16. 1. 2012

Zápis do 1. ročníku

Ředitelství školy vyhlašuje: ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013, na středu 1. února 2012 od 13 hodin do 17 hodin v pavilonu prvního stupně školy. Náhradní termín: středa 8. února 2012 od 13 hodin do 15 hodin v ředitelně školy.

Další informace:
  • zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které k 31.8.2012 dosáhne věku 6 let, k zápisu k povinné školní docházce, (dítě, které dovrší 6 let věku v období od 1.9. 2012 do 31.12.2012, může být přijato do školy, požádají-li o to jeho zákonní zástupci a prokáže-li se, že dítě je tělesně i duševně vyspělé)
  • o možnosti odkladu povinné školní docházky budete informování při zápisu
  • přineste s sebou, prosím, Váš občanský průkaz a rodný list dítěte

Žádné komentáře:

Okomentovat