Mgr. Petr Lunga a funkci zástupce ředitele bude vykonávat Mgr. Zuzana Šturcová.

Vstupujeme společně do druhého roku, ve kterém budeme učit podle vlastního školního vzdělávacího programu "Venkov výhodou".

Letos si jej poprvé vyzkouší žáci prvního a šestého ročníku, žáci druhých a sedmých a tříd v něm budou pokračovat. Hodnocení výsledků vzdělávání se bude více opírat i o sebehodnocení žáků, co se jim podařilo, jak využívají svoje schopnosti a jakým dovednostem se naučili.

Přeji všem, ať se vám školní rok vydaří a můžeme jej v červnu 2009 zhodnotit jako úspěšný.

Žádné komentáře:

Okomentovat