21. 1. 2014

Zápis do prvního ročníku

Ředitel školy podle zákona č. 561/2004 Sb. §36 a §37, ve znění novely 472/2011 Sb. vyhlašuje:
ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
ve středu 22. ledna 2014 od 13 hodin do 17 hodin v pavilonu prvního stupně školy, náhradní termín: středa 29. ledna 2014 od 15:15 hodin do 16 hodin v ředitelně školy. Podrobnosti zde.

Další informace:

  • zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které k 31.8.2014 dosáhne věku 6 let, k zápisu k povinné školní docházce, (dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.)
  • o možnosti odkladu povinné školní docházky budete informování při zápisu
  • přineste s sebou, prosím, Váš občanský průkaz a rodný list dítěte
Na viděnou se těší kolektiv ZŠ Divišov.

Žádné komentáře:

Okomentovat