7. 1. 2009

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2009/2010


Podle zákona č. 561/2004 sb. §36 a §37, ve znění pozdějších předpisů vyhlašujeme:

ZÁPIS
DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010
na středu 28. ledna 2009 od 13 hodin do 17 hodin v pavilonu prvního stupně školy.
Náhradní termín: středa 4. února 2009 od 13 hodin do 15 hodin.
Další informace:
  • zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které k 31.8.2009 dosáhlo věku 6 let, k zápisu k povinné školní docházce, (dítě, které dovrší 6 let věku v období od 1.9. 2009 do 31.12.2009, může být přijato do školy, požádají-li o to jeho zákonní zástupci a prokáže-li se, že dítě je tělesně i duševně vyspělé)
  • o možnosti odkladu povinné školní docházky budete informování při zápisu
  • přineste s sebou, prosím, váš občanský průkaz a rodný list dítěte

Žádné komentáře:

Okomentovat