12. 1. 2015

Zápis do 1. ročníku základní školy

Podle zákona č. 561/2004 Sb. §36 a §37, ve znění novely 250/2014 Sb. vyhlašuji:
ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ve středu 4.února 2015 od 13 do 17 hodin v pavilonu prvního stupně školy,

náhradní termín: středa 11.února 2015 od 15:15 do 17 hodin v ředitelně školy.


Další informace:
  • zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které k 31.8.2015 dosáhne věku 6 let, k zápisu k povinné školní docházce, (dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce). 
  • o možnosti odkladu povinné školní docházky budete informování při zápisu
  • přineste s sebou, prosím, Váš občanský průkaz a rodný list dítěte

Žádné komentáře:

Okomentovat