11. 12. 2008

Školní projekt "Slušné chování a tolerance"

Vážení,
v poslední době se množí případy agresivního chování, pošťuchování, vulgarních projevů  a neukázněnosti žáků. Rádi bychom konec roku prožili spíše v klidu a pohodě. 
Z tohoto důvodu jsme připravili kampaň "kodexu chování", ve škole jsme vyvěsili informační letáky a  každý žák jej dostane domů. Třídní učitelé se žáky proberou jednotlivé body. 
Rádi bychom požádali i Vás rodiče, zda byste mohli se svými dětmi o těchto bodech pohovořit.
Děkuji za pomoc a spolupráci.