11. 1. 2011

Zápis do prvního ročníku šk. roku 2011/2011


Podle zákona č. 561/2004 Sb. §36 a §37, ve znění pozdějších předpisů vyhlašujeme:
ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
na středu 2. února 2011 od 13 hodin do 17 hodin v pavilonu prvního stupně školy.
Náhradní termín: středa 9. února 2011 od 13 hodin do 15 hodin v ředitelně školy.

Další informace:
  • zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které k 31.8.2011 dosáhne věku 6 let, k zápisu k povinné školní docházce, (dítě, které dovrší 6 let věku v období od 1.9. 2011 do 31.12.2011, může být přijato do školy, požádají-li o to jeho zákonní zástupci a prokáže-li se, že dítě je tělesně i duševně vyspělé)
  • o možnosti odkladu povinné školní docházky budete informování při zápisu
  • přineste s sebou, prosím, Váš občanský průkaz a rodný list dítěte

Žádné komentáře:

Okomentovat