16. 1. 2009

II. fáze projektu "Slušné chování a tolerance"

Od pondělí 19.1. do pátku 23.1.2009 proběhne druhá fáze projektu "Slušné chování a tolerance". Tato fáze projektu je vedena formou celoškolní soutěže,
do níž každý žák školy přináší 1 bod (tj. celkem k dispozici 178 bodů). V případě porušení některého z pravidel, bude žákovi odebrán bod (to i opakovaně: znamená to, že některý žák svou nedisciplinovaností může z celkového počtu odebrat více bodů).
Je snahou aby ostatní žáci působili na své spolužáky tak, aby nebyl důvod bod odebrat.


V případě, že se žákům školy podaří do pátku 23.1. do 13 hodin uchovat alespoň jeden bod,
bude jejich snaha hodnocena jako úspěšná.
V tomto případě ředitel školy, jako odměnu za snahu žáků, vyhlásí na den 2.2.2009 ředitelské volno (tím dojde k prodloužení pololetních prázdnin na 4 dny).

Evidenci odebraných bodů budou provádět vyučující. Aktuální bodový stav bude k dispozici na webových stránkách vždy v 15:30 daného dne.