24. 4. 2023

Výsledek zápisu do prvního ročníku školního roku 2023/2024

Na základě § 165 odst. 2 písm. e) a v souladu s § 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2005 Sb. v platném znění (správní řád). rozhodl ředitel takto:

Žák/žákyně se přijímá k základnímu vzdělávání na základě zápisu k povinné školní docházce konaného 12.4.2023 a 19.4.2023

Seznam ID přijatých žáků/žákyň:

22/2023

33/2023

46/2023

57/2023

23/2023

34/2023

47/2023

58/2023

24/2023

35/2023

48/2023

59/2023

25/2023

36/2023

49/2023

60/2023

26/2023

37/2023

50/2023

61/2023

27/2023

38/2023

51/2023

62/2023

28/2023

39/2023

52/2023

63/2023

29/2023

40/2023

53/2023

64/2023

30/2023

41/2023

54/2023

65/2023

31/2023

42/2023

55/2023

66/2023

32/2023

43/2023

56/2023

67/2023


Žádné komentáře:

Okomentovat