7. 4. 2022

Charitativní velikonoční jarmark

Vážení rodiče, milé děti, kolegyně, kolegové, zaměstnanci a přátelé školy Vaše úsilí přineslo ovoce a na charitativním velikonočním jarmarku se vybrala obdivuhodná částka 37 563,-- Kč. Velké poděkování patří jak dětem, některé tvořily velikonoční výrobky i doma, tak i zaměstnancům školy, kteří napekli mazance, moučníky, velikonoční nádivku nebo se podíleli na hladkém průběhu jarní charitativní akce. Deváťáci připravili lavice na výrobky i koutky pro dílničky. Nainstalovali poutače na jarmark a nástěnku u sochy. Nemohu opomenout vychovatelky a učitelky, které tvořily s dětmi výrobky z přírodnin, keramiky, samotvrdnoucí hmoty, atd. Výběr velikonočních předmětů byl opravdu pestrý a každý si mohl vybrat. Někteří rodiče a děti se vraceli k pokladně opakovaně.  Děti z Ukrajiny si připravily krátký program s básničkou, písničkou a tancem. Třeťáci nacvičili písničky pod vedením svých třídních učitelek. Zejména děti si užily zmrzlinový koutek a výtvarnou dílničku - malování kraslic, rodiče naopak využili občerstvení v jídelně. Nedosáhli bychom tak vysoké částky nebýt Vaší solidarity. Děkuji, moc si Vaší laskavosti vážím a beru Vaší sounáležitost jako povzbuzení do dalších dnů. Vybrané peníze zašleme na konto Člověk v tísni a budou použity na pomoc rodinám i všem potřebným, zasažených válečným konfliktem. 

https://photos.app.goo.gl/sgSMvdb4YCn6ECJK6


2 komentáře: