5. 6. 2008

STÁVKA 9.6.2008

Zaměstnanci školy se dne 9.6.2008 připojí k jednodenní stávce pracovníků ve školství. V tento den bude škola úplně uzavřená a žáci nebudou vpuštěni do budovy školy. Omlouváme se všem, kterým tento protest způsobí problémy, nicméně reakce vlády na minulou stávku byla minimální.


Důvodem vyhlášení stávkové pohotovosti je:
- nedostatečná výše navrženého navýšení objemu mzdových prostředků
- skutečnost, že případné navýšení mezd by se netýkalo nepedagogických pracovníků

Navržené posílení rozpočtu o 0,5 miliardy Kč znamená navýšení o 130 Kč měsíčně v celoročním vyjádření pro každého zaměstnance RgŠ.

Dopis

Mgr. Františka Dobšíka,

předsedy Českomoravského odborového svazu pracovníků školství


Vážení rodiče,

chci Vás informovat o důvodech, které přiměly Českomoravský odborový svaz pracovníků školství vyhlásit, v tomto školním roce již podruhé, jednodenní stávku, a to na pondělí 9. června 2008.

Jsme znepokojeni skutečností, že na pořízení materiálního vybavení škol, jako jsou učebnice a učební pomůcky, citelně chybějí finanční prostředky. Oproti loňskému roku se vlivem inflace výrazně propadly reálné platy pedagogů i provozních a správních zaměstnanců. Postoj vlády k této, dnes již kritické, situaci ve školství je takový, že nám nezbývá než protestovat.


Vyčerpali jsme všechny prostředky, kterými jsme upozorňovali na problematický stav ve financování škol. Od ledna letošního roku jsme mnohokrát jednali s ministrem školství. Výsledkem téměř půlročního vyjednávání je posílení rozpočtu ministerstva školství o 0,5 miliardy korun, které jsou navíc určené pouze pro pedagogické pracovníky. Toto navýšení však neřeší snížení reálných platů zaměstnanců ve školství. Navrhované opatření navíc neodstraňuje nedostatek finančních prostředků na vybavení škol. V období reformy vzdělávání řada ředitelů a ředitelek škol se potýká s nedostatkem učebnic pro výuku. O možnosti pořizovat moderní učebnice, nové školní pomůcky a zajišťovat rozvoj škol se dá obtížně hovořit.


Vážení rodiče,

jsme si vědomi, že stávkou některým z Vás zkomplikujeme Vaši rodinnou situaci. Chceme Vás ujistit, že si v žádném případě nebereme Vaše děti jako rukojmí. Není nám lhostejná budoucnost Vašich dětí. Usilujeme o zajištění kvalitního vzdělávání, ale to bez dostatku finančních prostředků skutečně nelze. Určitě si společně přejeme pro Vaše děti tu nejlepší školu, moderní vybavení a zejména kvalitní učitele. Pedagogy, kteří se mohou plně věnovat výuce a nejsou nuceni přivydělávat si dalšími vedlejšími pracovními úvazky.


Dáváme hlasitě jako zaměstnanci najevo nesouhlas s přístupem vlády ke školství. Stojíme si za svými požadavky na dofinancování škol ze státního rozpočtu. Jde nám o rozvoj vzdělávání v moderních školách, uskutečňovaný vzdělanými a kvalitními učiteli.


Vážení rodiče,

žádáme Vás o porozumění.

1 komentář: