14. 5. 2021

Postup testování 17.5.2021

Vážení rodiče,

včera jsme si byli v Praze vyzvednout testy na testování žáků v pondělí 17.5.2021. Jedná se o typ antigenních testů SEJOY. Protože k sadě 25 testů byl dodán jen jeden stojánek na zkumavky, mírně jsme upravili postup testování viz. příloha. Věříme, že to pro žáky nebude přílišná komplikace. Žáci, kteří chodí do družiny  budou otestování v družině ihned po příchodu, ostatním žákům bude umožněn vstup do školy v 7.20 běžným vchodem u šaten. Žáci se přezují a půjdou rovnou do třídy. Po příchodu se usadí na svoje místo, nebudou si připravovat žádné pomůcky a na lavici pokládat žádné předměty. Pod dohledem vyučujících proběhne nejdříve testování. Během testování neopouštějí žáci své místo a dbají pokynů vyučujícího dokud ten testování neukončí. Pak se připraví na zahájení hodiny.


Pokud bude žák v pondělí chybět, provede se test jakmile přijde do školy v ředitelně školy.


Prosím, všechny žáky o maximální disciplínu a spolupráci s vyučujícím. Testování všech žáků školy je organizačně náročné a každé opakování testu z důvodu nedodržování pokynů povede k prodlužování tohoto času (navíc máme počet testů limitován na počet žáků s malým množstvím náhradních sad).


Velmi děkuji za vaši pomoc a pochopení a přeji klidný víkend.


Petr Lunga


 

Žádné komentáře:

Okomentovat