4. 1. 2012

Projekt ELIO na škole

Naše škola se zapojila do projektu ELIO spolufinancovaného EU. První setkání s lektory a pedagogickým sborem proběhlo 21.12.2011. V úterý 4.1.2012 pak lektoři zahájili spolupráci s kolektivem žáků 6. a 7. třídy. Projekt je dvouletý a s lektory se budou jak pedagogové tak žáci pravidelně setkávat na workshopech, besedách i mimoškolních aktivitách.

Projekt Elio pro školy vychází z neustále se zvyšující potřeby prevence rizikového chování u dětí a mladistvých.
Projekt je nastaven jako ucelený, komplexní, mezikrajový program, kde se spojuje práce celého pedagogického sboru, vybraného pedagogického týmu, třídních kolektivů, rodičů žáků a pracovníků a lektorů Elio, o. s, v rámci několika krajů.
Jeho úkolem je zvyšování kompetencí pedagogů, vytvoření větší kontinuity práce ve škole s přímým dopadem na žáky, tvorba metodických příruček a brožur a propojení know-how škol a krajů v práci s kolektivem.

Žádné komentáře:

Okomentovat