8. 1. 2013

Zápis do 1. ročníku - 23.1.2013 od 13hodin

Podle zákona č. 561/2004 Sb. §36 a §37, ve znění novely 472/2011 Sb. vyhlašujeme
ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
  • ve středu 23. ledna 2013 od 13 hodin do 17 hodin v pavilonu prvního stupně školy,
  • náhradní termín: středa 30. ledna 2013 od 15:15 hodin do 16 hodin v ředitelně školy.
Další informace:
  • zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které k 31.8.2013 dosáhne věku 6 let, k zápisu k povinné školní docházce, (dítě, které dovrší 6 let věku v období od 1.9.2013 do 31.12.2013, může být přijato do školy, požádají-li o to jeho zákonní zástupci a prokáže-li se, že dítě je tělesně i duševně vyspělé)
  • o možnosti odkladu povinné školní docházky budete informování při zápisu
  • přineste s sebou, prosím, Váš občanský průkaz a rodný list dítěte

Žádné komentáře:

Okomentovat